Temat: Anna Fotyga

Anna Fotyga

Anna Fotyga (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Anna Fotyga to polska polityk i ekonomistka. W latach 2006-2007 była minister spraw zagranicznych i przewodniczącą Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2007-2008 była szefową Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Była posłanką na Sejm VII kadencji (2011-2015) oraz posłanką do Parlamentu Europejskiego VI i VIII kadencji. Jest posłanką do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

Anna Fotyga – życiorys

Anna Elżbieta Fotyga, z domu Kawecka, urodziła się 12 stycznia 1957 r. w Lęborku. Kiedy miała 8 lat, przeprowadziła się z rodzicami do Trójmiasta. W 1976 r. ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. W 1981 r. ukończyła ekonomię na Wydziale Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1991 r odbyła staże podyplomowe w Departamencie Pracy Stanów Zjednoczonych i na Cornell University w Nowym Jorku. Uczestniczyła też w programach podyplomowych organizowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w 1995 r. i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej wspólnie z Duńską Szkołą Administracji Publicznej w 2000 r.

Anna Fotyga w polityce

W 1981 r. Anna Fotyga pracowała w dziale zagranicznym Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. Później pracowała jako prywatny nauczyciel języka obcego i redaktor. W latach 1987-1989 była członkinią zarządu spółki „Modem”. Po powrocie do Solidarności w 1989 r. pracowała w Biurze Spraw Zagranicznych Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a następnie nim kierowała. Została bliską współpracowniczką Lecha Kaczyńskiego.

W latach 1992-1994 Anna Fotyga pracowała w przedsiębiorstwie wydawniczym „Przekaz”. Między 1995 a 1997 r. była doradcą przedsiębiorstw realizujących projekty Banku Światowego, a w 1997 r. – ekspertem Międzynarodowej Organizacji Pracy. W latach 1998-2002 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1999-2000 była doradcą Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych ds. integracji europejskiej. Od 2000 do 2001 r. była doradcą Prezesa Rady Ministrów do Spraw Międzynarodowych i p.o. dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Od 2002 do 2004 r. Anna Fotyga była zastępcą prezydenta Gdańska. Odpowiadała za politykę gospodarczą miasta i fundusze z Unii Europejskiej.

W 2004 r. została posłem do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji i członkiem rozszerzonego prezydium AFET. Sprawowała tę funkcję do listopada 2005 r., kiedy to została mianowana sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2006 r. została ministrem spraw zagranicznych. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku. Została także przewodniczącą Komitetu Integracji Europejskiej.

Od 2006 do 2010 r. Anna Fotyga zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, a od 2007 do 2008 r. była szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

W latach 2009-2010 Anna Fotyga kierowała misją Międzynarodowej Organizacji Pracy w Gruzji. Od 2010 do 2011 r. była doradcą prezesa Prawa i Sprawiedliwości do spraw międzynarodowych.

W 2011 r. kandydowała do Sejmu z okręgu gdańskiego i została posłanką. W 2014 r. kandydowała z powodzeniem do Parlamentu Europejskiego. Pełniła tam funkcje m.in. wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącej Zarządu Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ACRE, wiceprzewodniczącej delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), członkini Prezydium Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zastępcy członka w Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, członkini Delegacji do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, członkini Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego i przewodniczącej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego.

Anna Fotyga – życie prywatne

Anna Fotyga jest zamężna i ma dwoje dzieci. Jej hobby to literatura, muzyka klasyczna, jazda na rowerze i jazda na nartach.

W 2009 r. Anna Fotyga została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.

Powiązane teksty