Temat: Elżbieta Kruk

Elżbieta Kruk

Elżbieta Kruk
Elżbieta Kruk / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
Elżbieta Kruk to polska polityk, posłanka na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji. W latach 2006-2007 była przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2016 r. weszła w skład Rady Mediów Narodowych.

Elżbieta Kruk – życiorys

Elżbieta Małgorzata Kruk urodziła się 19 listopada 1959 r. w Lublinie. Jest córką Henryka i Leokadii.


W czasie studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 1984 r. ukończyła studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od 1984 r. Elżbieta Kruk była nauczycielką historii w szkole podstawowej. Później pracowała jako przewodnik wycieczek w Muzeum Historii Miasta Lublina. Była także wychowawcą w żeńskim zakładzie poprawczym.

W 1994 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. W 1996 r. ukończyła studia podyplomowe na University of Wisconsin w La Crosse w USA.

Elżbieta Kruk – działalność polityczna

W 1989 r. Elżbieta Kruk zaczęła pracę w biurze Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W 1991 r. pracowała w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jako asystentka i dyrektor biura ówczesnego szefa BBN Lecha Kaczyńskiego. Po tym, jak w 1992 r. Lech Kaczyński został prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Elżbieta Kruk została zatrudniona w Izbie jako jego asystentka. Po odejściu Lecha Kaczyńskiego w 1995 r. trafiła do pracy w lubelskiej delegaturze NIK.

W latach 2000-2001 była szefem gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości. Funkcję tę pełnił wówczas Lech Kaczyński. W wyborach parlamentarnych w 2001 r. kandydowała z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu lubelskim i uzyskała mandat posła. W 2005 r. ponownie została wybrana do Sejmu.

31 stycznia 2006 r. Elżbieta Kruk została powołana do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 6 lutego 2006 r. została przewodniczącą KRRiT i zrzekła się mandatu posła. 30 marca 20116 r. przestała pełnić funkcję przewodniczącej. Było to wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepis nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji przewidujący powoływanie przewodniczącego KRRiT przez prezydenta jest niezgodny z Konstytucją. 17 maja 2006 r. ponownie została wybrana na przewodniczącą.

26 września 2007 r. Elżbieta Kruk zrezygnowała z członkostwa w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Kandydowała w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. z listy PiS w okręgu lubelskim. Uzyskała mandat posła.

W 2009 r. otrzymała trzecie miejsce w plebiscycie Srebrne Usta 2008 za wypowiedź: „Że co, że np. miałam urodziny dwa dni temu? Ja potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam, coś tam. Proszę mnie zbadać alkomatem”.

Elżbieta Kruk z powodzeniem kandydowała w wyborach do Sejmu w 2011 r. W wyborach w 2015 r. także uzyskała mandat posła. Pracowała w komisjach: ds. kontroli państwowej; ds. Unii Europejskiej; ds. służb specjalnych; kultury i środków przekazu; finansów publicznych oraz administracji i cyfryzacji.

W 2016 r. Elżbieta Kruk weszła w skład Rady Mediów Narodowych.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. uzyskała mandat posła. Została członkinią Komisji Rozwoju Regionalnego, zastępcą członka Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz zastępcą członka Komisji Kultury i Edukacji.

Powiązane teksty