Kruk ponownie szefową KRRiT

Kruk ponownie szefową KRRiT

Dodano: 
Elżbieta Kruk została ponownie przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czterech członków Rady głosowało za kandydaturą. Kruk wstrzymała się od głosu.
Kruk była już raz przewodniczącą Krajowej Rady - na początku lutego mianował ją prezydent Lech Kaczyński. Nominacja odbyła się na podstawie znowelizowanej w grudniu ustawy o radiofonii i  telewizji, w której zapisano, że przewodniczącego mianuje właśnie prezydent, a nie jak było to wcześniej wybiera go Krajowa Rada ze  swojego grona.

W marcu jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że taki tryb powoływania przewodniczącego jest niekonstytucyjny i uchylił ten przepis. Trybunał argumentował m.in., że tego rodzaju kompetencji nie przewiduje dla prezydenta konstytucja. W związku z tym, pod  koniec marca, kiedy ukazał się "Dziennik Ustaw" z wyrokiem Trybunału, Kruk przestała być przewodniczącą KRRiT.

W wyniku kolejnej nowelizacji ustawy o rtv (jej projekt zgłosił prezydent) przywrócono wcześniej obowiązującą zasadę, że  przewodniczącego KRRiT powołuje i odwołuje Krajowa Rada. Nowelizację tydzień temu podpisał prezydent, a we wtorek ukazała się ona w "Dzienniku Ustaw", dzięki czemu w środę KRRiT mogła ponownie wybrać przewodniczącego.

Przez około miesiąc, kiedy Kruk nie mogła pełnić funkcji przewodniczącej, Rada mianowała ją "przewodniczącą posiedzeń KRRiT".

Brak przewodniczącego uniemożliwiał Radzie podejmowanie niektórych działań m.in. nie mogła się zajmować skargami na  nadawców. Tylko przewodniczący Rady może bowiem występować do  nadawców o wyjaśnienia i nakładać kary. Brak przewodniczącego - w  opinii KRRiT - nie uniemożliwia jednak wyboru rad nadzorczych mediów publicznych.

pap, ss

Czytaj także

 0