Temat: PGE – Polska Grupa Energetyczna

PGE – Polska Grupa Energetyczna

PGE Narodowy
PGE Narodowy / Źródło: PGE Narodowy
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.

PGE Polska Grupa Energetyczna to spółka giełdowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Prowadzi działalność jako przedsiębiorstwo jednozakładowe.

Głównym akcjonariuszem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest Skarb Państwa.

Powstanie PGE

Grupa PGE w obecnym kształcie powstała w 2007 r. Została utworzona na bazie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A., Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE S.A. Operatora Systemu Przesyłowego wraz z majątkiem oraz ośmiu spółek dystrybucyjnych z Polski centralnej i wschodniej bez RWE Stoen.

Początkowo siedzibą główną spółki PGE Energia S.A. był Lublin. Do Warszawy przeniesiono ją 30 lipca 2009 r. 6 listopada 2009 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa PGE

W skład Grupy PGE wchodzą:

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, w której skład wchodzą: dwie kopalnie węgla brunatnego (KWB Bełchatów i KWB Turów), dwie elektrownie na węgiel kamienny (Dolna Odra i Opole) i dwie elektrownie opalane węglem brunatnym (Turów i Bełchatów) oraz elektrociepłownie w ramach ZEC Bydgoszcz i Energetyka Boruta;
  • PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, w której skład wchodzi: 36 elektrowni wodnych (między innymi Elektrownia Wodna Żarnowiec i Elektrownia Wodna Żar) i 10 farm wiatrowych (Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk, Elektrownia Wiatrowa Resko, Elektrownia Wiatrowa Żuromin, Elektrownia Wiatrowa Pelplin, Elektrownia Wiatrowa Wojciechowo, Elektrownia Wiatrowa Kisielice, Elektrownia Wiatrowa Malbork, Elektrownia Wiatrowa Jagniątkowo, Elektrownia Wiatrowa Resko II i Elektrownia Wiatrowa Lotnisko);
  • PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie;
  • PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • PGE EJ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  • Exatel S.A.;
  • PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie.

Działalność Grupy PGE

Grupa PGE prowadzi działalność w zakresie energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, obrotu hurtowego energią elektryczną i produktami powiązanymi oraz paliwami, dystrybucji energii elektrycznej i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, a także między innymi w zakresie telekomunikacji.

Misja PGE

Misją PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną, nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Nadrzędny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zgodnie z długoterminową wizją rozwoju PGE ma stać się liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju, niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług, najbardziej efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce oraz liderem rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności.

PGE Narodowy w Warszawie

Polska Grupa Energetyczna jest sponsorem stadionu PGE Narodowy w Warszawie. Zgodnie z umową podpisaną w lipcu 2015 r. z operatorem stadionu, obiekt do 10 października 2020 r. będzie nosił nazwę „PGE Narodowy”.

Powiązane teksty