Jak zdobyć pieniądze na dzieci

Jak zdobyć pieniądze na dzieci

500+ na innych zasadach, więcej żłobków i kolejne możliwości dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny to efekty nowych przepisów.

Zacznijmy od dobrej wiadomości: nadal nie trzeba będzie płacić podatku od świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. Nowe przepisy, obowiązujące od sierpnia, pozostawiły ten przywilej. Utrzymano także zasadę – co może jedni ocenią na plus, inni na minus – że kryterium dochodowe obowiązuje tylko w przypadku pierwszego dziecka (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie). Zła wiadomość jest taka, że z powodu nadużyć, do których dochodziło w pierwszym etapie zasiłkowym, nazywanych przez urzędników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej eufemistycznie „niepożądanymi zjawiskami”, w kolejnym, zaczynającym się 1 października okresie działania programu pojawią się ograniczenia.

Nowe przepisy mają wyeliminować trzy rodzaje nadużyć: zaniżanie zarobków, udawanie samotnego rodzica i kłamstwa na temat zamieszkiwania w Polsce. W pierwszym przypadku zdarzało się, że rodzic rozwiązywał umowę o pracę, by po krótkim czasie podpisać ją z tym samym pracodawcą, tyle że z niższym wynagrodzeniem. Z urzędniczego punktu widzenia to ruch pozorny, dogadanie się z pracodawcą, by ten obniżył pensję, aby dzięki temu we wniosku o 500+ zadeklarować zarobki uprawniające do pobierania świadczenia także na pierwsze czy jedyne dziecko. Aby to ukrócić, resort wprowadził zasadę, że rodzic, który rozwiąże umowę o pracę i w ciągu trzech miesięcy zarobi choć złotówkę u tego samego pracodawcy, nie będzie mógł skorzystać z zasady tzw. utraty dochodu. Nadużycia były także możliwe w przypadku osób prowadzących firmę i rozliczających się z fiskusem ryczałtem lub przez kartę podatkową. Do tej pory nie musiały one udowadniać wysokości dochodów, wystarczyło oświadczenie.

Od nowego okresu będą musiały przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o faktycznej kwocie dochodów. Co jeszcze niepokoiło resort rodziny? Deklarowanie, że wychowuje się dziecko samotnie, podczas gdy związek rodziców był po prostu nieformalny. Teraz rodzice podający się za samotnych będą musieli wykazać zasądzone alimenty albo wystąpić o nie do sądu. Chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, bo drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany itp. Na dostarczenie dokumentów będą trzy miesiące. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Do nadużyć dochodziło także, gdy rodzice nie mieszkali w Polsce. Teraz gmina, jeśli będzie ich podejrzewać o stały pobyt za granicą, będzie mogła ich wezwać do osobistego złożenia odpowiednich wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Resort chce również skrócić czas ustalania, czy rodzinie, w której na przykład ojciec mieszka za granicą, a matka z dziećmi w Polsce, należy się świadczenie wychowawcze. Dotychczas to urzędy marszałkowskie sprawdzały, czy nie pobierano podobnego świadczenia w innym kraju. Od teraz będą ich wspierać urzędnicy wojewodów.

EFEKT 500+

Nowe przepisy są konsekwencją ustawy z 7 lipca (o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin), która weszła w życie 1 sierpnia. Przy okazji ujednolica termin składania wniosków o różne formy wsparcia. I tak: prawo do 500+ jest ustalane na rok – od 1 października do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze, okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych (tzw. zasiłków) okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, komentując nowe przepisy, podkreślała, że najważniejsze cele programu w skrócie nazywanego 500+ są realizowane: zmniejszyło się ubóstwo i rośnie liczba urodzeń. Rzeczywiście z danych GUS wynika, że w 2016 r. znacznie poprawiła się sytuacja materialna rodzin wielodzietnych, których przeciętny miesięczny dochód wzrósł o 25 proc. Dane dotyczące liczby urodzin także są optymistyczne – w maju przyszło na świat 36 tys. dzieci, czyli o 17,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Co więcej, w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia programu 500+ na świat przyszło prawie 400 tys. dzieci – czyli najwięcej od sześciu lat. W jakim stopniu dzięki 500+?

WIĘCEJ ŻŁOBKÓW

Więcej urodzin oznacza konieczność zapewnienia opieki w żłobkach i przedszkolach, dlatego ustawa zmieniająca system wsparcia rodzin dotknęła również tego problemu. W ponad 70 proc. gmin brakuje jakichkolwiek instytucji opieki dla najmłodszych dzieci, a odsetek objętych opieką żłobkową (do trzech lat) sięga ledwie 11 proc. Resort rodziny chciałby, aby było to ok. 30 proc., zgodnie z tzw. celami barcelońskimi, które przywódcy UE ustalili w 2002 r. i które udało się osiągnąć jedynie ośmiu krajom: Belgii, Danii (rekordzista, aż 74 proc.), Hiszpanii, Francji, Holandii, Szwecji, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Na podobnym poziomie jak Polska znajdują się: Bułgaria, Czechy, Litwa, Węgry, Malta czy Słowacja.

Do standardów krajów zachodniej Europy przybliżyć nas mają rozwiązania ułatwiające zakładanie i prowadzenie żłobków. Co ważne, dzieci będą bezpieczniejsze, bo ustawa wprowadza wymóg sprawdzania, czy osoba, która prowadzi żłobek lub ma zostać w nim zatrudniona (również w klubie dziecięcym lub jako dzienny opiekun), nie figuruje w bazie danych Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Będzie też musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Żłobki i kluby dziecięce będą mogły za darmo korzystać z udostępnionych im nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – reguluje to nowo dodany art. 64b, pkt 1 i 2 w ustawie z 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. A obniżenie kosztów funkcjonowania placówek powinno przełożyć się na niższe opłaty dla rodziców. To z kolei ma ich zachęcić do szybszego powrotu na rynek pracy. Ustawa przewiduje też, że każdego roku na rozwój systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi zostanie przeznaczone aż pół miliarda złotych, o 350 mln zł więcej niż obecnie. Z tych środków, oprócz nowych miejsc w żłobkach, miałby być finansowany program wsparcia aktywizacji zawodowej rodziców, którzy przez brak opieki dla dziecka zmuszeni byli zrezygnować z pracy. Wsparcie trafiłoby w szczególności do gmin w powiatach o wysokim stopniu bezrobocia. Te zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

ATRAKCYJNA KARTA

Zmiany objęły również Kartę Dużej Rodziny, dającą rodzinom wielodzietnym (trójka dzieci i więcej) uprawnienia, ulgi i zniżki. Do tej pory wydano ponad 1,8 mln takich kart dla 391,7 tys. rodzin. Zniżki dla nich oferuje ponad 2,5 tys. firm i instytucji. Karta będzie wkrótce dostępna w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych, co umożliwi korzystanie z niej od razu po przyznaniu przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na plastikowy nośnik. Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Na tym nie koniec, z początkiem 2019 r. wejdą w życie przepisy przyznające uprawnienia do Karty Dużej Rodziny również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 32/2017
Więcej możesz przeczytać w 32/2017 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 32/2017 (1798)

 • Pochłopień: Łatwo jest o Polsce mówić 6 sie 2017, 20:17 W sztuce negocjacji znane jest takie narzędzie jak budowa złotego mostu. Chodzi o to, aby stworzyć drugiej stronie możliwość pójścia w pożądanym przez nas kierunku. Nie stawiać w sytuacji bez wyjścia, ale angażować w tworzenie rozwiązania i w razie potrzeby pozwolić wyjść z... 4
 • Obraz tygodnia 6 sie 2017, 20:00 20 mln euro o tyle za sprawą brazylijskiego napastnika Neymara wzbogaciła się FC Barcelona, a zbiedniał Paris Saint-Germain po piłkarskim transferze wszech czasów Wygrany Robert Kubica Ma za sobą udane testy na aktualnym bolidzie F1, co... 6
 • Niedyskrecje parlamentarne 6 sie 2017, 20:00 ZBIGNIEW ZIOBRO, MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, zrobił sobie w minionym tygodniu rajd po zaprzyjaźnionych mediach. W poprzedniej kadencji rządów PiS, kiedy Ziobro też był ministrem sprawiedliwości, w mediach bywał często, a potem miał z tego... 8
 • Info radar 6 sie 2017, 20:00 Mama Jacka i Agatki Zwykła mówić, że łatwo jej pisać dla najmłodszych, bo sama nie zapomniała, jak to jest być dzieckiem. Z drugiej strony, zapytana przez znajomego, czy nie machnęłaby czegoś na szybko, bo to dla niej jak splunąć,... 10
 • Zdarzyło się jutro 6 sie 2017, 20:00 Drużyna na medal: Thun, Macierewicz, Misiewicz i Gronkiewicz. 12
 • Mój Woodstock 6 sie 2017, 20:00 TAK JAK NIE ZNOSZĘ MASOWYCH IMPREZ, NIE ROZUMIEM I NIE SŁUCHAM MUZYKI ROCKOWEJ (czy, jakkolwiek by nazwać to, co komponowano po Strawińskim), a moja wiedza o nowoczesnych zespołach muzycznych skończyła się na The Beatles i Czerwonych... 14
 • Dehisteryzacja 6 sie 2017, 20:00 BURZOWE WAHANIA CIŚNIENIA POWODUJĄ W GŁOWIE TAKI MĘTLIK, że aż postanowiłem wystąpić w obronie ludzi inteligentnych i bredzących. Nie, nie siebie mam na myśli, lecz autorki i autorów barwnych, wypowiadanych drżącym głosem deklaracji... 14
 • Seksmisja po polsku 6 sie 2017, 20:00 Chociaż prawo zabrania handlu nasieniem i jajeczkami, wystarczy kilka godzin, by w internecie znaleźć dawców komórek rozrodczych lub brzuch do wynajęcia. 17
 • Sieć na zamówienie 6 sie 2017, 20:00 Lajki na sprzedaż kupowane przez polityków. Boty popierające PO i trolle działające na rzecz PiS. Ujawniamy, jak wielka polityka wchodzi do internetu, by manipulować opinią publiczną. 22
 • Alfabet Andrzeja Dudy 6 sie 2017, 20:00 Od Adriana do Zdrajcy. „Wprost” podsumowuje dwa lata rządów prezydenta w subiektywnym alfabecie. 26
 • Z powrotem do Afryki 6 sie 2017, 20:00 Wbrew temu, co się zazwyczaj sądzi, to wcale nie Niemcy, ale Włosi prowadzili z największym uporem i konsekwencją politykę zapraszania imigrantów do Europy. Dlatego zwrot, jakiego właśnie dokonuje lewicowy rząd w Rzymie, jest tyleż... 29
 • Niemcy ciągle nie wyrównali rachunków 6 sie 2017, 20:00 Niemcy, w imię przyjaźni, powinni się rozliczyć z mordów, jakich dokonali na Polakach – mówi Marek Suski. 30
 • Rosyjska strategia zastraszania 6 sie 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Zaangażowanie się Rosji w konflikty na Ukrainie i w Syrii. Utrzymywanie silnych kontyngentów wojskowych w Armenii, w pobliżu Gruzji w Abchazji, w byłych republikach: Tadżykistanie, Kazachstanie czy... 33
 • Widmo dekoncentracji krąży po mediach 6 sie 2017, 20:00 Jeszcze nie opadł kurz po bitwie o sądy, a PiS już zapowiada jesienną bitwę o media. 34
 • Chłopiec do bicia potrzebny na gwałt 6 sie 2017, 20:00 EWA WANAT Nic tak skutecznie nie odwraca uwagi od prawdziwych problemów jak wróg. Autorytarne rządy bez wroga są jak ryba bez wody. Wróg musi być, inaczej władza długo nie popływa. Wewnętrzny już się opatrzył – PO, KOD, Obywatele... 36
 • Miłosierdzie prawdziwych Polaków 6 sie 2017, 20:00 Uchodźcy chcą być Polakom potrzebni. To nic, że czasem ktoś ich opluje lub nazwie terrorystą. Bo zdarzają się dobre chwile. 38
 • Jak zdobyć pieniądze na dzieci 6 sie 2017, 20:00 500+ na innych zasadach, więcej żłobków i kolejne możliwości dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny to efekty nowych przepisów. 41
 • Przewodnik po 500+ 6 sie 2017, 20:00 Kto otrzyma pieniądze G Wsparcie w kwocie 500 zł miesięcznie, czyli tzw. świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”, mogą otrzymać rodzice i opiekunowie dzieci do 18. roku życia na drugie i kolejne dziecko,... 43
 • Wielki Brat w telefonie 6 sie 2017, 20:00 Kilka dolarów jest warta twoja tożsamość w sieci. Są firmy, które handlując danymi, robią świetny interes. Bo wiedzą o tobie więcej niż własna rodzina. 44
 • Bitwa o polskie niebo 6 sie 2017, 20:00 Nieskromnie powiem, że nasz AW101 jest najlepszym śmigłowcem do zwalczania okrętów podwodnych na świecie – mówi Krzysztof Krystowski z Leonardo Helicopters, do której należy PZL-Świdnik. 48
 • Plaża, książka i biznes 6 sie 2017, 20:00 Zostań superprognostą, stwórz własny rynek, buntuj się mądrze i naucz się pre-swazji. Polecamy, co czytać w wakacje. 50
 • Kogo stać na wakacje? 6 sie 2017, 20:00 Ponad 40 proc. Polaków nie stać na tygodniowe wakacje poza domem – tak wynika z najnowszego badania Eurostatu. Pod tym względem nasz kraj znalazł się na 17. miejscu w Unii Europejskiej. Średnia unijna: jedna trzecia mieszkańców w całej... 52
 • Polski Hyperloop w finale! 6 sie 2017, 20:00 Zespół złożony ze studentów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej jako jedna z 24 drużyn z całego świata i czterech z Europy zakwalifikował się do finału konkursu organizowanego przez SpaceX na prototyp Hyperloopa. 14... 54
 • Piętno cywilizacji 6 sie 2017, 20:00 Nasze coraz zamożniejsze i coraz lepiej odżywione społeczeństwo żyje coraz dłużej i zamiast z głodem, wojnami i klęskami żywiołowymi zmaga się z chorobami. 56
 • Papierosy jak rosyjska ruletka 6 sie 2017, 20:00 Profesor Rafał Dziadziuszko ma nadzieję, że rak płuca, dotychczas nieuleczalny, stanie się chorobą, z którą będzie można żyć wiele lat. 59
 • Gorzkie słodkie życie 6 sie 2017, 20:00 Słodka krew nie byłaby taka zła, gdyby nie uszkadzała naczyń krwionośnych. Pięć nieznanych prawd o cukrzycy ujawnia prof. Leszek Czupryniak, diabetolog. 60
 • Żyj bez bólu 6 sie 2017, 20:00 Ból jest chorobą i należy ją leczyć. Trwający długo staje się bólem przewlekłym i nieleczony może zniszczyć życie człowieka. 62
 • Sprawa wagi ciężkiej 6 sie 2017, 20:00 Naukowcy odkrywają kolejne choroby, których przyczyną jest otyłość. I błędy, jakie popełniamy przy odchudzaniu. 64
 • Bicz Boży w Chinach 6 sie 2017, 20:00 Jezus odrodził się w Chinach jako kobieta. Jej wyznawcy od ponad 20 lat próbują zgładzić biblijnego czerwonego smoka, utożsamianego z partią komunistyczną. 69
 • Zbawiciel diesel 6 sie 2017, 20:00 Niemcy bronią silników na ropę jak niepodległości, bo bez nich ich gospodarka znalazłaby się w kryzysie. 72
 • Maski Casanovy 6 sie 2017, 20:00 Blisko 220 lat temu zmarł w zapomnieniu jako bibliotekarz w czeskim Duchcovie, ale nadal Giacomo Casanova uważany jest za najskuteczniejszego w dziejach uwodziciela. A chciał być filozofem i sławnym pisarzem… 75
 • Nie chcę odgrzewanych kotletów 6 sie 2017, 20:00 Luc Besson, autor „Nikity” i „Leona zawodowca”, zrobił „Valeriana i Miasto Tysiąca Planet” – najdroższy nieamerykański film w historii. Nam mówi, czemu ludzie boją się zmian. 78
 • Kocham cię, Polsko 6 sie 2017, 20:00 Międzynarodowe sławy doceniają Polskę. Wśród gwiazd mamy przyjaciół w politycznej biedzie, ale i fanów naszej... motoryzacji. 82
 • Potworki i spółka 6 sie 2017, 20:00 Parlament przyjął ustawę zakazującą „propagowania komunizmu przez pomniki”. Czy grozi nam zastąpienie dzieł wybitnych, choć powstałych w czasach PRL, patriotycznymi statuami kiepskiej jakości? 86
 • Słoń a sprawa polska 6 sie 2017, 20:00 Przez dekady związki polsko-indyjskie były naprawdę zawiłe, o czym przypomina wystawa w MSN w Warszawie. Stach Szabłowski Wśród świadectw tych relacji jest karykatura Józefa Cyrankiewicza opublikowana w „Szpilkach” w 1957 r.; premier,... 90
 • Wydarzenie 6 sie 2017, 20:00 FILM Manifest przyjemności Trudno o lepszy film na wakacje. Eleanor Coppola, żona legendarnego Francisa Forda, stworzyła ironiczny portret partnerki filmowca. Ale też opowiedziała o potrzebie czerpania radości ze świata. Tempo życia Anne... 92
 • Koniecznie! 6 sie 2017, 20:00 SZTUKA Namalujcie to ładnie TA WYSTAWA TO PRZYPIECZĘTOWANIE POWROTU ABSTRAKCJI Z WYGNANIA, bo co prawda kierunek ten w sztuce niezmiennie funkcjonuje, ale w ostatnich latach na polskim rynku zdecydowanie wyprzedziła go figuracja. Teraz... 93
 • Powyżej średniej 6 sie 2017, 20:00 KSIĄŻKA Kraj stworzony z kserokopiarki BOURNE, TYTUŁOWY BOHATER ZE SŁYNNEJ POWIEŚCI LUDLUMA, wskutek wypadku popadł w amnezję. Tak właśnie Karłowicz widzi Polaków na początku przemian ustrojowych roku 1989 – jako ludzi bez pamięci,... 94
 • Bez entuzjazmu 6 sie 2017, 20:00 Farmazony w ogrodzie Pięknymi dniami” Wim Wenders postanowił uciec od współczesności. W ciemnym pokoju dramaturg pisze na maszynie (!) sztukę o kobiecie i mężczyźnie. Większość filmu jest zapisem rozmowy, którą para prowadzi w... 95
 • Gołda Tencer: To się państwu spodoba 6 sie 2017, 20:00 ZAWSZE NAJBLIŻSZA BYŁA MI MUZYKA ŻYDOWSKA. Pamiętam wakacje w Wiśniowej Górze pod Łodzią i tatę, który usłyszał ją u jakiegoś gospodarza. Wszedł do domu i odkupił wszystkie płyty. Słucham ich najczęściej wieczorami, to chwila... 96
 • Muzycy i polityka 6 sie 2017, 20:00 RYSZARD CZARNECKI Mówiono o nim, że „wygrał Polskę na fortepianie”. Niewielka była w tym przesada. Był wielkim pianistą, ale też kimś więcej. Bodaj jako pierwszy w dziejach muzyki wszedł do świata popkultury. Podbił Amerykę... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany