Tusk będzie w Radzie Europejskiej do ostatniego dnia kadencji

Tusk będzie w Radzie Europejskiej do ostatniego dnia kadencji

Jan Olbrycht (fot. mat. prasowe)
Obaj z Januszem Lewandowskim przekonujemy, że Parlament Europejski nie powinien wprowadzać cięć w polityce spójności. Nadal będziemy to robić, choć pewnie na koniec i tak zostaniemy zdrajcami – mówi Jan Olbrycht, europoseł PO.

Pewnie zamierza pan kandydować za rok do europarlamentu? Ciekawe z której listy, Grzegorza Schetyny czy Donalda Tuska?

O liście Donalda Tuska dowiedziałem się z polskich mediów. W Brukseli nic na ten temat nie słychać. Ale gdybym miał startować do Parlamentu Europejskiego, to oczywiście z listy Platformy Obywatelskiej.

Dlaczego? Nie byłoby dobrze, żeby powstała lista Tuska? Może ponadpartyjna, z większymi szansami na sukces?

W Parlamencie Europejskim liczą się partie polityczne. Platforma Obywatelska jest partią pod względem gospodarczym centrową, proeuropejską i światopoglądowo wewnętrznie zróżnicowaną, na przykład ja osobiście jestem chadekiem. Taki profil partii mi odpowiada. Jakiekolwiek pogłoski o innej liście musiałyby dotyczyć nie tego, kto stałby na jej czele, tylko jaki byłby jej profil polityczny. A na ten temat nic nie wiadomo.

Chciałby pan, żeby Tusk zaangażował się w politykę krajową?

Dla Polski byłoby dobrze, gdyby jeden z najważniejszych polityków europejskich wrócił na krajową scenę. Uważam jednak, iż raczej nie będzie się angażował w inne projekty typu własna lista do Parlamentu Europejskiego. Poza tym na takim stanowisku, jakie zajmuje Donald Tusk, ważne jest pełne zaangażowanie do ostatniego dnia. Sądzę, że szef Rady Europejskiej będzie wypełniał swoje obowiązki do końca kadencji.

Jak pan głosował w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych? Pomylił się pan czy zagłosował przeciw?

Pomyliłem się. Na sali plenarnej panował wielki bałagan. Do ostatniej chwili toczyła się dyskusja, co i jak głosować. W naszej delegacji wystąpiła dezorientacja i w efekcie część z nas zagłosowała niezgodnie z wcześniej uzgodnionym stanowiskiem, do czego się przyznaliśmy i wnieśliśmy sprostowanie. A ponieważ osób, które się pomyliły, było dużo więcej, to nawet domagaliśmy się powtórzenia głosowania.

Będzie powtórzone?

Nie wygląda, żeby do tego doszło. Poza tym osób przeciwnych dyrektywie było zdecydowanie mniej. Nawet gdybyśmy się nie pomylili, to i tak przegralibyśmy głosowanie. Prezydent Francji podjął zdecydowane działania na rzecz tej dyrektywy, objechał kraje europejskie i sprawę wygrał. Tymczasem nasz błąd wywołał w Polsce ogromną falę hejtu i podejrzeń, że coś się za tym kryje.

Deputowani PiS się nie pomylili. Zagłosowali zgodnie z interesem naszych firm przewozowych, w które była wymierzona ta dyrektywa.

No tak. To pokazuje, że tym razem poziom zdyscyplinowania był u nich duży. Na szczęście komisja transportu pod wpływem naszej grupy Europejskiej Partii Ludowej zdecydowała, że dyrektywa nie będzie dotyczyć pracowników zatrudnionych w transporcie. To jest dobra wiadomość. Oczywiście procedura trwa, a państwa członkowskie będą robiły wszystko, żeby uzyskać korzystne dla siebie zapisy. W Polsce sprawa nie jest jednoznaczna, bo z jednej strony rząd broni firm transportowych, a z drugiej związki zawodowe są za dyrektywą.

Chcą, żeby pracownicy jak najwięcej zarabiali, to oczywiste.

Pytałem nieoficjalnie przedstawicieli partii rządzącej, jak wygląda porozumienie w tej sprawie między nimi a Solidarnością, która wspiera rząd. Usłyszałem, że „w tej sprawie mamy różnicę zdań”. A więc pytanie brzmi, jaki jest w tej sprawie polski interes?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że PiS zastanawia się nad przystąpieniem do EPL po następnych wyborach, a wy się na to nie godzicie. Wyjaśni pan dlaczego?

Uważam, że przyjęcie PiS jest nie do pogodzenia z charakterem Europejskiej Partii Ludowej, która jest zdecydowanie centrowa i proeuropejska. Teoretycznie można by się zastanawiać, czy PiS chce się radykalnie zmienić, czy też wolałby, żeby EPL się zmienił i poszerzył. Oczywiście chęć naginania profilu EPL jest dosyć duża, bo za tym idzie siła głosowania. Kiedyś w naszej grupie politycznej byli brytyjscy konserwatyści, którzy tworzyli wewnętrzne skrzydło eurosceptyczne. Dziś jest tylko węgierski Fidesz, który ma bardzo wiele wspólnego z PiS, ale wewnątrz EPL wzbudza kontrowersje. Przewodniczący EPL powiedział ostatnio w Warszawie, że nie wyobraża sobie, by jakakolwiek partia podważająca zasady państwa prawa była w naszej grupie.

Czyli Węgrzy nie łamią tych zasad?

Mówię tylko o przemówieniu, w którym nie padła nazwa partii, ale była to wyraźna sugestia, że mamy w grupie problem, jak również informacja dla tych, którzy myślą, że w tej sprawie coś ugrają. To jest sygnał, iż czeka nas gorąca debata. W każdym razie my uważamy, że gdyby PiS wszedł do Europejskiej Partii Ludowej, to by znaczyło, że grupa zmieniła swój profil ideowy i w takiej zmienionej EPL dla nas miejsca by nie było.

Ale z posłami Fideszu jakoś możecie się pomieścić w jednej grupie?

To pytanie często jest nam stawiane, ponieważ dotyczy partii, która od dawna jest w naszej rodzinie politycznej. A i my coraz częściej pytamy naszych węgierskich kolegów o ich stosunek do założeń programowych EPL. Oni zresztą dość umiejętnie i elastycznie się zachowują. Zależnie od tematu i okoliczności w niektórych sprawach są antyeuropejscy, ale w innych nie. Mimo to wątpliwości co do zachowania tej partii są coraz większe. Jest np. nie do zaakceptowania sytuacja, że przyjeżdża do Polski szef węgierskiej partii rządzącej z naszej rodziny politycznej i spotyka się z szefem partii, w stosunku do której jesteśmy w opozycji, a z naszym liderem nie. Taki stan trwać nie może. Nadchodzi moment, w którym każda z rodzin politycznych musi wyraźnie powiedzieć, kim jest.

Wydaje się, że nie tylko wasza grupa stoi przed koniecznością zdefiniowania się, ale i cała Unia Europejska. To, że Niemcy nie zgodziły się na francuski projekt osobnego budżetu dla strefy euro, oznacza chyba, że silniejsza integracja raczej nie będzie realizowana.

Przeciwnie. Integracja cały czas postępuje. Poza tym my uważamy, że dla Polski silniejsza integracja jest korzystniejsza, i tu się zasadniczo różnimy w poglądach z PiS.

Co nam po integracji, gdy okazuje się, że to, co nam służyło, czyli fundusze spójnościowe, jest drastycznie obcinane, na dodatek pod takim hasłem, że skoro Polska nie spełnia kryteriów praworządności, to cała Europa Wschodnia zostanie za to ukarana.

To nie hasło, ale dosyć trafna próba opisu sytuacji. Rzeczywiście nastąpiła zmiana strategii w myśleniu o polityce spójności. Poprzednio, gdy komisarzem był Janusz Lewandowski, udało się przekonać wszystkie inne rządy do tego, że należy postawić na rozwój nowych członków i premiować tych, którzy robią zdecydowane postępy. W rezultacie Polska otrzymała dużo pieniędzy z tego tytułu. Teraz mamy do czynienia ze zmianą. Nikt tego wprost nie powie, że to w dużym stopniu w wyniku postawy Polski i Węgier.

Ale tak w istocie jest?

Jest faktem, że zmieniono sposób myślenia. Dziś można usłyszeć, że pomoc krajom takim jak Polska, które świetnie się rozwijają, nie jest priorytetem, bo są też inne kraje w potrzebie. Zarówno te słabsze gospodarczo, jak i te, które zatrzymały się w rozwoju w wyniku kryzysu ekonomicznego, które mają poważne kłopoty demograficzne w wyniku napływu imigrantów i uchodźców, i takie, które mają poważne kłopoty z powodu zmian klimatycznych. I pojawia się konkluzja – skoro tak, to inaczej podzielmy pieniądze.

A gdyby Polska była „grzeczna”, gdyby nadal rządziła PO, to Grecja i Włochy nie byłyby w potrzebie z powodu napływu imigrantów, a Hiszpania z powodu ogromnego bezrobocia?

Byłyby, ale też rozmowa na ten temat byłaby inna i brzmiałaby tak: po pierwsze, musimy w dalszym ciągu pomagać krajom Europy Wschodniej, bo tego potrzebują. Po drugie, trzeba pomóc innym, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji (np. Grecji i Włochom z powodu imigracji). Byłyby dwa tematy równie ważne. Poza tym w samej polityce spójności wprowadza się zmiany, bo funkcjonują w niej trzy typy regionów – mniej rozwinięte, przejściowe i bardziej rozwinięte. W tej chwili w propozycji, z którą mamy od tygodnia do czynienia, poszerza się listę regionów przejściowych, którym również trzeba pomagać. W tej grupie znalazła się większość regionów francuskich, północ Holandii, Finlandia. W rezultacie Polska dostanie w polityce spójności mniej o 23 proc. niż w poprzednim budżecie. Słowacja minus 22 proc., Węgry minus 24 proc. To są poważne sumy.

A posłowie Platformy Obywatelskiej jak na to reagują? Mówicie, że powinno być tak, jak było, czy milcząco akceptujecie nowe propozycje albo wręcz je wspieracie? Posłowie PiS twierdzą, że nie bronicie interesu Polski.

PiS w tej sprawie mówi nieprawdę. Ja jestem współsprawozdawcą budżetu w Parlamencie, a Janusz Lewandowski jest współsprawozdawcą w sprawie dochodów własnych Unii Europejskiej. Obaj przekonujemy, że Parlament Europejski nie powinien wprowadzać cięć w polityce spójności. Że skoro państwa członkowskie zgodziły się na nowe zadania, a tak się stało, to powinny wysupłać na nie dodatkowe pieniądze, zamiast redukować fundusze na stare programy. Od miesięcy namawiamy Radę Europejską, żeby skłoniła Komisję do zmiany tej nowej filozofii. I nadal to będziemy robić, choć pewnie na koniec, w wyniku obrazu, który maluje PiS, i tak zostaniemy zdrajcami.

Jest pan przeciwko finansowemu karaniu państwa za naruszenie praworządności?

Jakiś instrument jest potrzebny, ale powiązanie przestrzegania zasad praworządności z budżetem europejskim moim zdaniem nie będzie skuteczne. A jeżeli już, to nie może być instrumentem nakierowanym na dyscyplinowanie konkretnych krajów, tylko mechanizmem uniwersalnym, który będzie obowiązywał tak samo dużych i małych, bogatych i biednych.

Teoria jest piękna, a praktyka bywa różna. Francja, która nieraz łamała zasadę nieprzekraczania zadłużenia powyżej 3 proc. PKB, nigdy nie została ukarana, a inne kraje tak.

To jest kwestia sankcji za sprawy finansowe, a nie za praworządność. Jako PO uważamy, że ten nowy mechanizm musi być uniwersalny, a ewentualne konsekwencje finansowe nie mogą się odbić na beneficjentach końcowych, czyli na rolnikach, samorządach itd., którzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszanie zasad praworządności przez rządy. Dlatego w sytuacji wstrzymania finansowania, zgodnie z przedstawionym projektem, rządy będą musiały wywiązać się ze zobowiązań finansowych z budżetu krajowego. Mówimy też o tym, że takie działania zastosowane wprost mogą wzmocnić nastroje antyeuropejskie.

To jest prawdopodobne.

Dlatego uważamy, że ewentualne rozstrzygnięcia, czy kraj łamie praworządność, powinny zapadać w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. My walczymy, żeby Polska była traktowana jak wszyscy inni, a w sprawach finansowych – o jak najlepsze rozwiązania dla Polski. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 25/2018
Więcej możesz przeczytać w 25/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 25/2018 (1840)

 • Oto moja propozycja referendum 17 cze 2018, 20:00 Wygląda to tak, jakby prezydenckie referendum konsultacyjne na temat konstytucji się zakończyło, zanim jeszcze się rozpoczęło. Osądzam tak na podstawie opinii, jakie pojawiły się po ogłoszeniu w ubiegłym tygodniu 15 pytań, które... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 17 cze 2018, 20:00 PREZYDENT ANDRZEJ DUDA ODBIERA LICZNE SYGNAŁY OD SZEREGOWYCH POSŁÓW PIS, że byliby mu ogromnie wdzięczni, gdyby głowa państwa zawetowała obniżki pensji parlamentarnych uchwalone przez Sejm. Niewykluczone, że w takiej sytuacji puściliby... 6
 • Info radar 17 cze 2018, 20:00 POLITYKA Tusk nie chce wspólnej opozycyjnej listy Donald Tusk nie chce tworzyć wspólnej listy opozycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O ewentualnej odrębnej liście szefa Rady Europejskiej, obok Platformy Obywatelskiej, media... 12
 • Referendum, którego nikt nie chce 17 cze 2018, 20:00 REFERENDUM KONSULTACYJNE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY JESZCZE NIE ZOSTAŁO ROZPISANE, a już poniosło porażkę. 15 pytań na temat ewentualnych zmian w konstytucji, które zaprezentowała Kancelaria Prezydenta, można podzielić na absurdalne (np.... 13
 • Foka jako obcy 17 cze 2018, 20:00 NA POLSKICH PLAŻACH GINĄ FOKI I RÓŻNE SĄ TEORIE, KTÓRE WYJAŚNIAJĄ TO ZJAWISKO. Foki nie popełniają samobójstw. Może dotknęła je jakaś zaraza? Ale żadna zaraza nie roztrzaskuje głów. Zapewne ktoś je zabija. Rybacy? Jest taka... 14
 • Drukarz na kursie kolizyjnym 17 cze 2018, 20:00 DRUKARZ, KTÓRY PROCESUJE SIĘ O PRAWO DO NIEWYDRUKOWANIA ULOTKI O TREŚCI BUDZĄCEJ W NIM PROTEST, STAŁ SIĘ BOHATEREM SPOREJ CZĘŚCI PRAWICY. Oto Polak indywidualista, na dodatek przeciwnik ruchów LGBT, zmuszany przez sąd (ha!) do wykonania... 14
 • Kukiz się sypie 17 cze 2018, 20:00 Tuż przed wyborami samorządowymi ugrupowanie Kukiz’15 przeżywa trudne chwile, które mogą zmieść tę formację ze sceny politycznej. 16
 • Lewica kontra lewica 17 cze 2018, 20:00 Wypadły z parlamentu, straciły rzesze wyborców, ale ciągle ekscytują się głównie pytaniem, kto kogo ostatecznie pokona. Ugrupowania lewicowe. 20
 • Verheugen jak łyk świeżego powietrza 17 cze 2018, 20:00 Nigdy nie miałem sympatii politycznej dla komisarza Güntera Verheugena. Zbyt dobrze pamiętam, jak niegdyś wywierał presję na polskich polityków, aby bez szemrania akceptowali niekorzystną dla Polski zmianę w systemie głosowań w UE. Albo... 23
 • Zajazd na Litwie 17 cze 2018, 20:00 Fundacja podległa MSZ zawiadomiła prokuraturę o przekrętach w Związku Polaków na Litwie. I sama znalazła się pod ostrzałem polityków związanych z obozem rządzącym. 24
 • Tusk będzie w Radzie Europejskiej do ostatniego dnia kadencji 17 cze 2018, 20:00 Obaj z Januszem Lewandowskim przekonujemy, że Parlament Europejski nie powinien wprowadzać cięć w polityce spójności. Nadal będziemy to robić, choć pewnie na koniec i tak zostaniemy zdrajcami – mówi Jan Olbrycht, europoseł PO. 26
 • Synu, pomówmy o seksie 17 cze 2018, 20:00 Spędzanie czasu z dzieckiem jest konieczne, aby w dorosłym synu odnaleźć partnera – o męskości i ojcostwie opowiadają ojciec Zbigniew Lew-Starowicz i syn Michał. 30
 • Gruppensex nad Wisłą 17 cze 2018, 20:00 Wiecie, co jest najgorsze w seksie grupowym? To, że można zostać pominiętym. Przypomniał mi się ten stary dowcip, gdy przeczytałam w poprzednim numerze „Wprost” artykuł „Między nami swingersami”. Zdaje się, że warszawscy radni,... 35
 • Dla mnie Tomek żyje 17 cze 2018, 20:00 Gdy syn przez narkotyki podciął sobie żyły, powiedziałem: „Za bardzo cię kocham, żeby patrzeć, jak idziesz do grobu. Opuść mój dom” – mówi Witold Mackiewicz, ojciec tragicznie zmarłego himalaisty. 36
 • Wojna o foki 17 cze 2018, 20:00 Dla rybaków są szkodnikami, które wyjadają im ryby. Dla pracowników fokarium to Balbin, Helenka, Celebrytka, a przede wszystkim zwieńczenie lat pracy nad przywróceniem Polsce fok. 42
 • Śmierdzący problem 17 cze 2018, 20:00 Mieszkańcy wsi kontra inwestor rozwijający przemysłowy chów świń – instytucje państwa nie są w stanie rozstrzygnąć sprawy związanej z jakością życia i zdrowiem ludzi. 46
 • Pieniądze z drugiej ręki 17 cze 2018, 20:00 Dawne lumpeksy i second-handy to dziś duże sieciowe salony z używaną odzieżą. Zasada jest taka, że nic się nie marnuje. 49
 • Zarobić na chaosie 17 cze 2018, 20:00 Jak wrócić z wakacji mądrzejszym, zainspirowanym i z większym dystansem do świata? Trzeba przeczytać te książki. 52
 • Hossa Bessa 17 cze 2018, 20:00 Końcówka ubiegłego piątku to kolejna odsłona wojny handlowej, którą wypowiedziała już jakiś czas temu administracja Donalda Trumpa. Znów padło na Chiny. Prezydent USA oficjalnie ogłosił, że nałoży dodatkowe cła na wartą 50 mld... 54
 • Know How 17 cze 2018, 20:00 Monitor dla wszystkich To dowód, że da się tworzyć produkty budżetowe, czyli takie, które nie będą nas kosztowały majątku i jednocześnie nie będą wyglądały, jak byśmy właśnie przywieźli je z Chin. Za niecałe 800 zł możemy... 56
 • Odwaga tworzenia 17 cze 2018, 20:00 O nowej koncepcji budowania mieszkań na wynajem mówi Piotr Hofman, prezes HM Inwest SA – Grupa Inwest. 57
 • Salonowiec Kim 17 cze 2018, 20:00 Donald Trump dopieszczał w Singapurze przywódcę Korei Północnej, jak się dało. Ale już następnego dnia Amerykanie dali jasno do zrozumienia, że jeśli Kim będzie próbował migać się od rozbrojenia, nie uzyska nic poza pamiątkowym zdjęciem z prezydentem USA. 58
 • Kokainowe problemy hiszpańskiej prawicy 17 cze 2018, 20:00 Przez Galicję wlewa się do Europy rzeka kokainy, ale lokalni politycy długo przymykali na to oko. Jeden z nich kandyduje dziś na lidera hiszpańskiej prawicy i może zostać premierem. 62
 • Złapać przemytnika za rękę 17 cze 2018, 20:00 Rozmowa z NACHO CARRETERO, autorem zakazanej w Hiszpanii książki o przemycie kokainy. Czy ktoś potężny obawia się informacji zawartych w pana książce i dlatego zakazano jej sprzedaży? Nie sądzę, żeby w grę wchodziła wielka polityka.... 63
 • To niemożliwe, że nie jesteś szczęśliwa 17 cze 2018, 20:00 Oczekuje się, że będą radosne, a one są smutne i nieszczęśliwe. Depresje związane z macierzyństwem są najmniej społecznie akceptowane. To wciąż temat tabu. 67
 • Mały fiat, wielka polityka 17 cze 2018, 20:00 45 lat temu zaczęto produkować w Polsce auto, które zrewolucjonizowało życie Polaków. 70
 • My wszyscy z niego 17 cze 2018, 20:00 Opisując życie najsłynniejszego polskiego jazzmana Krzysztofa Komedy, Magdalena Grzebałkowska opisuje też środowisko artystyczne lat 60. 72
 • Emerytura jest do kitu 17 cze 2018, 20:00 Ozzy Osbourne znów zawita do Krakowa. Wystąpi z projektem solowym, do którego oprawę stworzył polski artysta. 76
 • Zwierzęta mają swój głos 17 cze 2018, 20:00 Słodki maluszek może okazać się czarnym charakterem opowieści – mówią sir David Attenborough i Michael Gunton, twórcy legendarnych programów przyrodniczych. 78
 • Wydarzenie 17 cze 2018, 20:00 MUZEUM Bar wniebowzięty Jeszcze do 2007 r. wytwarzano tu 250 tys. butelek wódki na dobę. Trudno więc wyobrazić sobie lepsze miejsce na muzeum tego trunku, tym bardziej, że Koneser staje się przestrzenią, gdzie powstają nie tylko... 80
 • Film 17 cze 2018, 20:00 DOKUMENT Ofiara seksu JEGO ANIMACJE FASCYNOWAŁY, FABULARNE „OPOWIEŚCI NIEMORALNE” STAŁY SIĘ WE FRANCJI KASOWYM HITEM, „Dzieje grzechu” miały premierę w Cannes. Był częścią kulturowej rewolucji seksualnej i nie bał się... 82
 • Muzyka 17 cze 2018, 20:00 HIP-HOP Cholernie zdolny bufon Nie znać Kanye Westa można tylko wtedy, kiedy całkowicie odetniemy się od świata popkultury. By obiektywnie ocenić jego muzykę, przydałoby się odciąć od wszystkiego, co o nim i jego słynnej rodzinie... 84
 • „Dwie pary do pary” – wakacyjna premiera teatru Capitol! 17 cze 2018, 20:00 Kazadi, Romanowska, Wierzbicka, Żurek i Cieszyński w sztuce w reżyserii Olafa Lubaszenki! Gdy noc poślubna zmienia się w koszmar… to publiczność śmieje się do łez! 85
 • Książka 17 cze 2018, 20:00 POWIEŚĆ Historyczny Bond Arturo Péreza-Reverte nie ma powodu przedstawiać. Jego najnowsza powieść dzieje się w czasie hiszpańskiej wojny domowej, a jej tytułowy bohater jest bardzo tajnym agentem służb specjalnych gen. Franco. To wręcz... 86
 • Kalejdoskop 17 cze 2018, 20:00 FESTIWAL Stronice i granice Goście niemal z całej Europy, ale również z Izraela i USA. Nie tylko pisarze, ale również dziennikarze, biolog ewolucyjny, psycholog, reżyser teatralny czy kompozytorka i wokalista – Big Book Festival nie od... 87
 • Sportowcy z żelaza 17 cze 2018, 20:00 Trzecia edycja Enea IRONMAN 5150 Warsaw zapisze się na kartach warszawskiego triatlonu jako rekordowa pod względem frekwencji i temperatury. 88
 • Kulturalna trzynastka 17 cze 2018, 20:00 Andrzej Krzywy WOKALISTA ZESPOŁU DE MONO 1. Najbardziej znienawidzona lektura? Lubiłem czytać, więc nie miałem jakichś koszmarów związanych z książkami. Najgorzej czytało mi się „Chłopów”. 2. Którym bohaterem z literatury... 90
 • Kultura wtórnego obiegu 17 cze 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI Kiedy do niedawna mieszkałem jeszcze na Chmielnej, codziennie zderzany byłem z fenomenem TKMaxxa. Wystarczyło wyjść z domu i zejść na podwórko, dlatego patrolowałem go dzielnie. Przedziwne połączenie adrenaliny... 91
 • Uwielbiam uczyć się od innych 17 cze 2018, 20:00 Nigdy nie chciałam mieć jednego wzorca do naśladowania. Inspiracji szukam w każdym napotkanym na swojej drodze człowieku. 92
 • Skuteczne oszczędzanie pieniędzy 17 cze 2018, 20:00 Zbliżają się wakacje, a my znowu nie mamy odłożonych pieniędzy? Tłumaczymy się niskimi pensjami lub wysokimi kosztami życia. Szczerze? To wszystko wymówki. Skutecznie oszczędzać może każdy. 94
 • Jak podróżować z dziećmi 17 cze 2018, 20:00 Radzi Anna Olej-Kobus, podróżniczka, autorka książek, m.in. „Podróżuj z dzieckiem” i cyklu „Podróżownik”. 96
 • Frans jedzie do Moskwy, a siatkarki Moskwę leją... 17 cze 2018, 20:00 Działo się w zeszłym tygodniu! Na niwie europejskiej i sportowej. W Strasburgu osiwiały – z powodu Polski zapewne – towarzysz Timmermans Frans (nie, nie jest „towarzyszem sztuki drukarskiej” ani też „towarzyszem broni pancernej”,... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany