Poznać dobrze klienta

Poznać dobrze klienta

Banki spółdzielcze rzeczywiście znajdują się blisko swoich klientów. Osobiste relacje między ich pracownikami a lokalnymi przedsiębiorcami i samorządami są codziennością.
Osobiste relacje w biznesie w trudniejszych czasach oznaczają coraz częściej zwiększone wymagania wobec znajomego potencjalnego kontrahenta. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: lokalny przedsiębiorca przychodzi do prezesa lokalnego banku spółdzielczego i prosi go: „Stefan, potrzebuję pieniędzy na kredyt obrotowy". A znający dobrze położenie sąsiada prezes odpowiada: „Józek, ty najpierw zrób porządek na swoim terenie i z tymi maszynami, co już teraz je masz, a dopiero potem przychodź do mnie z wnioskami o nowe kredyty”.

 Nie tylko prezesi, ale  także inni pracownicy banku spółdzielczego często są w stanie ocenić wiarygodność swego klienta jedynie na podstawie danych finansowych dostępnych w raporcie kredytowym z BIK, ale także dodatkowo poprzez własne spostrzeżenia na temat relacji z otoczeniem, jakie buduje ten przedsiębiorca choćby w swojej gminie. Ważne jest jednak przede wszystkim to, że obecnie w naszym kraju już prawie każdy pracownik banku spółdzielczego odpowiedzialny za decyzje kredytowe potrafi prawidłowo odczytać i zinterpretować obecną sytuację oraz historię kredytową klienta banku przedstawioną w raporcie pozyskanym z BIK. W ciągu ostatnich kilku lat w bankach nastąpił ogromny postęp w zakresie praktycznej znajomości narzędzi analizy ryzyka, a bliższa znajomość klienta jest dodatkowym atutem w procesie oceny ryzyka kredytowego.

Blisko, czyli jak?

Popularne stwierdzenie o „bliskości klienta" banku spółdzielczego jest trafne. Ale nie można zapominać, że klient ten w większości przypadków jest klientem nie tylko danego banku spółdzielczego, ale także innych banków. Dlatego bank spółdzielczy, jak każda inna instytucja finansowa, jest zobowiązany prawem do właściwej oceny ryzyka związanego z  podejmowaniem decyzji kredytowych. Chodzi o to, żeby wnioskującego klienta bank mógł sprawdzić jeszcze przed udzieleniem mu kredytu. Sam klient także powinien jak najwcze- śniej wiedzieć, czy kwalifikuje się do jego zaciągnięcia. Bank potrzebuje zatem dostępu do różnych baz danych zawierających informacje o klientach. Taka wiedza pozwala wła- ściwie ocenić wiarygodność i zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego banku, jak i bezpieczeństwa samego klienta, który powinien chronić się przed nadmiernym zadłużeniem.

Wspomniany pan Józef, po  dokonaniu przeglądu i napraw posiadanych maszyn oraz posprzątaniu obejścia, poszedł do banku kolejny raz, oświadczając: „Już jestem przygotowany, proszę o kredyt, który wykorzystam w najlepszy możliwy sposób". Stefan, prezes banku, pyta go, ile chce wziąć kredytu. Ten podaje kwotę,lecz dopiero na podstawie danych, które bank zgromadzi na  temat kredytobiorcy, pochodzących nie tylko od niego samego, ale też z  baz danych na temat poziomu jego zadłużenia w innych bankach, informacji o ewentualnych niespłaconych zobowiązaniach w innych sektorach gospodarki bank będzie mógł ocenić, jak dużą kwotę kredytu może przyznać.

Czasem, chcąc wyjść naprzeciw klientowi, bank będzie musiał przyjąć dodatkowe zabezpieczenia; chce bowiem uniknąć sytuacji poniesienia pełnej straty, gdyby okazało się, że jednak kredytobiorca stał się niewypłacalny. Informacje pochodzące z takich źródeł jak Biuro Informacji Kredytowej, baza Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor czy bazy Związku Banków Polskich oraz np. z wywiadowni gospodarczych pozwalają zarówno lepiej ocenić zdolność kredytową klienta, jak i  pozyskać wiedzę, czy reguluje on terminowo swoje obecne zobowiązania wobec kontrahentów. Pozwalają zatem instytucji kredytującej powiedzieć o  takim kliencie: „Tak, to jest rzetelny człowiek, który terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań". Do Biura Informacji Kredytowej banki spółdzielcze przekazały już dane dotyczące 1,3 mln ich klientów. Zbiór ten stanowi ponad 5 proc. całej bazy o klientach indywidualnych sektora bankowego w naszym kraju.

Mamy też dostęp do zbioru informacji bankowych o firmach, który obejmuje obecnie ponad pół miliona rekordów danych. Liczymy na to, że do końca bieżącego roku będziemy dysponować zdecydowaną większością informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców w  sektorze bankowym. Banki spółdzielcze szczycą się statystycznie znacznie lepszą jakością portfeli udzielonych kredytów niż w innych segmentach bankowości. W niepewnych kryzysowych czasach dostęp do systemu wymiany informacji kredytowej ma kluczowe znaczenie. Jestem znacznie spokojniejszy, gdy wiem, że ponad 95 proc. wszystkich banków spółdzielczych aktywnie uczestniczy w tym systemie, korzystając z baz BIK oraz bogatego zbioru danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Co więcej, przedsiębiorcy- -klienci banków spółdzielczych także mogą mieć w pewnym zakresie dostęp do tych danych, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Niektóre banki spółdzielcze aktywnie zachęcają swoich klientów do korzystania z  takiej możliwości. Wiadomo – bezpieczny klient to klucz do  bezpieczeństwa banku. Ograniczenie ryzyka transakcji związanych z  nieznanym kontrahentem to także podstawa bezpieczeństwa całego obrotu gospodarczego. Jeszcze 10 lat temu tzw. zatory płatnicze były zmorą wielu przedsiębiorców. Myślę, że bogatsi nie tylko o historyczne doświadczenia, ale i o nowe, obecnie obowiązujące rozwiązania prawne, jesteśmy w stanie lepiej stawić czoła prognozom możliwego spowolnienia gospodarki w bieżącym roku. Warunkiem jest korzystanie z  dostępnych źródeł informacji gospodarczej.

Prawdziwe banki

Banki spółdzielcze są z jednej strony najprawdziwszymi bankami, bo  podlegają nadzorowi KNF oraz wszelkim regulacjom wiążącym się z  funkcjonowaniem sektora finansowego w kraju, muszą same wypracowywać środki na swój rozwój (nikt im nie podaruje pieniędzy), z drugiej zaś  kierują się w swojej dzia- łalności wartościami spółdzielczymi. Dla  zdecydowanej większości tych instytucji wartością jest np. tworzenie stabilnych warunków zatrudnienia oraz zdrowych i stałych relacji z  lokalnym środowiskiem. To właśnie dla udziałowców oraz władz banku spółdzielczego często liczy się bardziej niż osiągnięcie w krótkim okresie jak największego zysku netto. Chętnie wspiera on lokalne inicjatywy, np. edukacyjne, dofinansowując stowarzyszenia, szkoły, biblioteki itd. Trudno wyobrazić sobie krajobraz polskiej gospodarki bez banków spółdzielczych.

MARIUSZ WYŻYCKI, WICEPREZES BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ

Okładka tygodnika WPROST: 4/2012
Więcej możesz przeczytać w 4/2012 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2012 (1510)

 • Zamordyzm zły i dobry 22 sty 2012, 12:00 Okazuje się, że zamordyzm nie musi być wcale zły. Wszystko zależy od tego, czyja jest morda, a przede wszystkim – kto za mordę trzyma. 4
 • NA SKRÓTY 22 sty 2012, 12:00 Robert Kubica opuścił szpital w Mantui, w którym zoperowano mu złamaną kość piszczelową prawej nogi. Kubica upadł na ścieżce nieopodal swojego domu we Włoszech. Pechowo kość pękła w tym samym miejscu, w którym kierowca złamał ją podczas wypadku w czasie rajdu Ronde di Andora.... 7
 • Wprawka 22 sty 2012, 12:00 Rozpoczynając mój kolejny felieton, zwracam się do mojego redaktora naczelnego, żeby go nie czytał. Ponieważ nie mam ustabilizowanych stosunków z wydawnictwem, chciałbym warsztatowo spróbować napisać coś, co w przyszłości mogłoby mi zagwarantować stałą rubrykę w tygodnikach... 9
 • Co ja pacze? 22 sty 2012, 12:00 Mamy tydzień polskiej muzyki w zagranicznych mediach. Duży, przekrojowy artykuł o polskiej scenie muzycznej zamieścił „The Guardian”. Autor artykułu utrzymuje między innymi, że Doda może osiągnąć międzynarodowy sukces, jak jeszcze trochę popracuje nad piosenkami. Z... 10
 • Anatomia katastrofy 22 sty 2012, 12:00 Od tamtego poranka minęły prawie dwa lata. Teoretycznie wystarczająco długo, by zbliżyć się do prawdy o katastrofie. W rzeczywistości wciąż wiemy niewiele, a lista pytań – zamiast się kurczyć – pęcznieje. 14
 • Żałoba z żółtym paskiem 22 sty 2012, 12:00 Jak żyć, gdy prywatna żałoba staje się żałobą narodową, a osobista tragedia telewizyjnym newsem? Ile razy można ginąć w tej samej katastrofie? 18
 • To nie brzoza 22 sty 2012, 12:00 Zbadałem to przy różnym kącie uderzenia, różnej prędkości samolotu, grubszej średnicy brzozy, zmieniłem też gęstość brzozy smoleńskiej. W żadnym przypadku skrzydło się nie urwało w wyniku zderzenia z brzozą – mówi prof. Wiesław Binienda, ekspert z Ohio, współpracujący z... 22
 • Marszałek premiera 22 sty 2012, 12:00 Ewa Kopacz zmieniła stołek i zamieniła wspomnienia. Fotel marszałka Sejmu sprawił, że natychmiast zapomniała, co robiła wcześniej. 26
 • Tajna broń Kościoła 22 sty 2012, 12:00 Gdybyż Kościół na bonieckich stał, to rzeczywiście bylibyśmy potęgą religijną! 29
 • Nie rozumiem 22 sty 2012, 12:00 Zwykle nie rozumiemy działań polityków nie dlatego, że stanowią one nieprzeniknioną tajemnicę, lecz dlatego, że są niedorobione, ułomne i głupie. 30
 • Ostatni i jedyny przed śmiercią wywiad Rysia z „Klanu” 22 sty 2012, 12:00 Kiedy umierała Hanka Mostowiak, kraj spowiła żałoba i wściekłość. Los nas nie oszczędza, niedługo umrze kolejny bliski Polaków. Przesłuchiwany przez nas Piotr Cyrwus przyznaje się do udziału w tym zabójstwie. 32
 • Zachwycające, urocze, piękne 22 sty 2012, 12:00 Amerykanie mają celebrycką rodzinę Kardashian, my mamy grycanki. Synowa potentata lodowego i jego trzy wnuczki szturmem biorą salony i media. 38
 • Musimy o tym porozmawiać 22 sty 2012, 12:00 Patrzą na córkę czy syna i czują głuchą niechęć. Myślą: niech zniknie. Głośno tego nie mówią, bo przecież wstyd. Jak można nie kochać własnego dziecka? 42
 • Hodowcy dzieci 22 sty 2012, 12:00 W czasie kiedy politycy kłócą się o in vitro, lekarze w Gdańsku idą dalej: selekcjonują zarodki i wybierają tylko te, które nie mają wad genetycznych. To jeszcze medycyna czy już eugenika? 45
 • Wibrujący seks 22 sty 2012, 12:00 W Warszawie powstał pierwszy w Polsce butik z kobiecymi gadżetami erotycznymi. Czy odniesie sukces w kraju, w którym masturbacja to ciągle tabu? 48
 • Suplementy strachu 22 sty 2012, 12:00 Mają czynić cuda: wzmacniać, odchudzać, likwidować zmarszczki albo zgagę. Reklamowane przez celebrytów suplementy diety Polacy łykają garściami, nabijając kieszeń producentom. Ale sami płacą coraz wyższą cenę. 50
 • Awantura o laurkę 22 sty 2012, 12:00 Jodi Kantor napisała książkę „Obamowie” tak jak Styka malował Pana Boga – na kolanach. Mimo to Biały Dom książkę zaatakował. Dlaczego? 52
 • Ta wojna już trwa 22 sty 2012, 12:00 Izraelski wywiad od miesięcy prowadzi tajną wojnę w Iranie. Toczy się ona w cieniu brutalnej rywalizacji o to, kto będzie rządził w Teheranie. 56
 • Świat według Brzezińskiego 22 sty 2012, 12:00 20 lat po upadku komunizmu status Ameryki jest nadwątlony, a dominacja zachodu dobiega końca. Unia Europejska zachowuje się tak, jakby za swój cel uznała stworzenie najbardziej luksusowego domu starców na świecie. 58
 • Ze śmiercią mu do twarzy 22 sty 2012, 12:00 To produkt jak każdy inny – mówi z uśmiechem, przypalając cygaro. Za jego plecami wisi firmowy kalendarz: trumny, a przy nich nagie modelki pomalowane w narodowe barwy Szwecji, Norwegii, Niemiec... To rynki, które już podbił, podbija albo zamierza podbić. 60
 • Zwalniacza zatrudnię 22 sty 2012, 12:00 W kryzysie jedna profesja ma się świetnie: to specjaliści od zwolnień. Zimni profesjonaliści czy empatyczni fachowcy od naszych uczuć? 64
 • Portfel Partii Herbacianej 22 sty 2012, 12:00 Mają 50 miliardów dolarów i dziesiątki firm nie tylko w USA. Wydali wojnę Barackowi Obamie, mówią, że chcą bronić Ameryki przed „socjalizmem”. Ale ważniejsze są dla nich pieniądze. 68
 • Clooney kontra Clooney 22 sty 2012, 12:00 Aktywista walczy w nim z celebrytą, reżyser z aktorem, bawidamek z człowiekiem z misją, amant z wąsaczem z nadwagą. On naprawdę ma wiele wcieleń, najnudniejsze („obywatel Clooney”) możemy właśnie oglądać w „Idach marcowych” 71
 • Starość wściekłego byka 22 sty 2012, 12:00 Martin Scorsese odebrał właśnie Złoty Glob za film „Hugo i jego wynalazek” i szykuje się do batalii o Oscara. Do polskich kin „Hugo...” wchodzi 10 lutego, a już dziś tłumaczymy, dlaczego niegdysiejszy wściekły byk amerykańskiego filmu wziął się do kina... 73
 • Magia chwili 22 sty 2012, 12:00 Krystian Zimerman uznał go za swego następcę. Właśnie wydaje nową płytę z utworami Debussy’ego i Szymanowskiego. Koncertuje na całym świecie, ale chętnie wraca na swoją wieś między Bydgoszczą a Nakłem. 76
 • Kopia mistrzów 22 sty 2012, 12:00 Co ich różni od Pink Floyd? Tylko to, że wciąż grają. 78
 • Połącz kropki 22 sty 2012, 12:00 Pięć lat temu pracował w diamentach, dziś pokazuje kolorowe kółka. Damien Hirst, brytyjska ikona przedkryzysowej sztuki, wypełnił nimi jedenaście superprestiżowych galerii na całym świecie. Równocześnie. 80
 • Tahrir po polsku 22 sty 2012, 12:00 Czy kiedy 31 października roku pańskiego 1517 marcin luter przybijał swoje tezy do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, ktokolwiek spodziewał się, że oto zaczyna się wielki rozłam w zachodnim chrześcijaństwie? Że sprzeciw wobec handlu odpustami prowadzi właśnie do narodzin... 84
 • Klincz bankowy 22 sty 2012, 12:00 Prezes banku spółdzielczego jest znany w swoim środowisku. Można go spotkać zarówno na zakupach w sklepie, jak i w kościele czy na miejskich uroczystościach. Budzi zaufanie, tym bardziej że zarabia nieźle, ale nie są to miliony budzące zawiść. 86
 • Spółdzielcze oszczędzanie 22 sty 2012, 12:00 Gwiazdki to są na niebie, a nie w naszych informacjach o lokatach – mówią prezesi banków spółdzielczych. Bank musi być rzetelny, żadnych obiecanek, tylko czarno na białym ile i za co. 87
 • Jesteśmy dobrym sąsiadem 22 sty 2012, 12:00 Paweł Pawłowski, prezes zarządu SGB–Banku SA, porównuje strategię banków spółdzielczych do wysiłku wspinacza – wspinać trzeba się odważnie, konsekwentnie, ale bez nadmiernego ryzyka 88
 • Daj palec, weź pieniądze 22 sty 2012, 12:00 Polskie banki spółdzielcze przodują pod względem rozwiązań technicznych. Jako pierwsze w branży finansowej w Europie wprowadziły bankomaty biometryczne. 90
 • Poznać dobrze klienta 22 sty 2012, 12:00 Banki spółdzielcze rzeczywiście znajdują się blisko swoich klientów. Osobiste relacje między ich pracownikami a lokalnymi przedsiębiorcami i samorządami są codziennością. 92
 • Lekkie przerażenie 22 sty 2012, 12:00 Pani sędzia, która skazała Dodę, mocno zaryzykowała. Nie chciałbym być w jej skórze, jeśli pewnego dnia naukowcy wedrą się do grobu proroka Ezechiela i po zbadaniu jego szczątków orzekną, iż są w nich ślady alkoholu lub substancji odurzających. Trzeba będzie wstydzić się do... 94
 • Jaja na stoku 22 sty 2012, 12:00 Z grupą przyjaciół, częściowo zapalonych narciarzy, trafiłam w ferie do jednej z górskich miejscowości w Polsce. Górskie miejscowości w Polsce roztaczają zimą urok podobny do polskich miejscowości nadmorskich w lecie. 96
 • Z ziemi polskiej do włoskiej, czyli pocztówka z ferii zimowych 22 sty 2012, 12:00 KTO Z PAŃSTWA NIE POCZUŁ UKŁUCIA W SERCU, WIDZĄC, POWIEDZMY, TYSKIE W LONDYNIE? Albo komu łezka nie zakręciła się w oku, kiedy spotkał Kubusia Playa na przykład w Czechach? Bo o Orlen w Niemczech nawet nie pytam, to już nie żadna łezka tylko ryk radości. Każdy, choćby... 97
 • Nie Palikot, tylko pali joint 22 sty 2012, 12:00 Zdaniem posła Roberta „Palikot” Biedronia istnieje w Polsce jeszcze jedna straszna jednostka chorobowa: „narkofobia”. Fobii, jak wiadomo, mieć się nie powinno. Jednak, co tu kryć, po pierwsze, fobie ludzie mają, po drugie, jest wielu chętnych, by z tych... 97
 • Pieluchy Ziobry 22 sty 2012, 12:00 W całkiem poważnym celu zebrało się nie do końca poważne grono, aby jak co roku podczas Biesiady Felietonistów podsumować najbardziej dramatyczne, śmieszne i idiotyczne wydarzenia minionych 12 miesięcy. Tym razem gościł nas sopocki lokal Zatoka Sztuki z ładnym widokiem na... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany