Kobiety Finansów

Kobiety Finansów

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Najlepsze menedżerki na czele instytucji finansowych

Najlepsze menedżerki na czele instytucji finansowych

Autor: Rita Schultz

Prezentujemy ranking Kobiety Finansów, czyli najciekawsze, zdaniem naszego jury, menedżerki zarządzające na rynku finansowym. Poprosiliśmy o wypełnienie ankiety 50 firm, w których najwyższe stanowiska (prezesa, wiceprezesa, członka zarządu) zajmują kobiety. Jury przeanalizowało nadesłane ankiety i podczas głosowania, które odbyło się 18 lutego br. zadecydowało, które z pań zasługują na tytuł Kobiety Finansów oraz podjęło decyzje o kolejności w rankingu.

Wielkość zarządzaną firmą stanowiło kryterium drugorzędną, ważniejsze dla jury były: przebieg kariery, pomysł na rozwój zawodowy i firmy, wykształcenie, umiejętne godzenie pracy z pasją, życiem rodzinnym.

Wszystkie Panie jednogłośnie wybrały na najwyższe podium Xenię Kruszewską, za to że potrafiła zdecydować się na rezygnację z zawodu lekarza i za determinację w budowaniu biznesu nowego i bardzo trudnego. Xenia Kruszewska aktywnie uczestniczy zarówno w pozyskiwaniu klientów, jak i w ich bieżącej obsłudze, raportowaniu, kalkulowaniu składki, ocenie ryzyka, likwidacji szkód, szkoleniu. Tak szeroka działalność jednej osoby jest możliwa dzięki niewiarygodnej wiedzy i doświadczeniu praktycznie we wszystkich obszarach działalności firmy. Szefowa Medica TU od ponad 10 lat zajmuje się prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi i aktywnie przyczyniła się do rozwoju tych ubezpieczeń w Polsce. Jest rozpoznawalna w środowisku branżowym, jako wybitny ekspert z solidnym przygotowaniem teoretycznym, ale przede wszystkim praktyk ubezpieczeń zdrowotnych. Z wykształcenia jest lekarzem internistą, ­posiada ­licencję brokera ubezpieczeniowego.

Kolejne miejsce zajęła prof. Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP od 2009 roku, wcześniej prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Za sukces ostatnich dwóch lat uznaje wybór na wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, wybór na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie finanse, opublikowała ponad 90 książek naukowych oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych Ewa Małyszko doceniona została nie tylko za dokonania zawodowe, ciągły rozwój, chociażby przejście z rynku TFI SEB TFI, prezes zarządu, KGHM TFI, wiceprezes zarządu) do PTE (prezes zarządu) poprzedzone dodatkowymi studiami z zakresu zarządzania funduszami emerytalnymi, ale i z sukcesami sportowymi (squash).

Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu, KBC TFI. Jest doktorem nauk ekonomicznych, karierę zaczynała w latach 1998–2003 zatrudniona w centralach firm międzynarodowych w Belgii na stanowiskach związanych z finansami. Z grupą finansowo – ubezpieczeniową KBC związana od roku 2003. W 2009 r. została prezesem zarządu KBC TFI. Aneta Podyma, prezes zarządu, AXA TFI od kwietnia 2010 roku. Zdobyła bogate doświadczenie na zagranicznych rynkach. Pani prezes aktywna jest nie tylko w branży, ale i jest współzałożycielem i członkiem Koalicji Prezesów Wolontariuszy 2011 i przewodniczącą rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Magdalena Dulczewska, prezes zarządu Funduszu Mikro. Pomysłowa, przedsiębiorcza i ambitna, wyszukała nisze i podjęła wyzwanie budowania biznesu, z sukcesem.

Iwona Sroka, prezes zarządu KDPW, doktor nauk ekonomicznych, kolejna menedżerka potrafiąca połączyć doświadczenie i wykształcenie i przekuć je w sukces. Magdalena Nawłoka, członek zarządu, Grupa Generali, doceniona za swoje osiągnięcia i ścieżkę kariery konsekwentnie budowaną. Do zarządu lidera polskiego rynku ubezpieczeń po raz pierwszy weszła w wieku 34 lat, będąc jedną z nielicznych i najmłodszą kobietą w historii firmy na tak eksponowanym stanowisku. Z zarządu PZU, w którym reprezentowała Eureko, odeszła w wyniku umowy ze Skarbem Państwa. Następnie brała udział w wielu biznesowych projektach ubezpieczeniowych, głównie na rynkach Europy Środkowej, ale również na Ukrainie i w Rosji. W Generali od kwietnia 2011 roku.

Joanna Krzyżanowska, wiceprezes zarządu, Meritum Bank docenione przez nasze jury za wytyczanie nowych standardów w rozwoju produktów isprzedaży w obszarze consumer finance. Równorzędne 10 miejsce otrzymały ­Lidia Adamska, członek zarządu, GPW i Beata Jarosz, wiceprezes zarządu, GPW. Obie panie postrzegane są jako świetnie działający zespół, aktywnie działają na rzecz edukacji, promocji i prawidłowego funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego. Jury przede wszystkim zwróciło uwagę, że polskie menedżerki są bardzo dobrze wykształcone, a co więcej nie spoczywają na laurach – dokształcają się kończąc studia podyplomowe, MBA, rozwijając swoje talenty nie tylko zawodowe, ale i naukowe (wiele ma tytuły dr, a nawet wśród nich mamy panią profesor). Panie z naszego jury podkreślały też, jak ważne jest godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, hobby, wspieraniem innych kobiet, działania na rzecz dobroczynności.

Wręczenie dyplomów laureatkom rankingu odbędzie się 12 marca br. podczas spotkania organizowanego przez Executive Club.

Ranking „Kobiety Finansów”

1. Xenia Kruszewska prezes zarządu, Medica Polskie Ubezpieczenia Zdrowotne TU

2. Małgorzata Zaleska członek zarządu, NBP

6. Magdalena Dulczewska prezes zarządu, Fundusz Mikro

7. Iwona Sroka prezes zarządu, KDPW

8. Magdalena Nawłoka członek zarządu, Grupa Generali

3. Ewa Małyszko prezes zarządu, PKO BP Bankowy PTE

4. Katarzyna Szczepkowska prezes zarządu, KBC TFI

9. Joanna Krzyżanowska wiceprezes zarządu, Meritum Bank

10. Beata Jarosz wiceprezes zarządu, GPW

5. Aneta Podyma prezes zarządu, AXA TFI

10. Lidia Adamska członek zarządu, GPW (złożyła rezygnację)

Elżbieta Markowska, dyrektor generalny, Ministerstwo Finansów

Ranking Kobieta Finansów wyróżnia kobiety, które od wielu lat świetnie radzą sobie w szeroko pojętej branży finansowej. Stanowią one mocno zróżnicowaną grupę pod względem reprezentowanych podmiotów – począwszy od instytucji infrastruktury rynku finansowego poprzez jego uczestników, takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, fundusze inwestycyjne czy emerytalne. Głównymi kryteriami wyboru były osiągnięcia zawodowe kandydatek, w tym między innymi wprowadzanie nowych oraz innowacyjnych rozwiązań na krajowym rynku finansowym. Kompetencje zawodowe, poparte stosownym wykształceniem, nieustanne dążenie do rozwoju osobistego, duża wytrwałość i kreatywność nie pozostały przez członków jury niezauważone. Wyróżnieniu podlegała również niełatwa umiejętność godzenia życia zawodowego ze sferą prywatną (hobby, pasje, rodzina).

1. Xenia Kruszewska, prezes zarządu, Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dla branży finansowej porzuciła karierę lekarza. Wzorując się na innych krajach europejskich zbudowała i rozwinęła pierwsze w Polsce towarzystwoubezpieczeń wyspecjalizowane w ubezpieczeniach zdrowotnych. Nie tylko aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu zarządzanej przez siebie firmy, ale również dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wykładając na warszawskich uczelniach wyższych czy wydając publikacje naukowe. Udaje jej się przy tym godzić pełną sukcesów pracę zawodową i naukową.

2. Małgorzata Zaleska, członek zarządu, Narodowy Bank Polski

Młoda, dynamiczna profesor nauk ekonomicznych. Autorka wielu publikacji naukowych. Od wielu lat związana z instytucjami regulującymi i nadzorującymi rynek finansowy w Polsce.

3. Ewa Małyszko, prezes zarządu, PKO BP BANKOWY PTE S.A.

Niemal od początku uczestniczyła w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Szczególnie związana z branżą funduszy inwestycyjnych. Oprócz zarządzania towarzystwem emerytalnym znajduje czas na prowadzenie własnej firmy oraz realizowanie sportowych pasji – grze w squasha.

Magdalena Gera-Pikulska, członek zarządu PTC

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Komisji Konkursowej zadałam sobie pytanie: jakimi kryteriami powinnyśmy się kierować? Na co dzień mam przyjemność pracować z wieloma wyjątkowymi i utalentowanymi kobietami. Co jednak sprawia, że którąś z pań, stawiających czoła wyzwaniom świata finansów, chcemy szczególnie wyróżnić? Podczas analizy ankiet zaintrygowało mnie to, że niektóre z pań potrafiły zbudować na rynku własną koncepcję biznesu. Według mnie warto przede wszystkim docenić te kobiety, które cechuje pewnego rodzaju biznesowa „samodzielność”, odwaga w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Spore znaczenie miało też dla mnie to, które z pań mają w swoim życiu pasje, zainteresowania, ponieważ wierzę, że kto żyje z pasją, również tylko w ten sposób potrafi pracować. Zwracałam również szczególną uwagę na te z pań, które w swoim otoczeniu wspierają inne kobiety. Uważam, że takie właśnie podejście wpływa na zmianę pozycji kobiet, pomaga walczyć ze stereotypami. Dzięki takim osobom możemy zmieniać naszą rzeczywistość. Nie mam też wątpliwości, że wszystkie wyróżnione w konkursie panie potrafią wykorzystać swoją kobiecą perspektywę, zdolność do empatii, a także do angażowania innych. To dla mnie bardzo istotne, ponieważ jestem głęboko przekonana, że tylko będąc 100%-towymi kobietami możemy odnaleźć swoją własną drogę do sukcesu w biznesie – czy to w świecie finansów, polityki, czy mediów… Nie dajmy się skierować na „męskie” tory – bądźmy zawsze sobą, korzystajmy z tych unikalnych zalet, jakie niesie ze sobą bycie kobietą, realizujmy swój potencjał. Kobiety, które zostały wyróżnione w konkursie tak właśnie robią – wierzą w siebie, a jednocześnie nie zapominają o innych kobietach z ich otoczenia, które być może potrzebują wsparcia i zachęty, aby uwierzyć w siebie. Zwracałam też uwagę na… poczucie humoru. Wierzę, że jeśli ktoś realizuje niezwykle trudne projekty, ponosi na co dzień ogromną odpowiedzialność, a jednocześnie nadal potrafi błysnąć elokwentnym humorem – jest osobą wyjątkową i zasługującą na wyróżnienie.

Claudia Książek, członek rady nadzorczej, Marvipol

Analiza zawodowych osiągnięć menedżerek wyróżnionych w konkursie „Kobiety w finansach” jasno pokazuje, że my, kobiety, mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by odnosić sukcesy również w tak opanowanym przez mężczyzn segmencie gospodarki, jakim jest szeroko pojęty świat usług finansowych. Nie ulega wątpliwości, że uczestniczki konkursu, podobnie jak dziesiątki innych kobiet ze świata finansów, z którymi miałam prawdziwą satysfakcję współpracować zawodowo, nie ustępują poziomem wiedzy czy inteligencji swoim kolegom na analogicznych stanowiskach. Zaryzykuję również stwierdzenie, że w środowisku finansowym kobiety – finansistki zdecydowanie pozytywnie wyróżniają się zarówno mniejszą podatnością na przejściowe mody, jak i fundamentalną umiejętnością postrzegania zdarzeń, zjawisk w szerszym kontekście. Z reguły są bardziej dojrzałe od swoich rówieśników, zdecydowanie mniej małostkowe, nie traktują biznesu, jako pola do dowiedzenia swojej wartości – u mężczyzn odbywa się to często kosztem nadmiernego ryzyka, jednak kobiety potrafią takie ryzyko podejmować, gdy sytuacja tego bezwzględnie wymaga. Są to cechy niezwykle ważne, szczególnie w czasach, gdy świat finansów tak płynnie przechodzi między stanami hurraoptymizmu a głębokiej depresji. Kobiecy umiar i zdrowy rozsądek w finansowym krwioobiegu gospodarki jest nam dziś szczególnie potrzebny. Wyróżniając uczestniczki konkursu „Kobiety w finansach” chciałyśmy nie tylko docenić ich sukcesy zawodowe, ale również uczynić z ich życiorysów inspirację dla innych kobiet myślących o podobnej karierze. Fenomen szklanego sufitu nie słabnie, kobiety wciąż muszą wykazywać się nadzwyczajną determinacją i skłonnością do poświęceń, by móc osiągnąć należne im, ze względu na kompetencje, miejsce w organizacjach gospodarczych. Głęboko wierzę, że laureatki konkursu staną się prawdziwymi ambasadorkami idei równych szans w świecie finansów, ich niebagatelne osiągnięcia staną się inspiracją dla decydentów obojga płci, że na kobiety zwyczajnie opłaca się stawiać, również w finansach.

Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Jakiś czas temu natknęłam się na opinię, że kobieta robiąca karierę w finansach to „królowa śniegu” władcza i zimna. Nic bardziej mylnego. Być może kobietom jest trudniej w tym obszarze nadal zdominowanym przez mężczyzn, jednak – sądząc po aplikacjach naszych kandydatek – już niedługo. To ambitne, świetnie wykształcone, otwarte na zmiany i innowacje menedżerki. Nie było łatwo dokonać wyboru „złotej dziesiątki”, wszystkie bowiem skutecznie zarządzają firmami i osiągają sukcesy. Pozostaję pod szczególnym wrażeniem pani Xeni Kruszewskiej, która porzuciła zawód lekarza dla prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jest praktykiem i ekspertem, osobą z której zdaniem liczy się środowisko branżowe i ma takie szczęście, że od ponad 10 lat robi to, co jest ciągle jej pasją, ani krzty rutyny. Także inspirująca jest historia odważnej, zdeterminowanej Magdaleny Dulczewskiej. Stworzyła pierwszy bank dla mikro firm na bazie swoich doświadczeń z zarządzania funduszem pożyczkowym dedykowanym takim właśnie przedsiębiorcom. Wyciągnęła fundusz z długów, uzyskując po roku – z ponad 3 mln strat – 1 mln zysku. Historia zatoczyła się kołem – właśnie reaktywowała fundusz, stając się jego właścicielką oraz prezesem zarządu i zamknęła rok … z zyskiem. Nie sposób nie wspomnieć o pani profesor Małgorzacie Zaleskiej, jej uznanej pozycji naukowej w świecie finansów, imponującym dorobku naukowym, która mnie zauroczyła w sposób wyjątkowy poczuciem humoru i dystansem do siebie. A co do „królowej śniegu” – z pewnością te przykłady, ale także historie pozostałych Pań przeczą tej opinii. I jeszcze jedna ważna sprawa, niech wszyscy wiedza, że wśród naszych laureatek są szczęśliwe żony, kochające dumne mamy, mistrzynie squasha, kite surfingu, fitness, podróżniczki, fotografki, sportsmenki… Wszystkim Paniom serdecznie gratuluję!

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Autorzy badania Deloitte „SheFO, czyli finanse na obcasach. Kariera kobiet w zarządzaniu finansami” podają przykład analizy Darrena Kisgena, profesora Boston College. Kisgen zestawił 73 duże firmy, w których w latach 1996-2002 kobiety zajmowały stanowisko dyrektora finansowego (i sprawowały je co najmniej 4 lata) z 500 losowo wybranymi spółkami, w których za finanse odpowiadali mężczyźni. Okazało się, że po 3 latach ta druga grupa odnotowała mniejszy o 17% wzrost aktywów. Firmy, w których stanowisko dyrektorskie piastowały kobiety, były mniej skłonne do akwizycji, ale za to dokonywane przejęcia były lepiej oceniane przez inwestorów. Zaskakujące? Chyba już nie. Przynajmniej w świecie menedżerów, inwestorów czy (ogólnie) tak zwanych białych kołnierzyków. Jak piszą analitycy Deloitte wiele stereotypów na temat roli kobiet i mężczyzn, pokutujących w polskim społeczeństwie, nie funkcjonuje już w środowisku biznesowym. Pokazują również, że co prawda styl zarządzania kobiet i mężczyzn różni się od siebie, ale to działa tylko na korzyść: większość badanych postrzega dużą wartość wynikającą z tej różnorodności. Praca Pań, które nominowane zostały do tyłu Kobiety Finansów tygodnika Wprost daje zatem korzyści biznesowe nie tylko w ich firmach czy instytucjach, ale także w skali całej – społecznej przecież – struktury, jaką jest polska gospodarka. To dzięki nim właśnie zmieniają się stereotypy, dzięki ich pracy realizuje się na co dzień podstawowy wniosek badania Deloitte – że różnorodność płci wśród kadry menedżerskiej przynosi korzyści dla całej gospodarki. Co bardzo ważne, badani Deloitte wskazują, że kobiety na stanowiskach kierowniczych posiadają wysoką etykę biznesową i są uczciwe (to druga cecha wskazana przez badanych zaraz za wysoką dbałością o szczegóły w prowadzeniu biznesu). Myślę, że to właśnie kierowanie się wartościami skutkuje tym, że wiele z Pań angażuje się w pomoc instytucjom charytatywnym czy w działalność w organizacjach pozarządowych.

Menedżerki XXI wieku

Magdalena Nawłoka, członek zarządu Grupa Generali

Przez szereg lat związana z rynkiem ubezpieczeniowym, przed Generali głównie z Grupami Eureko i PZU, gdzie pełniła m.in. funkcje wiceprezesówzarządu PZU SA (2008–2009) i PZU Życie (2006), odpowiadając niemal za wszystkie kluczowe obszary tego biznesu, w tym finanse, controlling strategiczny, likwidację szkód, IT, produkty i sprzedaż. Jest certyfikowanym głównym księgowym. W 2012 r. jako pierwsza Polka w historii otrzymała nagrodę „Woman to Watch”, przyznawaną co roku przez magazyn „Business Insurance” 25 kobietom z całego świata. Wyróżniane nim są kobiety, które wniosły wyjątkowy wkład w obszar ubezpieczeń, oceny ryzyka, dodatkowych świadczeń pracowniczych oraz dziedzin pokrewnych.

Agnieszka Nogajczyk-Simeonow , prezes zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Od lutego 2005 roku prezes zarządu PTE Allianz Polska. W latach 1999-2005 Dyrektor Departamentu Finansowego i Zarządzania Aktywami Towarzystw Ubezpieczeniowych Allianz. W latach 1999–2001 była jednocześnie Prezesem Zarządu Allianz Polska Services, a w okresie tworzenia PTE Allianz - Doradcą Rady Nadzorczej. W latach 1998-1999 Dyrektor Finansowy w spółkach AGF, do fuzji z Allianz. W latach 1992–1998 była audytorem w Ernst&Young oraz

Coopers&Lybrand (obecnie PWC). Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. Spółka, którą obecnie zarządza pod jej skrzydłami przeszłagruntowną restrukturyzację. Zarówno Spółka jak i zarządzane przez nią OFE były wielokrotnie wyróżniane w prestiżowych rankingach. Allianz Polska OFE dwukrotnie był najlepszym Funduszem Emerytalnym na polskim rynku. W ubiegłym roku uzyskał najwyższą stopę zwrotu spośród 14 obecnych na polskim rynku funduszy emerytalnych, znajduje się w czołówce rankingów trzyletnich stóp zwrotu publikowanych przez KNF.

Agata Kulas , członek zarządu Nordea PTE, dr nauk ekonomicznych

Kolejna menedżerka spoza rankingu, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę. Podczas swojej wieloletniej pracy w Deloitte, prowadziła projekty m. in. w obszarach związanych z wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z wymogami Bazylei 2 (ICAAP) zarówno dla banków, jak i firm inwestycyjnych. Od początku była również zaangażowana po stronie Deloitte w opiniowanie regulacji związanych z Solvency 2 i następnie wspierała spółki majątkowe i życiowe w Polsce i we Francji we wdrażaniu rozwiązań w zakresie ryzyka (ORSA). Posiada również doświadczenie w modelowaniu docelowych procesów w obszarze finansowo-księgowym oraz we wdrażaniu systemów informatycznych klasy ERP, którą zdobyła podczas pracy miedzy innymi w Andersen Business Consulting oraz Accenture Services w Pradze.

Więcej możesz przeczytać w 10/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2013 (1567)

 • Nie róbmy polityki, grillujmy ministrów 3 mar 2013, 20:00 Jesienią 2010 r. Polskę zalały wielkie plakaty, z których spoglądał Donald Tusk. Na planszach było hasło: „Nie róbmy polityki, budujmy mosty”. W innych wersjach – drogi, szkoły albo przedszkola. Krótko mówiąc, chodzi... 4
 • Najważniejsze konklawe XXI WIEKU 3 mar 2013, 20:00 Formalne zakończenie pontyfikatu Benedykta XVI to równocześnie początek oficjalnych konsultacji przed konklawe. Nieoficjalna kampania wyborcza toczy się jednak od dawna, niekiedy przybierając dość brutalne formy. Przekonał się o tym... 4
 • Wałęsa homofob. i co z tego? 3 mar 2013, 20:00 Lech Wałęsa przyzwyczaił nas, że mówi, co myśli, i nie myśli, co mówi. A słowa kosztują. Laureata Nagrody Nobla jeszcze więcej. Więc niepotrzebne wypowiedzi o gejach w TVN 24 odbiją się byłemu prezydentowi czkawką. A w zasadzie... 4
 • Uwolnić Maję 3 mar 2013, 20:00 Maja Wolna, artystka, dwa lata temu wyrwała się z toksycznego związku. Po naszej zeszłotygodniowej publikacji strach powrócił. 6
 • Cytat tygodnia 3 mar 2013, 20:00 "Homoseksualiści powinni siedzieć w Sejmie w ostatniej ławie. A nawet dalej, za murem" 6
 • Ruch w locie 3 mar 2013, 20:00 Ruch Palikota sam na siebie szuka haków. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał nimi zaatakować. Jak dowiedział się „Wprost”, po usunięciu Wandy Nowickiej z klubu RP za to, że przyjęła premię dla członków Prezydium Sejmu... 6
 • Pawlak znowu prezesem 3 mar 2013, 20:00 Były prezes PSL buduje swój think tank. Jak dowiedział się „Wprost”, Waldemar Pawlak został prezesem zarządu fundacji Polski Kongres Gospodarczy. Fundacja jest związana z organizacją Pracodawcy RP zrzeszającą... 8
 • Point Group wycofuje się na rzecz TV Trwam 3 mar 2013, 20:00 Z konkursu koncesyjnego o kanał społeczno-religijny na multipleksie cyfrowym wycofuje się jeden z oferentów – Platforma Mediowa Point Group. Spółka złożyła ofertę w momencie, gdy jej zarząd uzyskał informację, że Telewizja... 8
 • WPROST z DVD „Odwrócić przeznaczenie” 3 mar 2013, 20:00 Za tydzień „Wprost” będzie można kupić z filmem „Odwrócić przeznaczenie”. Wystąpili w nim świetni aktorzy, m.in.: Kevin Spacey, Andy Garcia, Julie Delpy, Forest Whitaker. 8
 • Najważniejsze w tygodniu 3 mar 2013, 20:00 4.03 Poniedziałek To może być jedno z ważniejszych wydarzeń politycznych tego tygodnia. Premier Donald Tusk spotka się z ministrem sprawiedliwości. Jarosław Gowin zostanie wyrzucony z PO czy tylko będzie musiał opuścić rząd? 5.03... 10
 • Jaja u władzy 3 mar 2013, 20:00 Coraz mniej szczęścia w polityce mają ludzie zwani politykami, a coraz więcej osobnicy zawodowo zajmujący się rozbawianiem widowni. Dzieje się tak dlatego, że świat zaczyna chodzić do góry nogami, a to oznacza, że politycy ze swoimi wiecznymi krętactwami stali się śmieszni, a... 12
 • Kasia kontra Kai 3 mar 2013, 20:00 Ruszył proces rozwodowy Katarzyny Figury i Kaia Schoenhalsa. To nie tylko kolejne rozstanie w show-biznesie. To przyczynek do dyskusji na temat przemocy domowej. 14
 • Rozwód po polsku 3 mar 2013, 20:00 Sale sądowe przypominają pole bitwy. Ci, którzy niedawno przyrzekali, że będą razem aż do śmierci, walczą za pomocą wszelkich chwytów. 18
 • Gowin na grillu Tuska 3 mar 2013, 20:00 Donald Tusk osiągnął mistrzostwo w grillowaniu swoich przeciwników politycznych. Teraz na grill trafił Jarosław Gowin. A szef rządu dobrze się bawi. 20
 • Mata Hari Kaczyńskiego 3 mar 2013, 20:00 Ona – Ilona Klejnowska – z Prawa i Sprawiedliwości. Aniołek Kaczyńskiego. Piękna i podobno przebiegła. On – Mariusz Łuszczek. Młody chłopak, do 8 lutego pracownik Solidarnej Polski. Zwolniony za szpiegostwo. Ona miała go omotać, on – wynosić jej tajne... 24
 • Wierzę w rozsądek Polaków 3 mar 2013, 20:00 Jest czas ciężkiej pracy, obrony przed kryzysem i walki o wzrost gospodarczy – mówi Prezydent Bronisław KomorowskI. 30
 • Rządzi Kwaśniewski 3 mar 2013, 20:00 Trwają poszukiwania dobrej nazwy dla przyszłej partii nowych trzech tenorów. Palikot ma siłę parlamentarną, Kwaśniewski załatwia transfery, a Marek Siwiec opowiada o tym Jarosławowi Kuźniarowi (tvn 24). 36
 • Bo w nas jest seks 3 mar 2013, 20:00 Życie nie kończy się po sześćdziesiątce. Seks jest nie tylko dla młodych. Emeryci też chcą – przecież to nie anioły pozbawione płci. 42
 • Miłość w uzdrowisku 3 mar 2013, 20:00 W uzdrowisku więcej dansingów niż knajp, w których można smacznie zjeść. Bo dla kuracjuszy życie nocne, romanse i flirty to najważniejsze elementy odnowy. 46
 • Jagielski non fiction 3 mar 2013, 20:00 „Wypalanie traw” Wojciecha Jagielskiego jest pełne szkolnych błędów, które znaleźć może każdy, kto ma atlas geograficzny. To książka o kraju, którego nie ma. 50
 • Odpowiada Wojciech Jagielski 3 mar 2013, 20:00 Zzarzutem powielania czy utwierdzania stereotypu Bura rasisty trudno mi polemizować. To kwestie osobistej oceny książkowego opisu. Skoro jednak zarzut ten tak lekko pada, niepoparty argumentami, to równie lekko go odpieram – jest... 51
 • Polska oczami Prymasa 3 mar 2013, 20:00 Trudno wytłumaczyć, czemu Piotrowski pałał taka nienawiścią do ks. Popiełuszki. Czy to była obrona reżimu, czy kwestia porażki w prestiżu osobistym. Fragmenty wspomnień kardynała Józefa Glempa. 54
 • Nie całkiem zapomniani 3 mar 2013, 20:00 Przez dziesięciolecia nie mieli prawa nawet do pamięci. Święto „żołnierzy wyklętych” możemy obchodzić dopiero po pół wieku od śmierci ostatniego z nich. 56
 • Przed Konklawe 3 mar 2013, 20:00 Jak wyliczył specjalista od historii konklawe, ks. Przemysław Śliwiński, jedynie 4 proc. tych, którzy wchodzili na konklawe jako faworyci, wychodziło zeń jako nowi papieże. Gdy kardynałowie ogłoszą termin wyboru Ojca Świętego, karuzela nazwisk ruszy z prędkością światła. Od... 57
 • Czterech do wyboru 3 mar 2013, 20:00 Nowy Papież nie będzie polakiem. Jednak polska reprezentacja na konklawe – Kardynałowie Grocholewski, Dziwisz, Nycz – należy do najliczniejszych na świecie. 58
 • Płeć wysokiego ryzyka 3 mar 2013, 20:00 Morderstwa w imię honoru. Gwałty. Przemoc domowa. Dziewczynki zmuszane do małżeństw. Oto chleb powszedni większości z prawie 2 mld kobiet w wieku 15-49 lat żyjących na naszej planecie. 62
 • Indiańskie powstanie 3 mar 2013, 20:00 Rdzenni mieszkańcy Kanady organizują największe od lat demonstracje. Według nich rząd chce ich powtórnie skolonizować. 64
 • Złoty strzał 3 mar 2013, 20:00 Jego bronią można obalić dyktaturę albo rozprawić się z rebeliantami. wojny są wirtualne, ale miliony złotych na koncie Marka Tymińskiego już nie. 68
 • Milionerzy z sieci 3 mar 2013, 20:00 Założenie sklepu internetowego to nadal dobry pomysł na zarobienie pierwszego miliona. O ile nie boisz się Media Markt, Amazona, Zalando i walki na noże. 71
 • Wiedzieć więcej 3 mar 2013, 20:00 Na scenie Bono, myślące roboty albo odstraszacz lwów. W kalifornijskim Long Beach właśnie skończył się TED 2013. 74
 • Uspokójcie się 3 mar 2013, 20:00 Jestem bardzo zmartwiona Polską – Agnieszka Holland opowiada „Wprost” o swoim nowym serialu „Gorejący krzew” i o naszym zakłamywaniu historii. 76
 • Filmowe kłamstwa 3 mar 2013, 20:00 Historia Sixto Rodrigueza przedstawiona w nagrodzonym Oscarem filmie „Sugar Man” wydaje się tak nieprawdopodobna, że aż nieprawdziwa. I taka jest – fakty przegrywają z mitem, który kupuje dziś cały świat. 80
 • Kolejna pełnia życia 3 mar 2013, 20:00 Hipis i outsider, wokalista legendarnego zespołu TSA Marek Piekarczyk postanowił się odkurzyć. Występuje w drugiej edycji programu „the Voice of Poland”. 82
 • Gwiazdy bez połysku 3 mar 2013, 20:00 Skończy łsię czas diw, które przyciągają blichtrem. Ich miejsce zajmują zwyczajne dziewczyny, takie jak Emeli SandÉ, triumfatorka ostatnich Brit Awards. 84
 • Król bez charyzmy 3 mar 2013, 20:00 Kina zalewa fala biografii, prób odbrązowienia legend polityki i kultury – od Abrahama Lincolna po Marilyn Monroe. Amerykanie wciąż udowadniają, że historię piszą ludzie – często słabi, niepewni siebie, borykający się z... 86
 • Top 10 kino 3 mar 2013, 20:00 1. „Syberiada polska” reż. Janusz Zaorski, Kino Świat 2. „Zambezia” reż. Wayne Thornley, Kino Świat 3. „Drogówka” reż. Wojciech Smarzowski, Next Film 4. „Last Minute” reż. Patryk Vega, Ent One... 86
 • Historia z gazety 3 mar 2013, 20:00 W Polsce brakuje kina społecznego i filmów, które rejestrowałyby czas transformacji gospodarczej. Maria Sadowska próbuje zapełnić tę lukę. W opartym na prawdziwej historii „Dniu kobiet” portretuje kasjerkę z sieci... 86
 • Z piłką w tle 3 mar 2013, 20:00 Rok 1977. Deyna strzela Portugalczykom historyczną bramkę, a we wsi Dobryszyce rodzi się chłopiec. W „Być jak Kazimierz Deyna” Anna Wieczur-Bluszcz opowiada o jego dorastaniu, marzeniach, odkrywaniu świata. Utrzymany w... 86
 • Top 10 Muzyka 3 mar 2013, 20:00 1. „Marek Sierocki przedstawia: I Love Ballads (2012)” różni wykonawcy, Sony Music PL 2. „!To!” Strachy na Lachy, SP Records, Olesiejuk 3. „Passione” Andrea Bocelli, Universal, Universal Music PL 4.... 87
 • Brakuje tylko Morrisseya 3 mar 2013, 20:00 Aż trudno uwierzyć, że ten gitarzysta, ikona brytyjskiego indie rocka, dopiero teraz wydaje swój naprawdę solowy debiut. Gitarowy, kłaniający się jego klasycznym dokonaniom z przeszłości, ale bez zadęcia na dzieło życia, chociażby z... 87
 • Dobre, bo polskie 3 mar 2013, 20:00 Fox wydał drugą autorską płytę – po świetnym debiucie i jeszcze bardziej budzącej szacunek pracy producenckiej nad ostatnim albumem Marii Peszek. To album taneczny na poziomie europejskim – co najmniej. Do produkcji z... 87
 • Top 10 książka 3 mar 2013, 20:00 1. „Pan Pierdziołka spadł ze stołka. Powtarzanki i śpiewanki” Zysk i S-ka 2. „Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach” Aleksandra Mizielińska, Dawid Mizieliński, Dwie Siostry 3. „Gogol w czasach... 87
 • Pamiątki po mistrzu 3 mar 2013, 20:00 Jest jak w tytule książki – po blisko ćwierćwieczu od śmierci Julia Cortázara odnalazły się w jego archiwum teksty nigdy dotąd niepublikowane, „niespodziewane stronice”: kilkanaście opowiadań i artykułów, garść... 87
 • Śmiejmy się z siebie 3 mar 2013, 20:00 Petr Šabach, wybitny humorysta i jeden z najpopularniejszych czeskich pisarzy, literacko wygrywa prostotą – opowiada historie, które mogłyby właściwie przydarzyć się każdemu. „Masłem do dołu” to rzecz o dwóch kumplach... 87
 • Serwuje Karolina Korwin Piotrowska 3 mar 2013, 20:00 Żony znanych aktorów chcą robić karierę w show- -biznesie. Warto? 88
 • Kobiety Finansów 3 mar 2013, 20:00 Najlepsze menedżerki na czele instytucji finansowych 90
 • Kod sukcesu 3 mar 2013, 20:00 W Skwerze (Filii Fabryki Trzciny) odbyło się Business Coctail Party tygodnika Wprost. 94
 • Stwórzmy warunki dla biznesu 3 mar 2013, 20:00 Na przełomie każdego roku Krajowa Izba Gospodarcza publikuje wyniki badań klimatu biznesowego, które przeprowadzamy wśród polskich przedsiębiorców. Badania są częścią szerszego europejskiego projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie... 97
 • Z tęczą na ramieniu 3 mar 2013, 20:00 Ja, kiepski uczeń, nierokujący żadnych nadziei na przyszłość, mam w tej przyszłości, czyli teraz, wykład o Tuwimie, w Siedlcach, dla nauczycieli i dyrektorów szkół. To są niespodzianki, jakie czasami gotuje nam czas. Chociaż mój ojciec z Tuwimem się przyjaźnił, nie miałem... 98