Recepta na rozwój

Recepta na rozwój

Dodano:   /  Zmieniono: 
Inwestycje w innowacje są nieodzownym elementem długofalowej strategii każdej nowoczesnej firmy farmaceutycznej – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Grupy Adamed.

Kamila Kowalska: Według danych ogłoszonych przez Komisję Europejską Polska spada w rankingu innowacyjności do poziomu z 2008 r. W UE wyprzedzamy pod tym względem tylko Bułgarię, Rumunię i Łotwę. Polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw nie stać na innowacyjność?

Małgorzata Adamkiewicz: Innowacyjność jest czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarki, a nie jedynie parametrem wynikającym z jej kondycji. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przemysł farmaceutyczny to jedna z trzech najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Kraje, które chcą rozwijać gospodarkę, powinny inwestować w innowacyjność, ponieważ może ona być motorem ich rozwoju. Wzorem do naśladowania są np. Francja i Wielka Brytania, które wykształciły cały system zachęt wspierających innowacyjność, np. obniżki stawek i zwolnienia z podatku od dochodów z tytułu udzielania licencji lub sprzedaży patentu. W Polsce system zachęt fiskalnych, zamiast stymulować firmy do ponoszenia wydatków na prowadzenie badań, premiuje nabywanie gotowych rezultatów prac badawczo-rozwojowych.

Czy krajowy przemysł farmaceutyczny może być jednym z motorów innowacji?

Krajowy przemysł farmaceutyczny stoi przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony jest to redukcja wydatków publicznych na leki oraz silna konkurencja cenowa ze strony podmiotów azjatyckich, a z drugiej – rosnące nakłady związane z nowymi regulacjami unijnymi, takie jak wzrost kosztów wytwarzania substancji, z których produkowane są leki, rejestracji, produkcji oraz wysokie koszty systemów niezbędnych do raportowaniadziałań niepożądanych. Na przykład w porównaniu z 2009 r. koszty rejestracji z tytułu uzyskania pozwoleń na jeden produkt wzrosły nawet o ponad 80 proc. Rok 2012 był w Polsce najtrudniejszym rokiem dla całej branży od wielu lat. Rynek leków na receptę ilościowo zmniejszył się o 12 proc., natomiast wartościowo o prawie 16 proc., co daje spadek rzędu ponad 2,5 mld zł. Według prognoz IMS w bieżącym roku rynek nie wróci do poziomu z 2011 r. Pamiętajmy również o tym, że ceny leków w naszym kraju należą do jednych z najniższych w Europie. Każda firma farmaceutyczna musi się rozwijać, inwestując środki własne w badania i rozwój, a te niewątpliwie są motorem rozwoju innowacji. Nawet projekty dotowane przez UE wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych ze środków własnych przedsiębiorstw. Dalszy spadek rentowności branży może stanowić zagrożenie dla kontynuacji tych projektów. Adamed od początku istnienia stawia na działalność badawczo- -rozwojową. W ciągu ostatnich pięciu lat przeznaczył na ten cel ponad 200 mln zł. Firma powstała dzięki własnym opatentowanym produktom, stworzonym w dziale badań i rozwoju we współpracy z polskimi uczelniami. Na przykład olanzapina – we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym, formoterol w inhalatorze – z Politechniką Warszawską. Warto wspomnieć, że każdy z tych produktów wygenerował setki milionów złotych oszczędności dla budżetu państwa.

W takim razie jaki może być wpływ przemysłu farmaceutycznego na innowacyjność polskiej gospodarki?

Według danych Komisji Europejskiej nakłady na badania i rozwój w przemyśle farmaceutycznym w stosunku do przychodów są czterokrotnie wyższe niż średnia wyliczana dla 15 najbardziej innowacyjnych sektorów. Co więcej, badania prowadzone przez sektor farmaceutyczny w znaczącym stopniu przyczyniają się do rozwoju nauki i budują platformę współpracy pomiędzy nią a przemysłem. W 2005 r. Adamed jako jedna z pierwszych firm farmaceutycznych w kraju w celu wspólnej pracy nad lekami oryginalnymi utworzył konsorcjum naukowo- -przemysłowe, m.in. z uniwersytetami: Warszawskim i Jagiellońskim, oraz Akademią Medyczną w Gdańsku. Obecnie firma współpracuje z 17 uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz firmami biotechnologicznymi. W realizację naszych projektów zaangażowanych jest kilkuset pracowników naukowych. Tym samym wokół uczelni tworzy się tzw. klasa kreatywna, tak ważna z punktu widzenia kapitału społecznego Polski. Rozwijamy również współpracę z amerykańskimi naukowcami związanymi z National Cancer Institute, najstarszą jednostką na świecie zajmującą się badaniami nad nowotworami, oraz MD Anderson Cancer Center w Teksasie, jednym z najbardziej znanych światowych centrów prowadzących tego typu badania. Według danych statystycznych Europejskiego Urzędu Patentowego firmy i inne podmioty z Polski złożyły w ubiegłym roku łącznie 13 europejskich zgłoszeń patentowych z dziedziny farmacji i biotechnologii. W tym samych okresie Adamed dokonał w procedurze międzynarodowej i europejskiej 8 zgłoszeń patentowych w ramach tych obszarów technologii. W budżecie zadaniowym na rok 2013 rząd zapowiedział działania promujące polskich naukowców oraz ich osiągnięcia. Dzięki synergii nauki i przemysłu szanse na powodzenie wdrożenia innowacyjnych projektów znacznie wzrastają, gdyż powstają one na konkretne zamówienie. Przemysł farmaceutyczny, bazując na własnym zapleczu finansowym, inwestuje w innowacje. Przy większym wsparciu ze strony państwa liczba innowacyjnych wdrożeń na pewno by wzrosła.

Czy polski przemysł farmaceutyczny powinien podążać drogą do innowacyjności?

Przemysł farmaceutyczny nie istnieje bez innowacyjności i dlatego to on może być prawdziwym akceleratorem polskiej gospodarki. Inwestycje w innowacje są nieodzownym elementem długofalowej strategii każdej nowoczesnej firmy farmaceutycznej. Dziś jest już normą, że nawet poprzez leki generyczne oferuje się wartość dodaną, stosując rozwiązania technologiczne, które podlegają patentowaniu. Takie podejście promowane jest też przez Unię Europejską, która współfinansuje projekty innowacyjne – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wydała na ten cel blisko 15 mld zł.

Na jakim etapie są obecnie projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez Grupę Adamed?

Część tych projektów to prace nad lekami innowacyjnymi, które są prowadzone w dwóch obszarach terapeutycznych: onkologii oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego. W 2009 r. projekty pomyślnie przeszły weryfikację hipotezy badawczej, w 2012 r. weszły w formalny rozwój przedkliniczny i na podstawie przyjętych harmonogramów w 2015 r. powinny osiągnąć rozwój umożliwiający rozpoczęcie pierwszej fazy badań klinicznych.

Dlaczego nam wszystkim powinno zależeć na rozwoju innowacji w przemyśle farmaceutycznym?

Innowacje dynamizują rozwój całej gospodarki. Stwarzają szansę na poprawę bilansu handlu zagranicznego. Opatentowane produkty, które powstały w dziale badawczo- -rozwojowym Grupy Adamed, są obecnie eksportowane do ponad 30 krajów. Inwestycje w innowacje w przemyśle farmaceutycznym to również kolejne nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry, a na uczelniach możliwość zdobywania stopni naukowych na podstawie praktycznych, możliwych do wdrożenia projektów. W samym dziale R&D Adamedu powstało w ten sposób pięć doktoratów, a kolejne cztery są w toku. Dzięki inwestycjom poniesionym przez naszą firmę powstały produkty, które dały wielu pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii. Takim przykładem jest pierwsza polska amlodypina wyprodukowana według naszego własnego patentu. W ciągu trzech lat liczba chorych zażywających ten lek Adamedu wynosiła miesięcznie blisko pół miliona. To z kolei wpłynęło na wzrost dostępności tego typu terapii – przed rokiem 1998 korzystało z niej 75 tys. polskich pacjentów, a obecnie ponad 1,3 mln. Tym samym przyczyniło się to do ochrony tysięcy Polaków przed najgroźniejszymi powikłaniami nadciśnienia tętniczego, takimi jak zawał serca czy udar mózgu. Istotne jest również to, że ponad 60 proc. leków na polskim rynku pochodzi z fabryk krajowych. W ten sposób krajowy przemysł farmaceutyczny buduje też bezpieczeństwo lekowe kraju.

W jaki sposób innowacyjność jest wspierana w innych krajach europejskich?

W krajach, które powinny być dla Polski punktem odniesienia, stwarza się przyjazne warunki do rozwoju innowacji. Na przykład we Francji każdy przedsiębiorca inwestujący w innowacyjność 1 dolara otrzymuje od państwa 0,42 dolara w postaci korzyści podatkowej. W Polsce na tym samym dolarze przedsiębiorca podatkowo traci 0,008 dolara, a z tytułu prowadzenia projektów badawczych dotowanych przez UE nie można nawet robić odpisów kosztowych. W konsekwencji polskie firmy pod względem zgłaszanych wniosków patentowych oraz rejestrowanych patentów odstają nie tylko od innych krajów europejskich, ale również od dynamicznie rozwijających się gospodarek Korei Południowej, Brazylii czy Chin.

Wynalezienie i wdrożenie nowego leku oryginalnego to proces złożony i wieloetapowy. Jaką rolę w tym procesie odgrywają firmy takie jak Grupa Adamed?

Jesteśmy przekonani, że możemy być częścią tego wieloetapowego procesu, choćby poprzez wejście w partnerstwo z globalnymi koncernami. Pamiętajmy, że w porównaniu z nakładami na badania mają one stosunkowo niską efektywność w tworzeniu nowej generacji leków, dlatego coraz częściej pozyskują dostęp do nowych molekuł od takich firm jak Grupa Adamed. Jest więc możliwa kontynuacja prac nad lekiem oryginalnym opracowanym na bazie polskiej myśli innowacyjnej. Mamy już przykłady podobnych sukcesów w innych branżach. Przecież wysyłana przez NASA sonda marsjańska zawiera komponenty stworzone przez polskie firmy. Podobnie jak w przypadku Boeinga, w którego samolotach znajdują się części zaprojektowane przez polskich inżynierów i wyprodukowane w polskich fabrykach. Jestem przekonana, że dzięki współpracy krajowych firm farmaceutycznych z polskimi naukowcami oraz spójnej, proinnowacyjnej polityce państwa branża farmaceutyczna może się stać jedną z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki i z powodzeniem konkurować na światowych rynkach.

Więcej możesz przeczytać w 17-18/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 17-18/2013 (1574)

 • Sąd fałszuje historię Polski 21 kwi 2013, 20:00 17 grudnia 1970 r. w okolicy przystanku kolejki Gdynia Stocznia milicjanci i żołnierze LWP pobili ze skutkiem śmiertelnym 13 osób. W sumie na Wybrzeżu zostały pobite ze skutkiem śmiertelnym 43 osoby. Tak widzi wydarzenia z Grudnia ’70... 4
 • Przypadki ministra Nowaka 21 kwi 2013, 20:00 Jest taki stary dowcip. Idzie ulicą facet z żoną. Mijają eleganckiego mężczyznę w drogim garniturze. – To jest właśnie ten pan dyrektor, o którym ci tyle mówiłem – zwraca się facet do żony. – Ale niczego mi nie... 4
 • Afera gruntowa: Potrzebna biała księga 21 kwi 2013, 20:00 Publikujemy rozmowę z Piotrem Rybą, jednym z bohaterów afery gruntowej. Nie oznacza to, że uznajemy jego słowa za jedyną prawdę. Uważamy jednak, że ma prawo do zabrania głosu. Oczywiście cenne byłyby też wyjaśnienia funkcjonariuszy... 4
 • Pawlak: jeden procent na straż 21 kwi 2013, 20:00 Były prezes PSL Waldemar Pawlak zapowiedział właśnie, że nie zamierza być zawodowym posłem, tylko chce się zająć „uczciwą robotą”. Z naszych informacji wynika jednak, że przede wszystkim jest wierny swojej starej miłości... 5
 • „Wprost” – lider opinii 21 kwi 2013, 20:00 131 046 egz. wyniosło rozpowszechnianie płatne razem tygodnika „Wprost” w lutym 2013 r. To wzrost o 5,87 proc. w stosunku do lutego 2012 r. Od jesieni rozpowszechnianie „Wprost” utrzymuje się na poziomie ponad 130 tys.... 5
 • Rzecznik Praw Dziecka chce leczenia gejów? 21 kwi 2013, 20:00 Od strony medycznej homoseksualizm jest katastrofą. 60 proc. chorych na AIDS to geje. Mają też oni olbrzymi udział w pedofilii. Ich życie wymaga terapii – to fragment oficjalnego wystąpienia w trakcie imprezy, którą honorowym... 6
 • Robot da ci pracę 21 kwi 2013, 20:00 Od 8 do 10 mln nowych miejsc pracy na świecie przybyło w ostatnich latach dzięki… robotom – mówi najnowszy raport Międzynarodowej Federacji Robotyki. To sensacyjna wiadomość dla przedsiębiorców, bo jak się okazuje, roboty nie... 6
 • Kto ma wpływ na świat? Jay-Z i Mario Balotelli 21 kwi 2013, 20:00 Amerykański magazyn „Time” opublikował kolejną edycję swojej listy 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Na tegorocznej liście tradycyjnie nie zabrakło najważniejszych polityków świata, m.in. Baracka Obamy i... 7
 • DVD z „Wprost”: „Głowa w chmurach” 21 kwi 2013, 20:00 W tym tygodniu „Wprost” można kupić z filmem „Głowa w chmurach” na DVD. To opowieść o miłosnym trójkącie z trudną, XX-wieczną historią w tle. Akcja obrazu zaczyna się na początku lat 30. i rozgrywa na... 7
 • Muzycy i nagrody 21 kwi 2013, 20:00 W czwartek o 22.35 widzowie TVP 2 będą mogli obejrzeć retransmisję gali rozdania Fryderyków – nagród polskiej branży muzycznej. Wyróżnieni zostaną twórcy najlepszych albumów muzycznych minionego roku. Zagrają m.in. Voo Voo,... 7
 • Dobre, bo niepolskie? 21 kwi 2013, 20:00 Myślisz, że właśnie kupiłeś włoskie buty albo zjadłeś pyszną golonkę w bawarskiej restauracji? Pomyłka. Jesteś kolejnym klientem, który dał się nabrać polskiej firmie podszywającej się pod obcą markę. – Tom Maltom? To... 8
 • TOP 7 Wprost: Sposób na majówkę 21 kwi 2013, 20:00 1. Magicznie w Skansenie we Wdzydzach Kiszewskich Polowanie na demony, ukaranie czarownic i uroczysty pochód z „Môjikiem” to tylko niektóre atrakcje, które przygotował Skansen we Wdzydzach Kiszewskich. 1 maja odbędzie się... 8
 • Bunt stłumiony – ostatnia akcja Budzanowskiego 21 kwi 2013, 20:00 Tuż przed dymisją minister skarbu Mikołaj Budzanowski zdążył jeszcze stłumić bunt w radzie nadzorczej Polskich Linii Lotnicznych LOT. Rezygnację złożyli prawnik i ekspert od zarządzania Tomasz Siemiątkowski, Grzegorz Palmowski,... 10
 • Dziadek likwidował warszawskie getto 21 kwi 2013, 20:00 Byli dla niego jak karaluchy, jak robactwo. Zabijanie tego robactwa było dla niego kolejnym etapem kariery zawodowej, niczym specjalnym – mówi Uwe von Seltmann, dziennikarz i pisarz, wnuk esesmana, który likwidował warszawskie getto. 12
 • Nowak – złote dziecko Tuska 21 kwi 2013, 20:00 Drogie zegarki, zamknięte kluby z kosmicznymi cenami, koleżeńskie układy z biznesmenami, którzy zarabiają na kontraktach z państwowymi firmami i doradzają Platformie. Tak żyje „złote dziecko Tuska” – minister Sławomir Nowak. 14
 • Tusk sprząta po rurze 21 kwi 2013, 20:00 Premier zmienił ministra. Minister zmieni panią prezes. A pana prezesa obronią Rosjanie? 20
 • Filipińczycy z Wiejskiej 21 kwi 2013, 20:00 Problemy z alkoholem mają prezydenci, ministrowie i posłowie z wszystkich opcji. Dlaczego polskim politykom trudno się przyznać do alkoholizmu? 24
 • CBA chciało wykończyć Leppera 21 kwi 2013, 20:00 Twierdzi Piotr Ryba, jeden z bohaterów afery gruntowej. 28
 • Wyzwolone Polki 21 kwi 2013, 20:00 Polki już się nie boją mówić o seksie. Jednak czy nowy model wyzwolenia seksualnego oznacza, że lepiej rozumiemy nasze potrzeby? A może kobiety padły ofiarą marketingowego chwytu, a seks jest kolejnym produktem? 32
 • Słodka pułapka 21 kwi 2013, 20:00 Mężczyźni kontratakują w erotycznych romansach. Ale to kobiety kobietom zgotowały ten los, uderzając przy okazji w feminizm. 34
 • Seksualne rewolucje 21 kwi 2013, 20:00 Jestem świadoma swoich potrzeb, mam odwagę, by czerpać przyjemność ze swojej fizyczności i seksualności. Lubię seks – mówi Maria Rotkiel, najbardziej seksowna polska psycholog. 36
 • Lekka ręka zastępcy Sikorskiego 21 kwi 2013, 20:00 Gdzie trafiają miliony złotych na współpracę z Polonią? Na zdumiewające projekty. 38
 • Meksykańskie atrakcje 21 kwi 2013, 20:00 Naszych piłkarzy w Meksyku bardziej od piłki interesowały prostytutki – wynika z materiałów WSW, które mogą wyjaśnić porażkę polskiej reprezentacji sprzed 27 lat. 40
 • Zbigniew Boniek: To jakiś folklor 21 kwi 2013, 20:00 Prezes PZPN, uczestnik mundialu Meksyku w 1986 r. i wówczas zawodnik Juventusu Turyn 41
 • Dowód na istnienie Boga 21 kwi 2013, 20:00 Mam poczucie, że stałem pod bramką, a Bóg mi dobre piłki centrował. Teraz mi daje bardzo trudne piłki, nie strzelam więc bramek. Jednak uparcie tkwię na boisku – mówi nam Jerzy Pilch. Właśnie ukazała się jego nowa powieść „Wiele demonów”. 42
 • Bezradność lewicy 21 kwi 2013, 20:00 Zupełnie niezrozumiałe jest to, o co się spierają ludzie nazywający się lewicowymi, jeżeli pominąć banalny fakt, że o władzę czy o wpływy. Mimo że do władzy im daleko, a wpływów nie mają. 46
 • Biegajmy razem 21 kwi 2013, 20:00 Biegi masowe organizowane są na całym świecie. Jak połączyć przyjemne z... przyjemnym? 48
 • Isia wszystkich Polaków 21 kwi 2013, 20:00 O mamie, tacie, polityce, katastrofie Smoleńskiej i igrzyskach olimpijskich w Londynie, ukochanych miejscach i 38 milionach najtrudniejszych kibiców świata – z Agnieszką Radwańską rozmawia Jarosław Kuźniar 50
 • Maciej słynie z trafności 21 kwi 2013, 20:00 Czasy kryzysu i niepewności to złote żniwa dla wróżbitów. Telewizyjny i internetowy ezoteryczny biznes jest już wart w Polsce dwa miliardy złotych. 54
 • Cena życia 21 kwi 2013, 20:00 W świetle aktualnego stanu wiedzy rak staje się chorobą przewlekłą. Postęp medycyny umożliwia niesienie pomocy pacjentowi z rakiem prostaty na każdym etapie choroby. Tak jest w większości krajów UE. Niestety w Polsce łatwiejszy jest dostęp do terapii pierwszego rzutu choroby... 58
 • Czarny tydzień Amerykanów 21 kwi 2013, 20:00 W wyniku ataku terrorystycznego, eksplozji w fabryce i strzelaniny w kampusie jednej z najsłynniejszych uczelni zginęło kilkanaście osób, są setki rannych. Do biur polityków, w tym prezydenta, nadeszły listy z trucizną. To wszystko w kraju, gdzie po 11 września 2001 roku... 60
 • Być jak Mandela 21 kwi 2013, 20:00 Każda informacja o złym stanie zdrowia blisko 95-letniego Nelsona Mandeli wywołuje w RPA lawinę komentarzy. Przy okazji coraz głośniej mówi się o przyszłych spadkobiercach legendarnego przywódcy. Trudno się temu dziwić, bo walczą o wielką stawkę. 64
 • Tureckie wzrosty 21 kwi 2013, 20:00 Dlaczego warto inwestować w tureckie spółki? W porównaniu z pogrążoną w stagnacji Europą tamtejsza gospodarka rośnie w siłę. W zeszłym roku inwestycje w tureckie fundusze akcji sięgały nawet do 40 proc. zysków. 66
 • Wypijmy za błędy 21 kwi 2013, 20:00 Za dwa lata polską wódkę będziemy oglądać w muzeum. Wyborowa zamknęła produkcję w Poznaniu, zadłużony Sobieski ledwo się trzyma, a upadającego producenta Żubrówki przejmuje Rosjanin Rustam Tariko. 68
 • Warszawska giełda jak Euronext 21 kwi 2013, 20:00 Systemy Sygnity wdrożone z sukcesem u 13 naszych klientów obsługują transakcyjnie blisko połowę rynku maklerskiego w Polsce – mówi Bogdan Zborowski, wiceprezes zarządu Sygnity ds. sprzedaży. 72
 • Stały atrament i drukowanie w chmurze 21 kwi 2013, 20:00 Xerox, wraz ze spółką Fuji Xerox, przeznaczają rocznie ok. 1,5 mld dolarów na badania i rozwój. Technologie, jakie powstają dzięki tym nakładom, usprawniają procesy, polepszają jakość pracy i pomagają chronić środowisko – mówi Kinga Piecuch, prezes zarządu Xerox Polska. 73
 • Praca na gorąco 21 kwi 2013, 20:00 Pracodawcy niechętnie wiążą się umowami o pracę. Korzystają na tym agencje pracy tymczasowej, które wynajmują pracowników na godziny. 74
 • Chemia biznesu 21 kwi 2013, 20:00 Konsolidacja wielkiej chemii dobiega końca. Przed ministrem skarbu stoi teraz kluczowa decyzja. Komu powierzyć zarządzanie jedną z najbardziej zyskownych polskich firm? 76
 • Wirtualne życie po realnej śmierci 21 kwi 2013, 20:00 Nigdzie się nie wybieram. Konto pocztowe Gmail zapisałem jednak w testamencie żonie. Mogę też zza grobu publikować wpisy na Twitterze. Jeszcze więc o mnie usłyszycie. 77
 • Pamięć ocalona 21 kwi 2013, 20:00 W ciągu sześciu lat zabito tysiąc lat obecności Żydów na ziemiach polskich. Chciałbym opowiedzieć o tym bez emocji, ale nie potrafię – mówi Mirosław Nizio, współautor koncepcji wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. 78
 • Morderca w show-biznesie 21 kwi 2013, 20:00 Twórca „Gomorry” tym razem portretuje świat show-biznesu. „Reality” Matteo GarroneGO, laureata Grand Prix ostatniego festiwalu w Cannes, w tym tygodniu wchodzi na ekrany. 82
 • Muzyka 21 kwi 2013, 20:00 Pasta z rasta Najpierw był Snoop Doggy Dogg, raper, który odświeżył hip-hop, wprowadzając do niego elementy gangsta. Potem pojawił się Snoop Dogg, producent płyt młodszych kolegów i reżyser filmów porno. W okolicach 2006 r. artysta... 84
 • Film 21 kwi 2013, 20:00 Houston, mamy problem Amerykanie od dawna czekali na ten tytuł. Głośny film science fiction reżysera „Tronu: Dziedzictwo” Josepha Kosinskiego z olbrzymim budżetem i Tomem Cruise’em w roli głównej. „Niepamięć”... 85
 • Książka 21 kwi 2013, 20:00 Film na niebie Festiwalu Roberta Bolan ~ a ciąg dalszy. „Lodowisko” to jego wczesna powieść, ale zawierająca charakterystyczne cechy stylu chilijskiego pisarza – szczególną mieszankę ironii, mroku i absurdu. Wydawałoby... 85
 • Bomba tygodnia 21 kwi 2013, 20:00 Kiedyś okładka to był zaszczyt. Dziś to obciach, nerwy i niemal stuprocentowa pewność, że będzie się ośmieszonym 86
 • Groźne migotanie 21 kwi 2013, 20:00 Najpoważniejszym zagrożeniem dla osób z migotaniem przedsionków jest aż pięciokrotnie wyższe ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu – mówi prof. dr hab. Janina Stępińska, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 88
 • Recepta na rozwój 21 kwi 2013, 20:00 Inwestycje w innowacje są nieodzownym elementem długofalowej strategii każdej nowoczesnej firmy farmaceutycznej – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Grupy Adamed. 90
 • Zatrzymać chorobę 21 kwi 2013, 20:00 Co trzeci Europejczyk chory na stwardnienie rozsiane mieszka w Polsce. Oznacza to, że w naszym kraju ta przewlekła choroba dotyczy 45-60 tys. osób. Dla tych pacjentów ważny jest dostęp do skutecznych terapii. 92
 • Medycyna na kliknięcie 21 kwi 2013, 20:00 Porad o tym, jak leczyć raka albo czym grozi cukrzyca, co miesiąc szuka w internecie kilka milionów Polaków. Nie chodzimy już do lekarza, bo w sieci sami diagnozujemy chorobę, zamawiamy leki i konsultujemy się ze specjalistą. Okazuje się, że dla niektórych wirtualna opieka... 93
 • Seriale ratują życie 21 kwi 2013, 20:00 Akcja „Lekarze ratują życie” jest tym, co najlepszego wynika z popkultury: jej popularność wykorzystujemy w dobrym celu. 94
 • Prezent na wielki dzień 21 kwi 2013, 20:00 Zbliża się sezon komunijny. Jak sprawić, by to święto zachowało pierwotny sens i było duchowym przeżyciem, a nie stało się targowiskiem próżności? Warto przemyśleć, co dziecko otrzyma od nas w prezencie. 96
 • Na ostatnim brzegu 21 kwi 2013, 20:00 Pesymiści nie mieli racji. Pomimo złowrogich wysiłków Tuska i Komorowskiego nie nastała epoka lodowcowa i mamy jednak wiosnę. Za chwilę pąki nie dadzą już rady ukrywać liści, a nawet zmartwychwstaną motyle. Wyroiły się też dzieci,... 98