Raport Rzecznika Ubezpieczonych: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”

Raport Rzecznika Ubezpieczonych: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”

Dodano:   /  Zmieniono: 3
W latach 2011 r. – 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych zaobserwował narastającą tendencję problemów i skarg konsumentów związanych z jednym, konkretnym rodzajem ubezpieczenia – ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowym (UFK). Zaniepokojony skalą nieprawidłowości po stronie niektórych ubezpieczycieli, banków oraz firm pośrednictwa finansowego (7 grudnia 2012 r.), Rzecznik Ubezpieczonych opublikował Raport opisujący pojawiające się problemy.


WADLIWA SPRZEDAŻ – MISSELLING

Zarzuty wymienione w Raporcie dotyczą nieetycznych, nieuczciwych praktyk oferowania oraz nakłaniania przez banki i powiązane z zakładami ubezpieczeń firmy doradcze do zawarcia bądź przystąpienia do umów z UFK. Chodzi tu przede wszystkim o sposób prezentowania produktu, jako lokaty bankowej, programu oszczędnościowego, zabezpieczenia emerytalnego. Zakres informacji o produkcie był w takich przypadkach na ogół wybiórczy, tzn. nie informowano klientów, zatajano przed nimi informacje o rzeczywistym okresie obowiązywania umowy – 10 albo 15 lat, nie udzielano informacji o opłatach, bądź nie doręczano warunków umowy ubezpieczenia albo tabeli opłat i limitów, która zawierała dane o liczbie, wysokości i charakterze tych opłat. Wykorzystywano także niską świadomość ekonomiczną konsumentów, podeszły wiek oraz nadmierne zaufanie do instytucji finansowych, co często potwierdzają sami sprzedawcy tych polis.

POZORNOŚĆ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

W umowach UFK część ochronna związana z tradycyjną umową ubezpieczenia na życie została sprowadzona do minimum. Poszukując elementów ochronnych dostrzec można charakterystyczną, wręcz symboliczną wysokość świadczeń, np. 100 zł, a w skrajnych przypadkach nawet 1 zł z tytułu śmierci ubezpieczonego. Kwota zainwestowanych środków jest więc większa niż możliwe świadczenie ubezpieczeniowe. Takie rozwiązanie jest sprzeczne z istotą tradycyjnej umowy ubezpieczenia na życie i służy wyłącznie obejściu przepisów podatkowych oraz przepisów mających zastosowanie do instrumentów finansowych.

UBEZPIECZENIE GRUPOWE

Ubezpieczenia z UFK w przeważającej części wykorzystują formę ubezpieczenia grupowego. Rozwiązanie to, wykształciła praktyka rynku, w celu umożliwienia sprzedaży ubezpieczeń bankom i firmom pośrednictwa finansowego, z pominięciem regulacji dotyczącej pośrednictwa ubezpieczeniowego. W umowie ubezpieczenia grupowego, banki i firmy doradcze są stroną umowy, chociaż faktycznie wykonują czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, otrzymując w zamian wyjątkowo wysokie wynagrodzenie prowizyjne. Powyższe rozwiązanie promuje przede wszystkim pozycję silniejszego ubezpieczyciela lub podmiotów z nim powiązanych (banki, pośrednicy), które są przez niego wynagradzane. Niestety, w tej konstrukcji umowy, pośrednik jest zaślepiony wizją szybkiej i wysoce intratnej prowizji. Interes ubezpieczonego nie jest istotny, a przecież oczekuje on od instytucji finansowej – najwyższego zaufania, lojalności oraz ochrony jego kapitału. Co gorsza, ubezpieczony nie będąc stroną umowy nie może jej wypowiedzieć ani od niej odstąpić, może jedynie złożyć wyjątkowo dla niego niekorzystne oświadczenie (tracąc wszystkie lub większość powierzonych środków) o rezygnacji z umowy na zasadach określonych przez jej strony (ubezpieczyciel, bank).

PUŁAPKA INWESTYCYJNA!

Doświadczenie pokazuje, że powierzony ubezpieczycielowi kapitał „konsumują” opłaty, których liczba w porównaniu do zwykłych funduszy inwestycyjnych (gdzie są tylko dwie: za zarządzanie i dystrybucyjna) w skrajnych przypadkach sięga nawet kilkunastu. W Raporcie udowodniono, że konsumenci tracą również na wycenie wartości jednostek uczestnictwa – nawet do 40% w ciągu miesiąca. Podejmują wtedy próbę „wyjścia” z nieudanej inwestycji i tu, o zgrozo! pojawia się kolejna opłata – likwidacyjna, będąca kosztem rezygnacji z umowy. Opłata ta w pierwszych latach (1 – 3), w skrajnych przypadkach pochłania nawet całość powierzonych środków pieniężnych. Jej wysokość ma motywować do oszczędzania, co według ubezpieczycieli uzasadnia utratę zainwestowanego kapitału. Prawda jest jednak taka, że umowy z UFK zawierane są na 10–15, a nawet 20 lat. Przez ten okres ubezpieczony „zamraża” swój kapitał, a ubezpieczyciel żyje z opłat pobieranych przez cały okres inwestycji. Pozycja ubezpieczyciela jest więc komfortowa, gdyż niezależnie od tego czy fundusz zarabia, czy też nie, ma on stały dopływ pieniądza. Dlatego też ubezpieczyciel nie ryzykuje utraty spodziewanych zysków. Za pomocą wysokiej opłaty likwidacyjnej rekompensuje sobie utratę spodziewanych zysków. Klient zostaje więc ogołocony albo w skutek wysokich opłat w trakcie trwania umowy, albo na skutek rezygnacji z UFK.

NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W UBEZPIECZENIACH Z UFK

Umowa ubezpieczenia UFK jest zazwyczaj pełna postanowień umownych nieprecyzyjnych i niezrozumiałych dla przeciętnego konsumenta. Bardzo duży stopień komplikacji umowy jest konsekwencją połączenia dwóch umów: ubezpieczenia i inwestycyjnej, w jeden produkt. Uwagę zwraca częsty brak w treści warunków umowy definicji opłat bądź ich nieprecyzyjny opis. Powyższe uwagi można przede wszystkim odnieść do opłat likwidacyjnych oraz tych związanych z wykupem ubezpieczenia. Zdaniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone w obrocie konsumenckim uznać można postanowienia, które nakładają na konsumentów opłaty likwidacyjne w wysokości pozbawiającej całości, bądź znacznej części zainwestowanych środków pieniężnych bez jednoczesnego powiązania opłat z rzeczywistymi kosztami związanymi z zawarciem umowy ubezpieczenia. Obecnie stosowana przez większość ubezpieczycieli formuła procentowej opłaty likwidacyjnej sięgająca 60% – 100% w pierwszych pięciu latach inwestycji stanowi więc formę wygórowanego odstępnego, która narusza dobre obyczaje i godzi w prawa konsumentów.

JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM?

Z Raportu Rzecznika wynika następująca konstatacja – ubezpieczenie z UFK dalekie jest od ubezpieczenia, a bliższe jest umowie nienazwanej o charakterze inwestycyjnym,nadto obarczoną znacznym ryzykiem finansowym. Diagnozowane problemy powodują, iż konsumenci mający złe doświadczenia tracą zaufanie do usług ubezpieczeniowych, ale także innych, bardziej skomplikowanych usług finansowych. Nieuchronna wydaje się więc w takiej sytuacji potrzeba pilnej regulacji umowy ubezpieczenia grupowego oraz wzorem regulacji pośrednictwa ubezpieczeniowego zakreślenia obowiązków i zasad odpowiedzialności w nowych kanałach dystrybucji ubezpieczeń.

Raport uwidocznił, że sprzedaż ubezpieczeń inwestycyjnych za pośrednictwem banków oraz „niezależnych doradców” zawodzi. Należy zatem poszukiwać sanacji tego stanu rzeczy. Stąd też dobrym rozwiązaniem jest powrót do tradycyjnego modelu sprzedaży z wykorzystaniem profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego jakim jest broker bądź multiagent.

Więcej możesz przeczytać w 20/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 3

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2013 (1577)

 • Jak zamknąć usta dziennikarzom 12 maj 2013, 20:00 30 milionów chce zażądać od tygodnika „Wprost” minister Sławomir Nowak. Polityk poczuł się urażony, bo opisaliśmy jego przyjacielskie relacje z biznesmenami, którzy zarabiają na rządowych kontraktach. Bo opisaliśmy jego... 4
 • Skaner 12 maj 2013, 20:00 Życie pod gruzami Wruinach zawalonej fabryki odzieżowej w Bangladeszu znaleziono żywą kobietę, która spędziła pod gruzami 17 dni. Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy z 24 kwietnia przekroczyła już tysiąc osób. Podczas gdy ratownicy... 6
 • DVD z Wprost: „Zabójczy numer” 12 maj 2013, 20:00 W przyszłym tygodniu „Wprost” będzie można kupić z filmem „Zabójczy numer” na DVD. Główny bohater przyjeżdża do Nowego Jorku i przez przypadek wplątuje się w grubą sprawę kryminalną. Dużo humoru, szybka... 10
 • Top 7 wprost: Najlepsze Polskie seriale po 2010 roku 12 maj 2013, 20:00 1. M jak miłość 9,8 mln widzów. Stworzona przez Ilonę Łepkowską saga rodu Mostowiaków od 13 lat jest jednym z najpopularniejszych programów telewizyjnych w Polsce. Wypromowała wielu aktorów, celebrytów i kilka piosenek. Ostatnio znów... 10
 • Palikot chce badać księży 12 maj 2013, 20:00 Księża udzielający komunii mogą przenosić choroby zakaźne – uważają posłowie Ruchu Palikota. Dlatego, jak ustalił „Wprost”, chcą wprowadzić obowiązek posiadania przez nich aktualnych książeczek sanepidu. – To... 12
 • Du, du, du, da, da, da 12 maj 2013, 20:00 Wódz ludu, tropi bogatych w rezydencjach, a sam żyje jak minister. Za jedynego godnego przeciwnika uznaje premiera Donalda Tuska. 14
 • Świat na opak wywrócony! 12 maj 2013, 20:00 Obserwując życie polityczne, mam coraz częściej wrażenie, że żyję w jakimś świecie na opak wywróconym. W świecie tym parlament ochoczo i z poświęceniem pełni funkcje religijne i moralne, a Kościół – ekonomiczne. Polscy... 19
 • Chmura dla biura 12 maj 2013, 20:00 Chmura to bezpieczny azyl dla danych w przedsiębiorstwie. T-Mobile jest pierwszym operatorem telekomunikacyjnym, który oferuje chmurę obliczeniową w Polsce. 20
 • Suma zdarzeń Nowaka 12 maj 2013, 20:00 To nieprawda, że posła nie można ukarać za nieprawdę w deklaracji majątkowej - uważa Julia Pitera. - Można go pozbawić mandatu! Ale do tego potrzeba innego Sejmu. 22
 • „Szóstka” bez losowania 12 maj 2013, 20:00 Totalizator Sportowy to Lotto. Lotto to kumulacje. A reklamą kumulacji zajmuje się spółka, która sprzedaje… ekskluzywną bieliznę. 28
 • PiS to moja ulubiona partia 12 maj 2013, 20:00 Europoseł Adam Bielan mówi „Wprost”, że PiS to partia, którą zakładał i w której był dziesięć lat. Dziś jest więc naturalne, że to najbliższe mu ugrupowanie 32
 • Z czego żyje Kościół 12 maj 2013, 20:00 8 tys. zł miesięcznie może zarobić proboszcz bogatej parafii. Jego kolega w biednej – dziesięć razy mniej. Dysproporcje majątkowe w polskim Kościele rodzą patologię. 34
 • Od Nossola do Głodzia 12 maj 2013, 20:00 „Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich” – powiedział tuż po swym wyborze papież Franciszek. W polskim Kościele podobny styl duszpasterski od lat prezentuje emerytowany ordynariusz opolski abp Alfons Nossol. Po nominacji... 38
 • Co może papież 12 maj 2013, 20:00 Nowy papież nie budzi entuzjazmu wśród niektórych hierarchów. Czy ich milczący opór zablokuje zmiany? 40
 • Wojna o sześciolatki 12 maj 2013, 20:00 O przyszłość dzieci biją się celebryci. Medialna wojna przybrała absurdalne rozmiary, a rodzice sześciolatków nadal nie wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci. Tylko czy kogoś to rzeczywiście obchodzi? 42
 • Będę wspierać córkę 12 maj 2013, 20:00 Katarzyna Bonda, pisarka, mama sześcioletniej Niny, nie ma żadnych obaw przed posłaniem swojego dziecka do pierwszej klasy 45
 • Etyka przegrywa z mamoną 12 maj 2013, 20:00 Założyciel Stowarzyszenia przeciw Zbrodni Krzysztof Orszagh próbował wyłudzić od nas pieniądze – twierdzą rodziny zamordowanych młodych ludzi. 46
 • Uprowadzeni 12 maj 2013, 20:00 Ojcowie lub matki, którym sąd nie przyznał opieki nad dzieckiem, coraz częściej po prostu je porywają. Według polskiego prawa mogą się czuć bezkarni. 50
 • Gwiazdy do wynajęcia 12 maj 2013, 20:00 O zarobkach polskich celebrytów krążą legendy. Czy rzeczywiście na konferansjerce, reklamach i samym pojawianiu się na bankietach zarabiają miliony? 52
 • Świat na podsłuchu 12 maj 2013, 20:00 Były wysoki rangą agent FBI potwierdził na antenie CNN, że Amerykanie żyją w państwie totalnego i nieprzerwanego podsłuchu. 56
 • Mamy III wojnę światową 12 maj 2013, 20:00 Nie ma co spekulować, kiedy wojna w Syrii się skończy. Dziś najważniejsze jest to, żeby broń chemiczna nie trafiła do terrorystów – mówi Szewach Weiss. 60
 • Pułapki wolności 12 maj 2013, 20:00 Przez lata były bite, gwałcone, odcięte od świata. Ofiary z Cleveland teraz spróbują na nowo ułożyć sobie życie poza ciemną piwnicą. Jak żyć po takiej traumie? 62
 • Sir Legenda 12 maj 2013, 20:00 Odejście Aleksa Fergusona internauci komentowali częściej niż śmierć Jacksona. Bo sir Alex to więcej niż trener. 66
 • Miliony z internetu 12 maj 2013, 20:00 Zapomnij o pożyczce w banku. Internetowe zrzutki, czyli crowdfunding, zmieniają świat. I Polskę. Twoje 100 tysięcy euro czeka grzecznie w sieci. 68
 • Najdroższa pożyczko 12 maj 2013, 20:00 Kryzys to czas żniw dla firm oferujących chwilówki – niewielkie i szybkie, ale horrendalnie drogie pożyczki. Trzeba uważać, bo łatwo paść ofiarą oszusta. 70
 • Chwilówki w działaniu 12 maj 2013, 20:00 Próbowałem pożyczyć 2 tys. zł na miesiąc i na rok. Wyszło bardzo drogo, a i tak przed pożyczkodawcą musiałem się spowiadać, jakbym brał kredyt w banku. 72
 • Polak na skaczącym koniu 12 maj 2013, 20:00 Kilkadziesiąt samochodów Ferrari kupują każdego roku nasi milionerzy. To niedużo, ale w fabryce w Maranello słyniemy z szerokiego gestu. 74
 • Listonosze zaciskają pięści 12 maj 2013, 20:00 Zaniżają ceny w przetargach, walczą przed sądami, żądają wielomilionowych odszkodowań. W Polsce trwa pojedynek największych dystrybutorów pocztowych. 76
 • Ranking brokerów ubezpieczeniowych 12 maj 2013, 20:00 To już tradycja, że co roku ukazuje się ranking brokerów ubezpieczeniowych. W Rankingu prezentujemy kilkanaście firm, które zgadzają się na publikację swoich wyników. Głównym kryterium rankingu są przychody z działalności brokerskiej za 2012 rok. Zwycięzcą rankingu jest firma... 80
 • Broker ubezpieczeniowy - partner, przyjaciel czy trudny klient? 12 maj 2013, 20:00 Na czym polega rola brokera w relacjach klient – ubezpieczyciel? Dlaczego przedsiębiorstwa w Polsce decydują się na zakup ubezpieczeń grupowych? – odpowiada Tomasz Knapiński, Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych ING TUNŻ 81
 • Maximus Broker to przede wszystkim profesjonalizm 12 maj 2013, 20:00 Rozmowa z Remigiuszem Breńskim, Prezesem Zarządu Maximus Broker 82
 • Raport Rzecznika Ubezpieczonych: „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” 12 maj 2013, 20:00 W latach 2011 r. – 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych zaobserwował narastającą tendencję problemów i skarg konsumentów związanych z jednym, konkretnym rodzajem ubezpieczenia – ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowym (UFK). Zaniepokojony... 83
 • Zmiany w polskim prawie ubezpieczeniowym 12 maj 2013, 20:00 Prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski, Katedra Prawa Ubezpieczeniowego UMK 84
 • Etyka w pracy brokera 12 maj 2013, 20:00 Jak ocenia Pan poziom etyki wśród brokerów? Poziom etyki wśród brokerów jest podobny do poziomu etyki ogółu naszego społeczeństwa. Coraz częściej z niepokojem spotykam się ze zjawiskiem formalizowania kontaktów społecznych.... 85
 • Aon 12 maj 2013, 20:00 Obserwując miniony rok, śmiało można powiedzieć, że polski rynek ubezpieczeń nie jest już rynkiem rozwijającym się, a stał się znacznie bardziej dojrzały na wszystkich poziomach funkcjonow 86
 • Rola brokera na rynku ubezpieczeniowym 12 maj 2013, 20:00 Marcin Ślotała, prezes zarządu Mak Ubezpieczenia Klienci nie zmieniają chętnie brokerów ubezpieczeniowych, są wierni czy wręcz przeciwnie? Trudno generalizować zachowania klientów, jednak od lat można zaobserwować korelację pomiędzy... 86
 • Profesjonaliści 12 maj 2013, 20:00 Krzysztof Bromka, Prezes Zarządu Nord Partner 20 lat zawodu brokera w Polsce – to wciąż nowe wyzwania czy już tylko rutyna? 20 lat to dynamiczny rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego i brokerskiego. W stosunku do innych... 87
 • Polisa na sport 12 maj 2013, 20:00 Sport wyczynowy coraz częściej przekłada się na masowość i powszechność wielu dyscyplin. Coraz więcej ludzi biega maratony, jeździ na rowerze, spędza urlopy na nartach, bądź regularnie pływa. O tym, dlaczego nawet sportowiec amator powinien się ubezpieczyć, rozmawiamy z... 88
 • Koniec nudnych talent-show 12 maj 2013, 20:00 W telewizyjnych show zaczyna liczyć się talent. Ewelina Lisowska czy Dawid Podsiadło z płytą „Comfort and Happiness” to kilka przykładów nowego zjawiska. 90
 • Nie ma lekko 12 maj 2013, 20:00 „Inny świat” Doroty Kędzierzawskiej to kameralny portret legendy polskiego kina - Danuty Szaflarskiej. 93
 • Pociąg do Cannes 12 maj 2013, 20:00 Studentka z Trójmiasta Elżbieta Benkowska ma szanse na Złotą Palmę w Cannes. Z Polski nagrodę tę dostali dotąd jedynie Wajda i Polański. 94
 • Film 12 maj 2013, 20:00 Pedro się bawi To najbardziej gejowski film, jaki zrobiłem w życiu – mówi Pedro Almodóvar o „Przelotnych kochankach”. Mistrz europejskiego kina tym razem proponuje widzom czystą komedię. W czasie lotu do Meksyku załoga... 96
 • Muzyka 12 maj 2013, 20:00 Szacunek ludzi ulicy Niezwykły projekt warszawskiego rapera z Chmielnej, po której wciąż jeździ z nieodłącznym wózeczkiem na winyle własnej roboty. Zrodzony z serii radiowych wywiadów prowadzonych przez Vienia przed kilkunastu laty,... 97
 • Książka 12 maj 2013, 20:00 Swedish Psycho Anders Breivik nie wziął się znikąd. W sąsiedniej Szwecji działał Lasermannen, John Ausonius. Między sierpniem 1991 r. a styczniem roku 1992 strzelał z ukrycia do ludzi o ciemnym kolorze skóry, raniąc dziesięć osób,... 97
 • Bomba tygodnia 12 maj 2013, 20:00 Polowanie ze szczuciem Oto nowe medialne zwierzyny łowne: Kondrat i Adamczyk. Dwóch aktorów, którzy niechętnie wprowadzali media do swojego życia, teraz na celowniku brukowców i medialnych „przyjaciół”. Najpierw Kondrat, aktor... 98