W poszukiwaniu zysków

W poszukiwaniu zysków

Lokata, obligacje skarbowe, a może akcje spółek giełdowych? Inwestowanie pieniędzy w kryzysie to sztuka. Ważne, by nie tylko nie stracić, ale jeszcze pomnożyć oszczędności.

Udaje ci się zaoszczędzić co miesiąc trochę pieniędzy? Jeśli tak, to dobrze. Musisz jednak pamiętać, że samo oszczędzanie to za mało. Ważne jest to, by twoje oszczędności były jeszcze – przynajmniej w perspektywie kilku miesięcy lub kilku lat – skutecznie pomnażane. Nawet w kryzysie rynek dostarcza ci wiele możliwości w tym zakresie. Oferta rynków finansowych jest obecnie bardzo bogata. Można oszczędzać na lokacie w banku, nabywać obligacje skarbowe, inwestować pieniądze np. w akcje spółek notowanych na giełdzie czy w dzieła sztuki. Wszystkie te opcje różnią się między sobą m.in. możliwą do uzyskania stopą zwrotu oraz ryzykiem. Dlatego zanim dokonasz wyboru, postaraj się ocenić swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania: jaki jest główny cel twojej inwestycji (ochrona posiadanego kapitału, osiągnięcie jak najwyższego zysku w krótkim czasie), jakimi środkami dysponujesz, na jak długo możesz zablokować swoje oszczędności (czy nie będziesz ich pilnie potrzebować za miesiąc lub rok), jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować, a jakiego już nie. Jeśli szczerze odpowiesz sobie na te pytania, unikniesz błądzenia po omacku i rozczarowań.

Konta i lokaty


Do najbezpieczniejszych i najwygodniejszych form inwestowania należą lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe w bankach. Zasady działania lokaty są proste. Wkładasz do banku określoną kwotę i zobowiązujesz się, że jej nie podejmiesz ani nie uszczuplisz przez jakiś czas. Do wyboru masz wiele terminów, więc bez trudu znajdziesz dogodny dla siebie horyzont czasowy inwestycji. W zamian za zablokowanie pieniędzy bank zapewnia ci odsetki. Z reguły stracisz je jednak, jeśli podejmiesz przed terminem choćby część pieniędzy. Dlatego wielu klientów – zwłaszcza tych, którzy nie są pewni, czy pieniądze nie będą im w każdej chwili potrzebne – swoje środki woli trzymać na kontach oszczędnościowych, które z założenia mają łączyć walory konta osobistego oraz lokaty; mają też być pozbawione ich minusów. Z jednej strony masz więc możliwość swobodnego wpłacania i wypłacania pieniędzy bez utraty odsetek. Z drugiej – otrzymujesz wysokie oprocentowanie i – najczęściej – brak opłat za konto. Warto jednak pamiętać, że z kontami oszczędnościowymi wiążą się istotne ograniczenia. Mogą one dotyczyć liczby rachunków, na które możliwe jest dokonywanie przelewów (np. można przelewać pieniądze tylko na jeden, zdefiniowany rachunek), albo liczby wypłat (np. raz w miesiącu za darmo, przy następnych wysoka opłata). Na lokacie czy koncie oszczędnościowym nie zarobisz kroci. To inwestycja dla osób wygodnych oraz ceniących sobie przede wszystkim bezpieczeństwo i pewność zysków. Na rynkach finansowych cudów nie ma i lepiej się ich nie spodziewać – zysk pewny to zysk niewielki. Na szczęście konkurencja jest spora i zawsze można znaleźć coś ciekawego – coś, co po uwzględnieniu tzw. podatku Belki oraz inflacji zapewni ci choćby minimalny zysk. Zastanawiając się nad tym, czy wybrać oprocentowanie zmienne, czy stałe, pamiętaj, że przy obecnym bardzo niskim poziomie inflacji oprocentowanie stałe lokaty długoterminowej może się wiązać z ryzykiem – jeśli inflacja wzrośnie (co jest prawdopodobne), odsetki mogą nie zrównoważyć wzrostu cen. Wówczas lokata przyniesie ci tylko nominalny zysk – realnie zaś stracisz.

Obligacje skarbowe

Poszukując najbezpieczniejszych form inwestowania, warto zwrócić uwagę na obligacje Skarbu Państwa. To papiery wartościowe, poświadczające, że Skarb Państwa pożyczył od ciebie pieniądze i że dług ten w wyznaczonym terminie odda z odsetkami. Można je sprzedać przed terminem, ale operacja taka zdecydowanie zmniejsza opłacalność inwestycji. Obecnie można kupować cztery rodzaje obligacji skarbowych. Obligacje dwuletnie to papiery, które Skarb Państwa wykupi od ciebie za dwa lata. Przez ten czas mają one stałe oprocentowanie roczne. Trzyletnie obligacje oferują natomiast oprocentowanie zmienne, obliczane co pół roku na podstawie sytuacji rynkowej. Oprocentowanie obligacji czteroletnich obliczane jest co roku na podstawie wysokości inflacji (do jej aktualnego poziomu dolicza się stałą marżę). Ofertę uzupełniają obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu (zmiana następuje co roku – do aktualnej inflacji dodawana jest stała marża). W wypadku obligacji w grę wchodzą zyski zbliżone do tych, jakie można osiągnąć na najlepszych lokatach w banku (obecnie 3-4 proc. w skali roku). Tu też warto zwrócić uwagę na ryzyko związane ze wzrostem inflacji.

Giełda

Jeśli nie zadowalają cię małe, ale pewne zyski i jesteś skłonny podjąć duże ryzyko, rozważ możliwość zainwestowania bezpośrednio na giełdzie (np. w akcje spółek). Tu zarobić – ale niestety i stracić – możesz najwięcej. Ryzyko związane z tą inwestycją można jednak ograniczyć. Przede wszystkim zanim zdecydujesz się na wykonanie pierwszego kroku na parkiecie, pozbądź się złudzeń: nie staniesz się milionerem z dnia na dzień, nie uda ci się uniknąć strat (choćby chwilowych; najlepiej od razu określ swoją strategię zakładającą, jaki poziom strat możesz zaakceptować i konsekwentnie się jej trzymaj), będziesz musiał poświęcić dużo czasu i uwagi temu, co się dzieje na giełdzie i na światowych rynkach (to nie jest inwestycja dla wygodnych). Nie inwestuj na giełdzie pieniędzy, których możesz za jakiś czas potrzebować. Na efekty swoich działań przyjdzie ci bowiem najczęściej długo czekać. Najlepiej potraktuj to jako inwestycję długoterminową, wieloletnią. Pamiętaj też, by lokować pieniądze w akcjach kilku spółek (starannie dobranych i dokładnie przez ciebie „prześwietlonych”, najlepiej z różnych branż) – ewentualna strata z jednych akcji może być wówczas zrównoważona przez zyski z innych (to tzw. dywersyfikacja ryzyka).

Samo rozpoczęcie inwestowania nie jest trudne. Wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny w jednym z domów maklerskich – najlepiej z możliwością samodzielnego składania zleceń przez internet i z dostępem do notowań. Koniecznie zwróć uwagę na koszty, jakie towarzyszą zakładaniu i prowadzeniu rachunku oraz kupowaniu i sprzedawaniu akcji. Na początek warto sprawdzić dom maklerski należący do banku, w którym masz swoje konto (możliwość swobodniejszego przelewania pieniędzy z rachunku podstawowego na inwestycyjny).

Fundusze inwestycyjne

Zastanawiając się nad sposobem zainwestowania swoich oszczędności, zdecydowana większość z nas z jednej strony odczuwa frustrację spowodowaną zbyt niskimi zyskami, jakie gwarantuje standardowa lokata w banku, z drugiej zaś – boi się podjęcia dużego ryzyka związanego z bezpośrednim inwestowaniem na giełdzie (nie ma też na to czasu ani odpowiedniej wiedzy). Jeśli należysz do takich osób, to idealnym rozwiązaniem dla ciebie będą fundusze inwestycyjne. Zarządzający nimi specjaliści pomnażają powierzone im przez klientów pieniądze, kupując m.in. różne papiery wartościowe. Przystępując do funduszu, wykupujesz jednostki uczestnictwa w nim. Ich cena zmienia się – ustala się ją codziennie na podstawie aktualnej wartości wszystkich inwestycji danego funduszu. Jeśli np. posiadane przez fundusz akcje tracą na wartości, odpowiednio obniża się cena jednostki. Chodzi o to, byś kupił jednostki taniej, a odsprzedał je funduszowi drożej (sprzedać je możesz w każdej chwili). Oczywiście należy przy tym zwracać uwagę na opłaty pobierane przy każdej tego typu transakcji. Na rynku działa wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), w których ofercie znajdziesz fundusze o rozmaitych strategiach inwestowania, z różną dozą ryzyka i spodziewanych zysków. Bezpieczne (rynku pieniężnego, obligacji) stawiają sobie za cel maksymalne ograniczenie ryzyka straty i zadowalają się mniejszym, ale pewnym zyskiem (inwestują w obligacje, bony itp.). Agresywne (akcji) nastawiają się na osiąganie jak największych zysków, godząc się na duże ryzyko straty. Złotym środkiem są fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone (maksymalny zysk przy jak najmniejszym ryzyku). Do wyboru są także fundusze bardziej wyspecjalizowane (również o różnym stopniu ryzyka), inwestujące np. w małe spółki, w poszczególne branże, w różne rynki (europejski, azjatycki, amerykański) itd. Dzięki funduszom możesz zatem zarabiać na nieruchomościach, nie budując domów, inwestować w najbardziej skomplikowane projekty badawcze, nie mając żadnych dyplomów, łowić zyski w Szanghaju, na giełdzie warszawskiej lub nowojorskiej, pożyczać na wysoki procent swoje zaskórniaki rządom najpotężniejszych państw świata... I to wszystko możesz zrobić bez ruszania się z fotela, mając w kieszeni np. 100 zł i choć trochę inwestycyjnej odwagi. Różnorodność dostępnych funduszy pozwala ci dodatkowo zastosować własną metodę dywersyfikacji ryzyka – możesz stworzyć swoją mieszankę funduszy o różnych strategiach. Ciekawym rozwiązaniem są tzw. fundusze parasolowe, które składają się z kilku subfunduszy o różnych strategiach inwestowania. Inwestując w taki fundusz, można bez trudu zmieniać strategię inwestowania, przenosząc środki z jednego subfunduszu do drugiego, unikając przy tym płacenia podatku Belki (ten zapłacisz, dopiero wycofując pieniądze z funduszu). To pomaga nie tylko maksymalizować zyski, ale i aktywnie uczestniczyć w ograniczaniu ryzyka ewentualnej straty. Dobre efekty – zarówno jeśli chodzi o zyski, jak i ryzyko – można uzyskać, również decydując się na ofertę stanowiącą połączenie funduszu z tradycyjną lokatą o wysokim oprocentowaniu. Takie produkty proponują niektóre banki i z pewnością warto im się przyjrzeć.

Inwestycje alternatywne

Wiele osób poszukując ponadprzeciętnych zysków, zwraca uwagę na rozmaite formy inwestycji alternatywnych wobec tego, co oferują tradycyjne instytucje finansowe. Sprzyja temu m.in. rozwój elektronicznych platform transakcyjnych. Waluty, surowce, złoto, srebro, diamenty itp. – tym wszystkim może dziś coraz łatwiej handlować niemal każdy z nas. Warto jednak pamiętać, że ryzyko straty jest tu bardzo duże – często o wiele większe niż na rynku akcji. Są to inwestycje dla osób z wybitnymi predyspozycjami do ryzyka, a do tego doskonale orientujących się w tym, co się dzieje na rynkach. To samo dotyczy przedmiotów o charakterze kolekcjonerskim (np. monety, znaczki, drogie alkohole) czy dzieł sztuki. To inwestycje, które rządzą się swoimi prawami, „kapryśne”, nie zawsze poddające się racjonalnym kryteriom ocen. Nawet gruntowne przygotowanie inwestora nie daje mu gwarancji sukcesu. Trochę lepiej pod tym względem przedstawiają się inwestycje w nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że wszystkie tego typu inwestycje są z reguły mało płynne – trudno jest się z nich szybko wycofać. Niekiedy zaś może się to okazać wręcz niemożliwe. ■

Tomasz Gomółka

ekspert BGŻOptima

Dziś, gdy stopy procentowe osiągnęły rekordowo niski poziom, a w związku z tym trudno o atrakcyjnie oprocentowany depozyt, osoby szukające większych zysków z oszczędności zwracają się ku rynkowi kapitałowemu. Z myślą o takich klientach BGŻOptima wprowadził do swojego portfolio „Fundusz z 7% lokatą”. Na wysoko oprocentowanym depozycie można ulokować część przeznaczonych na inwestycję środków, reszta zaś jest inwestowana w jednostki uczestnictwa wyselekcjonowanych subfunduszy KBC TFI. Oferta powstała na podstawie analizy potrzeb klientów, którzy w obecnych warunkach, jak wynika z badania przeprowadzonego przez BGŻOptima, szukają produktów zapewniających równocześnie potencjalnie wysoki zysk oraz poczucie bezpieczeństwa. Aby otrzymać promocyjne oprocentowanie 7 proc. na lokacie, wystarczy otworzyć depozyt na minimum 1000 zł, nabyć jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy KBC Parasol FIO (Papierów Dłużnych, Stabilny, Aktywny lub Akcyjny) za kwotę minimum dwukrotnie wyższą niż ta odłożona na lokacie i utrzymać je przez cały okres trwania lokaty.

Okładka tygodnika WPROST: 38/2013
Więcej możesz przeczytać w 38/2013 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2013 (1595)

 • Poseł i jego (duże) dobra osobiste 15 wrz 2013, 20:00 W mijającym tygodniu przyszło mi się zgodzić z dwoma bardzo różnymi politykami (różnymi zarówno od siebie, jak i ode mnie). Pierwszym był Joachim Brudziński, który bardzo się oburzył na widok zdjęć oraz nagrań pijanego posła... 4
 • Skaner 15 wrz 2013, 20:00 Prezes PiS o Hofmanie: takie zachowanie jest niedopuszczalne Na posiedzeniu komitetu politycznego PiS Jarosław Kaczyński nie krył pretensji do rzecznika partii Adama Hofmana – wynika z nieoficjalnych informacji. Po nagraniu ujawnionym... 6
 • Budowniczowie ruin 15 wrz 2013, 20:00 Przez ostatni tydzień zajmowałem się tym, czym zajmują się przez całe życie polscy politycy – budowałem potęgę państwa. Stawiałem domy, by obywatele mieli gdzie odpoczywać po pracy, wytyczałem autostrady, by mogli się z sobą... 12
 • Znaleźć haki na ministra 15 wrz 2013, 20:00 Minister skarbu Mikołaj Budzanowski próbował się dowiedzieć, skąd się biorą wielkie wpływy firmy pr-owej MDI w spółkach Skarbu Państwa. O jej kontrowersyjnej działalności poinformował ABW i CBA. 14
 • Palikot bez Kwaśniewskiego? 15 wrz 2013, 20:00 Aleksander Kwaśniewski zawiódł się na Januszu Palikocie. Ich wspólny projekt Europa Plus przeżywa poważny kryzys, a SLD chce się otworzyć na Ryszarda Kalisza i Marka Siwca. 18
 • Dożynki Tuska 15 wrz 2013, 20:00 Dożynki – tak o wyborach władz regionalnych PO mówią przeciwnicy Grzegorza Schetyny. Ale pogłoski o jego politycznej śmierci wydają się mocno przesadzone. 20
 • Moje smoleńskie śledztwo 15 wrz 2013, 20:00 Zdjęcia: Maksymilian Rigamonti Pani twarz, to, jak pani wygląda… O tym będziemy rozmawiać? Miało być o mediach. I będzie o mediach, bo ludzie oglądają panią… I uważa pani, że z lupą patrzą, jak wyglądam, a nie słuchają... 22
 • Mam dość. Chcę zamknąć Legię 15 wrz 2013, 20:00 Stadion Legii bez kibiców – zapowiada w rozmowie z „Wprost” Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. 26
 • Nieobecny prezes 15 wrz 2013, 20:00 Pozycja Janusza Piechocińskiego jako lidera PSL jest coraz słabsza. Niedawno się wydawało, że przetrwa do eurowyborów, ale ostatnio nawet to przestało być pewne. 30
 • Bezpieczeństwo na kredyt 15 wrz 2013, 20:00 Własne mieszkanie, lepszy samochód, nowe inwestycje w firmie? Bez pożyczki ani rusz. Ale jak ją zaciągnąć bez ryzyka, osiągając maksymalne korzyści? 32
 • Bananowa Polska 15 wrz 2013, 20:00 Ludzie mają świadomość, że nie zbudowaliśmy solidnego kapitalistycznego państwa. To na pewno nie jest kraj, o jakim marzyła „Solidarność” – mówi działacz opozycji w PRL i senator PO Jan Rulewski. 35
 • Niemoralne propozycje 15 wrz 2013, 20:00 Powinna się pani cieszyć, że szef docenia pani urodę – słyszą zazwyczaj ofiary molestowania seksualnego, gdy chcą zgłosić przestępstwo. 38
 • Projekt życie 15 wrz 2013, 20:00 Zamiast rad coachowie zadają pytania. Za sesję biorą nawet kilka tysięcy złotych, ale Polacy i tak masowo ustawiają się do nich w kolejce. 42
 • Skazani na porażkę 15 wrz 2013, 20:00 Trwały związek celebrytów jest jak bajka. Wszyscy o niej słyszeli, ale mało kto w nią wierzy. W tym świecie rzadko kto żyje ze swoim partnerem długo i szczęśliwie. 44
 • To była podłość 15 wrz 2013, 20:00 Bezpodstawne oskarżenie mnie w 1995 r. o szpiegostwo na rzecz Rosji było największą aferą III RP. To, że nikt tego nie przypłacił więzieniem, kompromituje Polskę – mówi „Wprost” Józef Oleksy. 48
 • Andersa skok na kasę 15 wrz 2013, 20:00 W maju 1946 r. generał Bór-Komorowski wysłał do Włoch komisję, by zbadała okoliczności śmierci ppłk. Hańczy. Istniały podejrzenia, że został on zastrzelony na polecenie gen. Andersa. Przyczyna? Pieniądze. 53
 • Moda na seminarium 15 wrz 2013, 20:00 Liczba kandydatów na kapłanów w Polsce nagle wzrosła. Jakby bez powodu. Media już wiedzą dlaczego i nawet ukuły nowy termin – „efekt Franciszka”. 56
 • Wyrok na konfidenta 15 wrz 2013, 20:00 Zabili, bo się czepiał. Zamordowanemu chłopakowi wetknęli do gardła drewniane kołki ułożone w literę V. Na znak zwycięstwa. 58
 • Praca dla przedsiębiorczych 15 wrz 2013, 20:00 Absolwenci muszą się nauczyć, jak przełożyć umiejętności zdobyte na studiach na potrzeby rynku pracy - mówi dr Sylwiusz Retowski, kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu Wydziału Zamiejscowego SWPS w Sopocie. 62
 • Inwestycja w przyszłość 15 wrz 2013, 20:00 Czy warto studiować? Statystyki pokazują, że tak. To ludzie z wyższym wykształceniem wciąż są grupą najmniej dotkniętą bezrobociem. 63
 • Chuck Norris z Kremla 15 wrz 2013, 20:00 Władimir Putin triumfuje. Już dawno prezydent Rosji nie był tak mocny w geopolitycznych rozgrywkach. Także dlatego, że już dawno prezydent USA nie był tak słaby. 64
 • Wschód islamskiego tygrysa 15 wrz 2013, 20:00 Największe muzułmańskie państwo świata udowadnia, że małżeństwo islamu z demokracją może być szczęśliwe. 67
 • Z ziemi polskiej do Rosji 15 wrz 2013, 20:00 Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego masowo wykupują w sklepach na Pomorzu nie tylko polską wódkę i kiełbasę, ale nawet wino musujące Igristoje. 70
 • Niewolnicy franka 15 wrz 2013, 20:00 Wziął kredyt we frankach szwajcarskich, żeby kupić nową siedzibę firmy. Przyszedł kryzys, nie było jak spłacać rat. Licytują jego majątek do ostatniego widelca. 74
 • W poszukiwaniu zysków 15 wrz 2013, 20:00 Lokata, obligacje skarbowe, a może akcje spółek giełdowych? Inwestowanie pieniędzy w kryzysie to sztuka. Ważne, by nie tylko nie stracić, ale jeszcze pomnożyć oszczędności. 78
 • Trujący chleb powszedni 15 wrz 2013, 20:00 Pszenne chlebki, ciasteczka, a nawet mięso. Wszechobecna modyfikowana pszenica to świństwo. Zawarty w niej gluten prowadzi do otyłości i chorób. 82
 • Z Polską w genach 15 wrz 2013, 20:00 Pokaz „Kongresu” na motywach „Kongresu futurologicznego” Lema stał się wydarzeniem festiwalu w Gdyni. Izraelski reżyser Ari Folman opowiada o swoich polskich korzeniach. 84
 • Szwedzki thriller z życia wzięty 15 wrz 2013, 20:00 Dziennikarskie śledztwo wyjaśnia, jak z chorego psychicznie zrobiono seryjnego mordercę. 88
 • Kalejdoskop kulturalny 15 wrz 2013, 20:00 Zjednoczone stany wiary Whallu głównym galerii różne symbole nowoczesności układają się w czarny krucyfiks, w jednej z sal stoisko z katolickimi dewocjonaliami rozkłada Carlos Rolon. W warszawskiej Zachęcie – spektakularna,... 90
 • Tysiące pobiegły w Krynicy 15 wrz 2013, 20:00 Dwadzieścia biegów, 250 km tras i ponad sześć tysięcy zawodników. Tegoroczny Festiwal Biegowy w Krynicy pobił wszystkie rekordy. 96
 • Bomba tygodnia 15 wrz 2013, 20:00 Wojna medialna na szczycie Celebryci są do d... Tak można w skrócie opowiedzieć o nowej akcji jednego z tabloidów, który, co za zdziwienie, z celebrytów żyje. Celebryci może i są beznadziejni, ale gwiazdy – tych jest mniej –... 98
 • POLSKA – WSCHÓD: RELACJE BIZNESOWE 15 wrz 2013, 20:00 Stanisław Ciosek, przewodniczący rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, sekretarz generalny Klubu Wschodniego KLUB WSCHODNI – Stowarzyszenie Wspierania Współpracy Gospodarczej ze Wschodem powstało 20 lat temu z inicjatywy... 101

ZKDP - Nakład kontrolowany