Belka w Iraku

Belka w Iraku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prof. Marek Belka obejmie funkcję szefa Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego w Iraku.
Uważa, że jego misja potrwa trzy do  sześciu miesięcy.

"Ma ona rację bytu tak długo, jak długo zadań koordynacyjnych nie  będzie można przekazać samym Irakijczykom, a z drugiej strony być może ONZ" - powiedział we wtorek w radiowej "Trójce".

Poinformował, że jego plan jako przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego dotyczy "koordynacji polityki wewnątrzkoalicyjnej z polityką zewnątrzkoalicyjną".

Dodał, że ma już plan działania, ale nie dotyczy on przemian gospodarczych Iraku - jak o tym mówiono - lecz "koordynacji planów gospodarczych realizowanych z podstawowego źródła finansowania, czyli z eksportu ropy irackiej" oraz tych wszystkich projektów rozwojowych, pomocy humanitarnej, która płynie do Iraku ze strony ONZ i krajów trzecich w ramach pomocy bilateralnej.

les, pap

 0