Tygodnik WPROST nr 2/1998 (789)

Okładka tygodnika Wprost nr 2/1998 (789)
Czytaj
gdzie chcesz,
jak chcesz,
jak lubisz...