Apel do Polski o wykonanie wyroków ETPC. Chodzi o dostęp do aborcji

Apel do Polski o wykonanie wyroków ETPC. Chodzi o dostęp do aborcji

Gabinet ginekologiczny, zdjęcie ilustracyjne
Gabinet ginekologiczny, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Dmitry Vershgain
Od ponad dekady Polska nie realizuje zobowiązań dotyczących przerywania ciąży i diagnostyki prenatalnej.

Komisarka Praw Człowieka Rady Europy skierowała 11 lutego do Komitetu Ministrów RE szereg rekomendacji dot. niewykonania przez Polskę trzech wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce. Od ponad dekady Polska nie realizuje zobowiązań wynikających z trzech przegranych spraw dot. przerywania ciąży i diagnostyki prenatalnej – Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce. Komisarka przypomina polskim władzom o swojej wcześniejszej rekomendacji dot. legalizacji aborcji w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia kobiet, jak też wolności od nieludzkiego traktowania.

– Od wielu lat monitorujemy wykonanie wyroków ETPCz i obserwujemy brak ich realizacji. W dalszym ciągu prawo nie jest wykonywane, kobiety mają coraz trudniejszy dostęp do legalnej aborcji. Procedura odwoławcza nie spełnia swojego zadania. Mimo naszych wielu monitów, brakuje reakcji ze strony rządowej – podkreśla dyrektorka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Krystyna Kacpura.

Diagnoza i rekomendacje Komisarki Praw Człowieka Rady Europy są zbieżne ze stanowiskiem Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, i obejmują następujące postulaty:

  • wprowadzenie dla szpitali jasnej, skutecznej i jednolitej procedury określającej dostęp do legalnej aborcji,
  • praktyczne informacje dla pacjentek uprawnionych do terminacji ciąży co do wymogów prawnych, w szczególności w przypadku ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego,
  • uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu do Rzecznika Praw Pacjenta,
  • zwalczanie stereotypów płciowych i stygmatyzacji aborcji, które mogą utrudniać dostęp do opieki okołoaborcyjnej,
  • monitorowanie i upublicznianie liczby, dostępności i lokalizacji szpitali wykonujących terminację ciąży, jak też świadczeniodawców odmawiających z powodu klauzuli sumienia.
  • monitorowanie, zbieranie i upublicznianie danych o stosowaniu klauzuli sumienia przy odmowach legalnej aborcji,
  • oszacowanie liczby pozaustawowych aborcji i migracji aborcyjnych.

Czytaj też:
Oburzenie po słowach duchownego. „Pedofilia nikogo nie zabija, a aborcja tak”

Źródło: Wprost
 1

Czytaj także