Widget „Wiadomości z WPROST”

JavaScript

„Wiadomości z WPROST” to mechanizm umożliwiający twórcom stron internetowych dostęp do najnowszych wiadomości z naszego serwisu informacyjnego.

Dostęp do najnowszych wiadomości możliwy jest poprzez umieszczenie w kodzie HTML/XHTML (w miejscu, w którym mają zostać wyświetlone informacje) poniższej linii kodu:

Powyższy kod to najprostsza forma „Wiadomości z WPROST”. Możliwe jest dostosowywanie do własnych potrzeb poprzez parametry umieszczone w adresie URL skryptu.

Parametry

Opis parametrów „Wiadomości z WPROST”
Nazwa Opis Dostępne wartości Wartość domyślna
A Zakres tematyczny
Wartość Dział
0 Najnowsze
1 Tylko u nas
2 Kraj
3 Świat
4 Biznes
5 Historia
6 Sport
7 Kultura
8 Życie
0
(Najnowsze)
C Liczba wyświetlanych wiadomości 1-25 10
P Wyświetlanie zajawki (leadu) 1 (tak), 0 (nie) 0
(nie)
D Wyświetlanie daty 1 (tak), 0 (nie) 0
(nie)
T Otwieranie wiadomości w nowym oknie 1 (tak), 0 (nie) 0
(nie)
KL Kolor linków format RRGGBB (bez „#”) brak
KP Kolor tekstu format RRGGBB (bez „#”) brak
M Znak wypunktowania
Wartość Opis
ol informacje zostaną wyświetlone w postaci listy numerowanej HTML
ul informacje zostaną wyświetlone w postaci listy nienumerowanej HTML
(znak) np: „*” lub „-”
(url) adres grafiki np: „http://twoja-strona.pl/punkt.png”
0 Pomija znak wypunktowania
„-”
CP Strona kodowa
Standard Wartość
iso-8859-1 latin1
iso-8859-2 latin2
windows-1250 cp1250
utf-8 utf8
latin2
W Uniemożliwia pozostawienie jednoliterowych wyrazów na końcu wiersza 1 (tak), 0 (nie) 1
(tak)
NL ukryj żródło (wprost.pl) pod listą wiadomości 1 (tak), 0 (nie) 0
(nie)
BR Wyświetlanie tekstu zajawki od nowego wiersza 1 (tak), 0 (nie) 0
(nie)

Polskie znaki w podawanych przez nas linkach i zajawkach są standardowo kodowane w standardzie iso-8859-2. Aby zmienić stronę kodową, należy użyć parametru CP przy konfigurowaniu skryptu.

Należy również pamiętać o porawnej składni adresu URL. Pierwszy parametr powinien zostać oddzielony od adresu znakiem zapytania „?”, a pozostałe parametry pozostałe znakiem „&” (ampersand).

Przykład

Powyższy przykładowy wygląd „Wiadomości z WPROST” opisany został parametrami:

  • C=5 - 5 elementów w liście
  • P=1 - wyświetla lead
  • KL=EC1C3B - kolor linków: #EC1C3B
  • KL=333333 - kolor tekstu: #333333
  • BR=1 - wyświetla lead od nowego wiersza
  • M=ul - wyświetla elementy w postaci listy nienumerowanej