Prof. Kamińska-Kaczmarek: Pracujemy nad nowymi lekami dla chorych na glejaki

Jakie są mechanizmy powstawania glejaków, jak przeprogramować mikroglej i układ odpornościowy, by zaczął zwalczać nowotwór? W cyklu rozmów Wprost Polska nauka dla rozwoju medycyny red. Krzysztof Michalski rozmawia z prof. Bożeną Kamińską-Kaczmarek z Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. Nenckiego PAN na temat prac polskich naukowców, których celem jest opracowanie nowych leków przeciw glejakom.