Niedyskrecje parlamentarne Elizy Olczyk i Joanny Miziołek

Dziennikarki „Wprost” zdradzają, co słychać u partyjnych liderów