Oszustwo na kwotę prawie 9 mln zł. 7 osób podejrzanych

Oszustwo na kwotę prawie 9 mln zł. 7 osób podejrzanych

złoty fot. ambrozinio/fotolia.pl
Siedem osób podejrzanych jest o oszustwo kredytowe na szkodę Alior Bank S.A., posłużenie się sfałszowanymi dokumentami oraz pranie brudnych pieniędzy.

Sprawcy utworzyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2014 r. nabyła ona od jednego z mieszkańców Poznania trzy nieruchomości wraz z obiektami hotelowymi położone na terenie województwa wielkopolskiego za łączną kwotę 12 milionów 500 tysięcy złotych. Aby możliwe było sfinalizowanie tej transakcji, spółka otrzymała kredyt w Alior Bank S.A. na kwotę 8 milionów 750 tysięcy złotych. W celu uzyskania kredytu osoby reprezentujące spółkę przedłożyły sfałszowane dokumenty w postaci m.in. potwierdzenia dokonania przelewów na łączną kwotę 3 miliony 750 tysięcy złotych tytułem wniesienia wkładu własnego.

W przestępczy proceder zaangażowany był również mężczyzna sprzedający obiekty hotelowe. Niezgodnie z prawdą potwierdził on otrzymanie zaliczki w kwocie 3 miliony 750 tysięcy złotych.

Ustalono też, że wartość nieruchomości, które stanowiły przedmiot transakcji, została zawyżona o 1 milion 400 tysięcy złotych. Sprawcy uzgodnili, że kwotę tę, stanowiącą tzw. „górkę", sprzedający przekaże pomysłodawcom przestępczego procederu.

Po uzyskaniu środków z tytułu udzielonego kredytu, pieniądze w kwocie 1 miliona 400 tysięcy złotych przelane zostały początkowo na rachunek depozytowy wskazany przez sprzedającego, a następnie na konto założone specjalnie w tym celu przez 25-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego. Mężczyzna ten wypłacił całość otrzymanych środków i przekazał je organizatorom przestępstwa. Otrzymał za to wynagrodzenie w kwocie 10 tysięcy złotych.

10 lat więzienia

Dwóch podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło obszerne wyjaśnienia. Pozostali sprawcy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prezentując własną wersję zdarzeń, która nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

W toku śledztwa wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i poręczenia majątkowego. Natomiast tytułem zabezpieczenia grożących kar i środków karnych o charakterze majątkowym ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomościach. Zarzucane oskarżonym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Krajowa
 2

Czytaj także