Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Polscy uczniowie wyszli na ulice

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Polscy uczniowie wyszli na ulice

W ponad 130 krajach, a w samej Polsce w ponad 60 miastach odbywają się dzisiaj demonstracje, mające zwrócić uwagę na problem zmiany klimatu. Protest organizowany jest przeciwko bierności polityków, którzy od lat ignorują coraz poważniejsze ostrzeżenia formułowane przez naukowców.

Strajki zaplanowane na piątek 20 września mają być jednym z największych tego typu wydarzeń w historii. Z pewnością frekwencję podbija tu pomysł „wagarów dla środowiska”. Innym czynnikiem mobilizującym jest zbliżający się szczyt ONZ w Nowym Jorku. Ogólnoświatowa akcja ma skłonić światowe rządy do poświęcenia tematowi klimatu większej uwagi. W Polsce największą liczbę gromadzi warszawski marsz, który rozpoczął się o 10:00 na placu Konstytucji. Trasa pochodu wiedzie m.in. przez ulicę Wiejską, obok budynków polskiego parlamentu. Celem jest Plac Defilad przed PKiN, gdzie przez tydzień funkcjonować będzie Miasteczko Klimatyczne.

facebook

„Kiedy oni (politycy - red.) zajęci są głównie politycznymi układankami, skutki katastrofalnych zmian klimatycznych zaczynamy odczuwać nawet w Polsce. Upały, ograniczenia w dostępie do wody, susze, powodzie i gwałtowne burze to zaledwie przedsmak świata, w którym przyjdzie nam żyć, jeśli nie zatrzymamy wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5℃. Aby zapobiec postępowaniu katastrofy, jak najszybciej musi zostać rozpoczęta transformacja energetyczna w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej” - piszą organizatorzy z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

facebook

Postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego:

  • 1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.
  • 2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.
  • 3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.
  • 4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.
  • 5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.
  • 6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Czytaj też:
Przebudzenie w obliczu katastrofy. Ruchy ekologiczne na ratunek planecie
Czytaj też:
W Gdyni wzniesiono szubienicę. Stanęła na drodze uczestnikom Festiwalu Filmowego
Czytaj też:
Eksperci ostrzegają przed tragicznymi skutkami zmian klimatu. Poseł PiS: Siedzę na werandzie i marznę