"Moje życie po wypadku" - konkurs dla wdów po górnikach

"Moje życie po wypadku" - konkurs dla wdów po górnikach

Do końca grudnia członkowie rodzin górników, którzy ucierpieli lub zginęli w wypadkach przy pracy, a także ratownicy górniczy, mogą nadsyłać swoje pisemne wspomnienia na konkurs "Moje życie po wypadku". To część projektu "Bezpieczna praca - bezpieczna rodzina", współfinansowanego ze środków UE.

- Konkurs umożliwi stworzenie unikalnego materiału pamiętnikarskiego, który zostanie poddany wnikliwej analizie socjologicznej, a następnie opublikowany w formie książki - wyjaśniła koordynująca projekt Sylwia Jarosławska-Sobór z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Konkurs literacki ogłosiły GIG, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych oraz pomagająca rodzinom ofiar i poszkodowanych Fundacja Rodzin Górniczych.

Pomysłodawcy konkursu przekonują, że pamiętniki wdów, sierot czy ratowników uczestniczących w trudnych akcjach, powinny podnieść świadomość znaczenia dbałości o bezpieczeństwo pracy i własne. Chodzi też o ukazanie problemów, jakie niesie dla rodziny śmierć górnika - to m.in. osamotnienie, problemy materialne, brak bezpieczeństwa socjalnego, dziedziczenie biedy. - Mamy nadzieję, że te wspomnienia przyczynią się do upowszechnienia modelu solidarności społecznej wśród przedsiębiorców górniczych i okołogórniczych, również w aspekcie zabezpieczenia socjalnego rodzin pracowników - powiedziała Jarosławska-Sobór.

Autorzy dziesięciu najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5 tys. zł każda. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bezpiecznapraca-bezpiecznarodzina.pl. Projekt "Bezpieczna praca - bezpieczna rodzina" służy promocji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego częścią jest kampania informacyjno-promocyjną, wykorzystująca elementy tzw. marketingu zaangażowanego społecznie - jednym z nich jest właśnie konkurs na pamiętnik.

Z szacunków nadzoru górniczego wynika, że w ciągu minionych niespełna 30 lat w kopalniach węgla kamiennego zginęło ponad 1,5 tys. górników. Rodzinami zmarłych górników opiekuje się powołana w drugiej połowie lat 90. Fundacja Rodzin Górniczych, która m.in. wypłaca stypendia dla uczących się dzieci i młodzieży. Liczbę wdów i sierot po górnikach szacuje się na ponad 4,5 tys.

PAP, arb

Czytaj także

 0