Wydano decyzję środowiskową dla obwodnicy Suwałk

Wydano decyzję środowiskową dla obwodnicy Suwałk

Dodano:   /  Zmieniono: 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał w piątek decyzję środowiskową dla obwodnicy Suwałk (Podlaskie). Drogowcy planują rozpocząć budowę drogi na przełomie 2014 i 2015 roku.
Obwodnica powstanie po zachodniej stronie miasta. Droga będzie miała długość 13 km. Dodatkowo zostanie wybudowany odcinek o długości 3 km łączący obwodnicę z drogą krajową nr 8. Droga ekspresowa ma być dwujezdniowa, na każdej po dwa pasy ruchu. Na trasie zaprojektowano m.in. siedem przejść dla zwierząt, pięć mostów, chodniki i ścieżki rowerowe. Według informacji RDOŚ, jeśli nie będzie protestów, decyzja środowiskowa uprawomocni się za 14 dni.

Obwodnica Suwałk ma łączyć się z obwodnicą Augustowa, która powinna być gotowa wcześniej - w 2014 roku. W ten sposób kierowcy będą mogli od strony zachodniej ominąć oba miasta północnej części województwa podlaskiego.

Jak informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, inwestycja przecina dwa Obszary Chronionego Krajobrazu: Pojezierze Północnej Suwalszczyzny oraz Puszczę i Jeziora Augustowskie, a także obszary Natura 2000: Puszczę Augustowską i Ostoję Augustowską. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze inwestor zobowiązany zostanie do zabezpieczenia tych terenów na czas trwania prac budowlanych.

Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Rafał Malinowski powiedział, że po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy. Według planów GDDKiA, w 2014 roku powinno być wydane zezwolenie na budowę drogi. - W zależności od tego czy będą środki, budowa obwodnicy Suwałk rozpocznie się albo jeszcze w 2014, albo na początku 2015 roku - stwierdził Malinowski.

pap, ps

 0

Czytaj także