Litwa zapłaci za naukę litewskiego w Polsce

Litwa zapłaci za naukę litewskiego w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rząd Litwy przyznał wsparcie finansowe dla szkół litewskich w Polsce w wysokości 350 tys. litów (ponad 440 tys. złotych). "Dodatkowe finansowanie przyznano w celu zachowania szkół z litewskim językiem nauczania i nauki w tych szkołach języka litewskiego" - napisano w komunikacie prasowym litewskiego rządu. Odnotowuje się w nim, że pieniądze te pozwolą na realizację edukacji w języku litewskim w litewskiej szkole podstawowej i gimnazjum w Puńsku, a także w trzech litewskich szkołach podstawowych w Nowinikach, Przystawańcach i Widugierach.
Dotychczas litewski rząd nie udzielał bezpośredniego finansowego wsparcia szkołom litewskim w Polsce - wspomagał je przekazując podręczniki, komputery i pomoce metodyczne. Szkoły mniejszości narodowych w Polsce otrzymują obecnie 20-procentowy dodatek do subwencji oświatowej, a w przypadku małych, wiejskich szkół dodatek ten wynosi 150 proc. subwencji.

Podczas konferencji podsumowującej 10 lat działań w ramach strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce, która odbyła się w październiku w Puńsku, wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski mówił, że od dawna apelował do MSWiA, by podnieść subwencję z 20 proc. do 100 proc. Tłumaczył, że obecna subwencja nie wystarcza na funkcjonowanie szkół. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Włodzimierz Karpiński podkreślał natomiast, że ministerstwo edukacji przygotowuje kolejne propozycje zmierzające do podwyższenia subwencji oświatowych. Zaznaczył przy tym, że trzeba wypracować jednocześnie takie zasady, by efektywniej wykorzystywać pieniądze publiczne.

Z danych ambasady litewskiej w Warszawie wynika, że w Polsce mieszka około 15 tys. Litwinów.

PAP, arb

 0

Czytaj także