Warszawa: Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Warszawa: Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pod hasłem "Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki" rozpoczął się w poniedziałek Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To główne wydarzenie obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW).

- Z satysfakcją mogę stwierdzić, że ta niezwykle wartościowa forma aktywizacji seniorów jest coraz bardziej doceniana i propagowana -  powiedziała małżonka prezydenta RP Anna Komorowska otwierając kongres. Dodała, że przede wszystkim cieszy stale wzrastająca liczba uniwersytetów trzeciego wieku oraz dbałość o ich wysoki poziom. - Trudno odmówić racji powiedzeniu, że młodość to nie tyle wiek metrykalny, ile stan umysłu i ducha. Osoby aktywne umysłowo i fizycznie szukające nowych wyzwań są pełne energii, optymizmu, radości życia. Właśnie takie nastawienie poprawia stan zdrowia i sprzyja długowieczności, pozwala radzić sobie w chwilach trudnych, adaptować się do zmian, sprawnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności - podkreśliła Komorowska.

Wyraziła też przekonanie, że dzięki Uniwersytetom Trzeciego Wieku coraz liczniejsi seniorzy pozostaną aktywnymi uczestnikami we wszystkich sferach życia. W Kongresie zorganizowanym w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie bierze udział blisko trzy tysiące osób związanych z ruchem UTW. Wśród zaproszonych gości honorowych są m.in. małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, premier Donald Tusk, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuta Huebner, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Wśród prelegentów będą m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz oraz prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski. Podczas kongresu wręczone zostaną nagrody w konkursie "Seniorzy w Akcji. Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności". W drugim dniu kongresu, we wtorek zaplanowano warsztaty i spotkania robocze.

Rok 2012 ustanowiony został przez Senat Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a przez Radę UE - Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Celem obchodów Roku UTW jest podkreślenie roli UTW w aktywizacji osób starszych oraz zwrócenie uwagi na nasilające się problemy społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa. Honorowy Patronat nad obchodami Roku UTW objęła pierwsza dama Anna Komorowska.

Organizatorami Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku są: Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Dla  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dążą oni do podniesienia rangi kształcenia osób starszych i objęcia go systemowym wsparciem ze strony państwa. Obecnie w Polsce działa 385 uniwersytetów trzeciego wieku, skupiają one ponad 100 tys. słuchaczy. Działają one w różnych ramach organizacyjnych, w większości pod auspicjami uczelni wyższych. Oferują różnego rodzaju zajęcia: wykłady, zajęcia artystyczne lub sportowe.

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku przy uniwersytecie w Tuluzie we Francji. Dwa lata później podobną placówkę otwarto w Warszawie. Jej założycielką była wybitna działaczka niepodległościowa z czasów II wojny, lekarz medycyny Halina Szwarc. Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotra Błędowskiego, Uniwersytety Trzeciego Wieku spełniają bardzo ważną rolę nie tylko jako miejsce, gdzie osoby starsze mogą zdobywać wiedzę i  rozwijać zainteresowania, ale także, jako miejsce, gdzie mogą nawiązywać kontakty z osobami w podobnym wieku. Dlatego - według niego - ważne jest zapewnienie łatwego dostępu do Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

eb, pap

+
 0

Czytaj także