Dziś mija 65 lat od wydania wyroku śmierci na rtm. Pileckiego

Dziś mija 65 lat od wydania wyroku śmierci na rtm. Pileckiego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Witold Pilecki podczas procesu (fot.domena publiczna)
Dziś mija 65. rocznica skazania na śmierć przez komunistyczne rtm. Witolda Pileckiego, który podczas wojny dobrowolnie udał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie organizował Ruch Oporu, a następnie uciekł z obozu.
Rtm. Witold Pilecki był oficerem Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Ponownie został zmobilizowany w 1939 roku i walczył jako dowódca plutonu kawalerii w Armii Prusy. Po zakończeniu się kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną. W 1940 roku pozwolił się zatrzymać Niemcom, aby trafić do Auschwitz, gdzie przebywał do 1943 roku organizując obozowy ruch oporu.

Pilecki brał udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego zakończeniu trafił do niemieckiego oflagu. Następnie przedostał się 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. W 1945 roku wrócił do Polski na rozkaz gen. Andersa. W kraju organizował siatkę wywiadowczą, która działała na niekorzyść władz komunistycznych. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali go 8 maja 1947 roku. Podczas śledztwa był torturowany oraz oskarżany o działalność wywiadowczą na rzecz rządu polskiego na uchodźstwie. Jego proces ruszył 3 marca 1948 roku. Wyrok śmierci zapadł 11 dni później.  Wykonano go 25 maja 1948 roku, a ciało pochowano najprawdopodobniej na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach. Obecnie toczą się tam prace ekshumacyjne IPN.

ml

+
 1

Czytaj także