Dwie niedziele katolików

Dwie niedziele katolików

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niedzielę Palmową, zwaną też Niedzielą Męki Pańskiej (Pasyjną) rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Tydzień. Zakończy go świąteczna Niedziela Zmartwychwstania.
Obie te Niedziele spinają w jedną całość dwa najistotniejsze wydarzenia dla chrześcijaństwa - śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Okres Wielkiego Tygodnia katolicy powinni wykorzystać na pokutę i  oczyszczenia, by duchowo przygotować się do świąt.

Historię Męki Pańskiej ukazują dni między Niedzielami, zwłaszcza ostatnie trzy dni (Triduum Paschalne). Liturgia koncentruje się wtedy na końcowych wydarzeniach życia Chrystusa. Ukazuje przede wszystkim jego ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią na krzyżu. Triduum Paschalne jest największym świętem w Kościele katolickim i stanowi zwieńczenie całego roku liturgicznego.

Triduum rozpoczyna się mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Punktem kulminacyjnym jest Wigilia Paschalna w Wielką Noc, a okres ten kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Te dni przypominają katolikom dzieło odkupienia poprzez Wieczernik, Ogrójec, śmierć na Kalwarii i Grób, aż do  zmartwychwstania Chrystusa.

Oprócz czytań tekstów biblijnych i liturgicznych, obrzędy Wielkiego Tygodnia posługują się bogatym językiem znaków i symboli (m.in. palmy, umycie nóg, procesja do ciemnicy, odsłonięcie i adoracja krzyża, Grób Pański, woda).

em, pap