Lepiej późno niż wcale

Lepiej późno niż wcale

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rząd wystąpi na forum UE z inicjatywą obniżenia stawki VAT na usługi dostępowe do Internetu - zapewnił minister nauki Michał Kleiber.
O działania rządu w sprawie planowanej podwyżki VAT na dostęp do  Internetu pytał w Sejmie ministra Marek Zagórski ze Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

Kleiber powiedział, że polski pomysł na wprowadzenie w krajach UE obniżonej stawki VAT na usługi dostępowe zyskał aprobatę większości krajów kandydackich.

W krajach już należących do UE sprawa stawki VAT za dostęp do Internetu nie budzi emocji, bowiem - jak mówił Kleiber - są tam bardzo niskie opłaty.

Minister przypomniał, że ewentualna podwyżka VAT na usługi dostępowe z 7 na 22 proc. wynika z dyrektywy unijnej, która nie  przewiduje stosowania stawki obniżonej. Zapisy o przyjęciu tej stawki przyjęto w czasie negocjacji w 1999 r.

Kleiber zapewnił, że aby zapobiec ewentualnym skutkom podwyżki VAT na usługi dostępowe, rząd przyjął propozycje roboczego zespołu, by po przystąpieniu do UE zwolniono z VAT polskie placówki edukacyjne.

Jak powiedział Kleiber, minister finansów bez zgody UE może wydać rozporządzenie w sprawie zwolnienia placówek edukacyjnych z VAT na  usługi dostępowe.

Dzięki temu wszystkie polskie placówki edukacyjne zostałyby zwolnione z opłaty VAT za dostęp do Internetu i jak podkreślił Kleiber, taka decyzja nie byłaby "w żaden sposób" sprzeczna z prawem UE.

Jego zdaniem, pakiet nowych rozwiązań "Prawo Telekomunikacyjne" z  rozporządzeniami, który wszedł w życie 1 października tego roku, będzie służył wzrostowi konkurencji. Właśnie konkurencja była w  krajach UE najskuteczniejszym źródłem obniżenia cen dostępu do  Internetu.

Kleiber powiedział, że specjalny międzyresortowy zespół pracuje nad uznaniem dostępu do Internetu za usługę powszechną, świadczoną po niewielkich, uzasadnionych kosztach i której cena podlega kontroli Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Rząd chciałby również wprowadzenia autentycznej konkurencji na  lokalnym rynku usług dostępu do Internetu, poprzez uwolnienie tzw. pętli abonenckiej.

Kolejną szansą na ułatwienie tańszego dostępu do Internetu byłoby rozdysponowanie częstotliwości radiowego dostępu abonenckiego do  Internetu.

Kleiber zapewnił, że rząd będzie wspierał projekty, wykorzystujące fundusze strukturalne UE dla rozwoju lokalnych sieci szerokopasmowych ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych rozwiązań dotyczących partnerstwa publiczno- prywatnego.

rp, pap

Czytaj także

 0