Krzemowa Dolina nad Wisłą

Krzemowa Dolina nad Wisłą

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kliknięciem myszy prezydent Aleksander Kwaśniewski rozpoczął pracę superkomputera Cray X1 w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.
Biolodzy, fizycy, technicy i medycy w tej chwili nie mogą obejść się bez zaawansowanych symulacji komputerowych - podkreślił prezydent, uruchamiając komputer.

"Nasza uroczystość i komputer najnowszej generacji jest dowodem, że nie ma ograniczeń dla ludzkich poszukiwań, dla ludzkiej myśli, dla ludzkiej aktywności" - dodał Kwaśniewski. "Dobrze, że tu, na  Ochocie, powstało takie centrum, wierzę, że będzie ono swoistą Doliną Krzemową nie tylko Warszawy, ale może i Polski".

"Warszawski" Cray X1 zakupiono z pieniędzy przekazanych UW z  Komitetu Badań Naukowych. Jest on pierwszą tego typu maszyną w  Europie zainstalowaną w instytucji akademickiej. Posłuży on całemu środowisku naukowemu w Polsce. O grant obliczeniowy w ICM może wystąpić każdy pracownik i doktorant polskiej wyższej uczelni i  placówki naukowej.

Superkomputer Cray X1 może być wykorzystywany m.in. do modelowania zjawisk zachodzących w żywych komórkach i organizmach, do analizy informacji zawartej w  ludzkim genomie, do modelowania elementów większych układów - np. krwionośnego, do projektowania nowych leków, symulacji numerycznych zjawisk klimatycznych, prognozowania pogody.

Minister nauki prof. Michał Kleiber podkreślał, że znaczenie komputera tej klasy w polskich warunkach jest kolosalne, zarówno dla rozwoju nauki, jak i "znacznie szerzej". (...) Od paru dekad coraz większą rolę w metodologii nauki odgrywa modelowanie i symulacja komputerowa. "Nie można mówić o nowoczesnej meteorologii bez tego typu zdolności do  przetwarzania informacji, nie można mówić o makroekonomicznych przewidywaniach, bez odwołania się do tego typu sprzętu. To, co  stanowi o jakości państwa, o funkcjonowaniu administracji, również powinno znaleźć ważne odbicie w działalności Centrum i w  szczególności w wykorzystaniu tego komputera" - podkreślił.

Jak poinformował z-ca dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego prof. Bogdan Lesyng, Cray X1 jest o trzy-cztery rzędy wielkości szybszy od domowego komputera. W ciągu sekundy może wykonać 600 miliardów operacji. Zastrzegł, że komputer nie będzie - przynajmniej na  razie - wykorzystywany do celów komercyjnych. "Natomiast w tej chwili korzystają z niego wszyscy pracownicy naukowi z całego kraju, na przykład poprzez sieć" - powiedział.

em, pap

Czytaj także

 0