Włoską metodą wprowadzą związki partnerskie w Polsce? TK rozpoczął procedury

Włoską metodą wprowadzą związki partnerskie w Polsce? TK rozpoczął procedury

Marsz Równości w Warszawie
Marsz Równości w Warszawie
Sędziowie TK nadali dalszy bieg skargom konstytucyjnym dotyczącym braku legalizacji związków partnerskich. Środowiska LGBT swojej taktyki nie opierają jednak tylko na polskim Trybunale. O sprawie pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy art. 1 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) jest niezgodny z konstytucją. Skargę tego rodzaju złożyli pełnomocnicy par gejów i lesbijek, których związków nie udało się formalnie zarejestrować w Polsce. Art. 1 k.r.o. nie przewiduje jakiejkolwiek formy prawnej instytucjonalizacji związków osób jednopłciowych, co zdaniem skarżących sprzeczne jest z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 30 konstytucji. Sprawą związków jednopłciowych zajmują się sędziowie TK Leon Kieres, Piotr Tuleja, Michał Warciński, Piotr Pszczółkowski.

– W naszej ocenie brak możliwości zawarcia małżeństwa, a co najmniej związku partnerskiego przez dwie osoby tej samej płci, nieproporcjonalnie narusza konstytucyjne prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 47 konstytucji – red.), zasadę równości (art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji – red.) i narusza ich godność (art. 30 konstytucji – red.). W skardze konstytucyjnej wskazujemy, że brzmienie art. 18 konstytucji nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu małżeństw lub innych formalnych związków jednopłciowych – uzasadniała skargę adwokat Małgorzata Mączka-Pacholak, reprezentująca jedną z par.

Jak przyznała w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, ze złożeniem skargi do Trybunału Konstytucyjnego nie wiąże wielkich nadziei. Jest to głównie zabieg formalny, który ma otworzyć polskim parom drogę do Trybunału w Strasburgu. – Naszym celem jest oczywiście wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podobny do tego, jaki zapadł w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom. Skierowanie sprawy do ETPC wymaga od skarżących wyczerpania wszelkich dostępnych środków prawnych w kraju. Zdecydowaliśmy o skierowaniu skarg konstytucyjnych do TK, ponieważ wymaga tego interes naszych klientów – wyjaśniała.

W 2015 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Włochy łamią prawa obywatelskie i nie zapewniają ochrony prawnej parom tej samej płci. Później stosowne prawo przegłosował jeszcze włoski parlament.

Czytaj także

Czytaj także