Marek Jurek

Marek Jurek

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Z. Furman/Wprost
Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, poseł X, I, IV i V kadencji Sejmu, w tegorocznych wyborach prezydenckich po raz pierwszy ubiega się o urząd prezydenta.
"Będę kandydował, dlatego że nasze państwo i nasze życie publiczne potrzebuje zmian. Potrzebujemy dzisiaj i chcemy władzy, którą będziemy szanować, ale przede wszystkim potrzebujemy władzy, która będzie szanować Polaków" - mówił Jurek podczas konwencji wyborczej swojej partii. Zadeklarował, że jeżeli zostanie prezydentem państwa, to przez okres jego prezydentury nie zostanie wprowadzone euro, a "polski pieniądz narodowy pozostanie bezpieczny".

Marek Jurek ma 49 lat. Urodził się 28 czerwca 1960 r w Gorzowie Wielkopolskim. Z wykształcenia historyk, związał się z polityką pod koniec lat 70. Był działaczem opozycji demokratycznej w Polsce, współtworzył Ruch Młodej Polski, był też członkiem władz krajowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W 1989 roku współtworzył Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, w którym pełnił funkcje wiceprezesa i przewodniczącego Rady Naczelnej. W latach 1989-93 był posłem. Od 1995 do 2001 roku był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, początkowo - jej przewodniczącym.

W 1997 r. opowiedział się przeciwko nowej konstytucji, był jednym z sygnatariuszy Posłania do Narodu Polskiego, w którym apelowano o odrzucenie w referendum konstytucji, przygotowanej - jak argumentowano - "przez większość postkomunistyczną".

W styczniu 1998 r. został członkiem powołanej przez premiera Jerzego Buzka Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa. Zadaniem Rady było opiniowanie i propagowanie propozycji reform ustrojowych.

W styczniu 1999 r. jako członek KRRiT Jurek razem z posłem AWS-ZChN Michałem Kamińskim odwiedził w więzieniu w Londynie byłego dyktatora Chile Augusto Pinocheta. W czasie wyjazdu wręczył generałowi pamiątkowy ryngraf z Matką Boską. Według Jurka, ta wizyta była "wyrazem solidarności dla uwięzionego Augusto Pinocheta". "Każdy człowiek w więzieniu ma prawo do wizyt" - argumentował.

W maju 2001 roku był sygnatariuszem protestu przeciwko zalegalizowaniu eutanazji w Holandii i rozpoczęciu procesu jej legalizacji w Belgii.

Marek Jurek współtworzył Przymierze Prawicy (2001), które potem zjednoczyło się z Prawem i Sprawiedliwością (formalnie w 2002 roku). W wyborach parlamentarnych w 2001 Jurek ponownie uzyskał mandat poselski, już z ramienia PiS. Został też wiceprezesem PiS.

W 2002 r. podpisał się pod deklaracją sprzeciwu wobec sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Sygnatariusze deklaracji wyrazili poprzez podpis "gotowość do podejmowania działań w obronie polskiej ziemi".

W 2003 roku na zjeździe PiS opowiedział się, wraz z mniejszością polityków tej partii, przeciw uchwale wzywającej do głosowania za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Jurek wielokrotnie wypowiadał się także przeciwko liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. W marcu 2003 r., kiedy SLD złożyło projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej, dopuszczający usunięcie ciąży z tzw. względów społecznych Jurek nazwał koalicję SLD-UP "rzecznikiem cywilizacji śmierci". "Ochrona życia nienarodzonych to jedno z ważniejszych osiągnięć III RP, wyróżniające nas korzystnie w Europie" - mówił w 2003 roku.

W wyborach parlamentarnych w 2005 roku po raz czwarty uzyskał mandat poselski i został wybrany głosami PiS, Samoobrony, LPR i PSL na stanowisko marszałka Sejmu, pokonując w głosowaniu kandydata PO Bronisława Komorowskiego.

W styczniu 2006 r. doszło do sporu w Sejmie o procedowanie nad projektem budżetu. Opozycja doprowadziła do przyjęcia wniosku, który otwierał drogę do przeprowadzenia głosowania nad ustawą budżetową, czego nie chciało PiS. Doszło do tego pod nieobecność na sali marszałka Sejmu Marka Jurka (PiS), kiedy obrady prowadził wicemarszałek Marek Kotlinowski (LPR). W trakcie głosowania na sali pojawił się Marek Jurek, który usiłował bezskutecznie odebrać prowadzenie obrad Kotlinowskiemu. Marek Jurek stwierdził wówczas, że doszło do "niespotykanego złamania regulaminu Sejmu".

W kwietniu 2007 r. po odrzuceniu przez Sejm projektu zmiany w konstytucji w sprawie ochrony życia poczętego Marek Jurek zapowiedział, że podda pod głosowanie wniosek o odwołanie siebie z funkcji marszałka Sejmu. 14 kwietnia 2007 r. zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości oraz z wszelkich funkcji partyjnych. 27 kwietnia 2007 r. Sejm przyjął jego dymisję z funkcji marszałka.

19 kwietnia 2007 r. Marek Jurek ogłosił decyzję o utworzeniu nowej, prawicowej, chrześcijańsko-konserwatywnej partii politycznej pod nazwą Prawica Rzeczypospolitej. Razem z Markiem Jurkiem decyzję o budowaniu Prawicy Rzeczypospolitej podjęli dotychczasowi posłowie PiS Marian Piłka, Małgorzata Bartyzel, Artur Zawisza, Lucyna Wiśniewska i Dariusz Kłeczek.

"Wszyscy byliśmy posłami Prawa i Sprawiedliwości, ale zorientowawszy się na jakie przeszkody może napotkać realizacja naszych przekonań, decydujemy się utworzyć nowe ugrupowanie chrześcijańsko-konserwatywne. Polityka jest kwestią przekonań i chcemy realizować swoje przekonanie nie w sposób kontrolowany, ale poprzez własną działalność i z własnego mandatu społecznego" - mówił Jurek.

Pierwszymi inicjatywami Prawicy było złożenie projektów ustaw dotyczących wydłużenia urlopów macierzyńskich, zmniejszenia podatków dla rodzin wychowujących dzieci, zakazu pornografii.

We wrześniu 2007 r. Prawica Rzeczypospolitej podpisała porozumienie z LPR i UPR w sprawie wspólnego startu w przedterminowych wyborach parlamentarnych (nazwano je: Liga Prawicy Rzeczypospolitej). Jednak Marek Jurek kandydował z własnego komitetu do Senatu, bez powodzenia.

W czerwcu 2008 r. w wyborach uzupełniających do Senatu zarządzonych w okręgu krośnieńskim, w związku ze śmiercią senatora Andrzeja Mazurkiewicza, Marek Jurek zajął 3. miejsce spośród 12 kandydatów.

W 2009 r. ubiegał się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako lider listy Prawicy Rzeczypospolitej w warszawskim okręgu wyborczym. Jego partia nie przekroczyła jednak progu wyborczego. Na Marka Jurka zagłosowało 33 925 osób, co stanowiło 4,10 proc. wszystkich głosów ważnych oddanych w tym okręgu.

W tym samym roku Marek Jurek został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Jurek współpracuje z pismem "Christianitas"; jest także honorowym członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego.

Marek Jurek jest żonaty, ma troje dzieci.
 0

Czytaj także