17 osób w finale konkursu do Rady Nadzorczej TVP

17 osób w finale konkursu do Rady Nadzorczej TVP

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wytypowała 17 osób startujących w konkursie do Rady Nadzorczej TVP. Po merytorycznej ocenie nadesłanych kandydatur z konkursu do TVP odpadło 25 osób. Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne.
Wśród 17 osób wytypowanych przez KRRiT do RN TVP są: Henryk Cichecki - politolog, dziennikarz, menedżer, w przeszłości zasiadał m.in. w RN "Radia dla  Ciebie"; Krzysztof Czeszejko-Sochacki - adwokat, arbiter sądowy, m.in. b. sekretarz RN PR, b. szef Kancelarii Sejmu oraz sędzia Trybunału Stanu; Tomasz Jagodziński - dziennikarz, b. senator, b. wiceprezes Radia Katowice, przez wiele lat pracował m.in. w  Programie 3 Polskiego Radia.

Lech Jaworski - prawnik, b. członek KRRiT, dwukrotnie członek RN TVP, samorządowiec, Stanisław Jekiełek - prawnik, m.in. b. zastępca dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego oraz dyrektor Biura Kadr i Spraw Socjalnych TVP, b. członek zarządu "Radia dla Ciebie"; Wojciech Kobus - prawnik, m.in. b. pracownik Radia Gdańsk, biura KRRiT, b. dyrektor departamentu prawno-legislacyjnego w ministerstwie kultury; Wojciech Kocot - prof. prawa, arbiter sądów arbitrażowych, naukowo zajmuje się problematyką obrotu elektronicznego i wpływem internetu na rozwój prawa oraz praktyki kontraktowej i korporacyjnej.

Tadeusz Kowalski - ekonomista, politolog, medioznawca, wieloletni ekspert KRRiT, b. szef RN TVP oraz członek Rady Programowej TVP, obecnie dyrektor Filmoteki Narodowej; Barbara Misterska-Dragan - ekonomistka, b. podsekretarz stanu w MSP odpowiedzialna za sektor bankowy, rynek finansowy i kapitałowy, ubezpieczenia, obecnie członek RN TVP; Piotr Nowaczyk - prawnik, adwokat, mediator i arbiter w  Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Paryżu, członek wielu stowarzyszeń, w tym również twórczych - ZAIKS i  SAWP; Bogusław Piwowar - politolog, b. pracownik Biura KRRiT i TVP, obecnie wiceprezes BCC oraz wiceprzewodniczący RN TVP.

Aleksander Proksa - prawnik, m.in. b. prezes Rządowego Centrum Legislacji, obecnie kieruje Departamentem Prawnym NBP; Wiesław Rola -  m.in. b. prezes Radia Katowice, b. zastępca dyrektora Regionalnej Agencji Producenckiej w  TVP Katowice, obecnie członek RN Radia Katowice; Leszek Rowicki - dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, specjalizuje się w animacji społeczno-kulturalnej, b. sekretarz RN TVP; Wojciech Roszkowski - historyk i ekonomista, m.in. b. prorektor SGH, a obecnie kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas, kieruje także zakładem w  Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Jan Stefanowicz - prawnik, specjalizujący się m.in. w problematyce finansów publicznych, prawie handlowym oraz prawie medialnym, b. ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, od 2002 r. przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP; Małgorzata Wiśnicka-Hińcza - ekonomistka, zajmowała się m.in. wdrażaniem procedur ułatwiających sprawne zarządzanie i  tworzenie budżetu oraz procedur finansowych związanych z rozliczaniem kredytów i kosztów realizacji inwestycji, obecnie członek RN TVP.

Wszystkich kandydatów zgłosiły uczelnie akademickie, które zyskały taką kompetencję po znowelizowaniu ustawy o rtv. Po rozmowach kwalifikacyjnych KRRiT musi wybrać pięciu członków RN TVP. W sumie rada będzie liczyć siedmiu członków - po jednym kandydacie wskażą do niej dodatkowo ministrowie: kultury oraz Skarbu Państwa. Równolegle trwa konkurs do RN Polskiego Radia. Tam po wstępnej formalnej selekcji zostało 43 kandydatów, finałową grupę KRRiT ma wskazać w środę.

pap, ps

Czytaj także

 2
  • bez-nazwy IP
    Jakoś nie widać, aby  Nowa Rada Nadzorcza TVP miała być apolityczna. Z analizy 17 kandydatów można wyciągnąć następujące wnioski: 7 związanych z SLD, 3 z PSL, po dwóch z PO i PIS. Analizując nazwiska jedynie przy 3 z nich trudno sie doszukać powiązań partyjnych lub rządowych. Trudna z takich osób powołać niezależną, fachową radę o jakiej mówili obecni KRRiT