Tadeusz Kisielewski nie żyje. Ruch ludowy stracił swojego kronikarza

Tadeusz Kisielewski nie żyje. Ruch ludowy stracił swojego kronikarza

Zmarł badacz historii ruchu ludowego i historii chłopów w Polsce prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski. Historyk i politolog był autorem książek "Ojczyzna, chłopi, ludowcy" oraz "Heroizm i kompromis: Portret zbiorowy działaczy ludowych". Miał 73 lata.

O śmierci prof. Kisielewskiego poinformował historyk prof. Tadeusz Wolsza, który współpracował z nim w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Zmarły historyk - jak zaznaczył Wolsza - badał także dzieje rządu polskiego na obczyźnie w latach II wojny światowej. - Napisał książkę na  temat Stanisława Mikołajczyka, którego postać była bardzo bliska jego zainteresowaniom - mówił. Inną ważną publikację prof. Kisielewskiego jest "Federacja środkowo-europejska: Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943".

- Ostatnio wydał sporo prac, które były podsumowaniem jego działalności jako nauczyciela akademickiego, obserwatora życia politycznego w Polsce, ale też działacza ruchu ludowego. Są to "Zapiski historyczno-polityczne z lat 1981-1991", "Własnym kursem: Wybór pism historycznych i politycznych z lat 1967-2003" i podsumowanie jego biografii naukowej "Czas przeszły teraźniejszy" - wymieniał historyk. W latach 1980-1981 Kisielewski był redaktorem naczelnym ludowego "Zielonego sztandaru". - To był przełomowy okres w polskiej historii. I  obejmując stanowisko redaktora naczelnego nadał pismu nowy bieg. To było odejście od dotychczasowej polityki uległości partii. W czasie stanu wojennego został zwolniony z tej funkcji - wspominał prof. Wolsza.

Prof. Tadeusz Kisielewski urodził się 14 lutego 1939 r. w Sierpcu. Był absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się w 1975 r., habilitację uzyskał w 1981 r., a profesorem został w 1990 r. W dorobku ma ponad 200 publikacji, w tym artykułów i  książek, m.in.: "Rodowody naszej tożsamości: Szkice" (1980), "Piłsudski, Sikorski... Mikołajczyk" (1991), "Gra o Polskę" (1996), "Październik 1956 - punkt odniesienia: Mozaika faktów i poglądów, impresje historyczne" (2001), "Polska i wieś na drodze do Unii Europejskiej" (2004). Jego ostatnia książka, która trafiła do księgarń w tym roku to  "Partii portret własny: Polityka i świadomość w PZPR - studium upadku".

PAP, arb

Czytaj także

 2
  • ewa IP
    dobrze pisał szacunek
    • ktoś IP
      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego