Z czego żyje polski Kościół katolicki? Dowiedz się

Z czego żyje polski Kościół katolicki? Dowiedz się

Finansowanie Kościoła w Polsce opiera się w ok. 80 proc. na ofiarach wiernych; wartość działalności społecznej Kościoła może być liczona w miliardach zł, fot. sxc
Finansowanie Kościoła w Polsce opiera się w ok. 80 proc. na ofiarach wiernych; wartość działalności społecznej Kościoła może być liczona w miliardach zł; roczne przychody parafii wynoszą od 30 tys. zł do 300-400 tys. zł - wynika z raportu przygotowanego przez KAI.

Według szacunków przedstawionych w raporcie, zaprezentowanym w  poniedziałek, wartość działalności Kościoła katolickiego w Polsce -  dotyczącej edukacji, medycyny, kultury oraz inicjatyw charytatywnych -  może być liczona w miliardach złotych rocznie. Autorzy analizy podkreślają, że we wszystkich tych obszarach Kościół w istotny sposób wyręcza państwo: świeccy katolicy i instytucje kościelne finansują kilkaset przedszkoli i 514 szkół katolickich dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci; Caritas prowadzi na terenie całego kraju 9 tys. punktów pomocy materialnej, psychologicznej oraz prawnej - wartość pomocy udzielonej przez Caritas w 2010 r. wyniosła 482 mln zł.

Świetlice, oratoria i ośrodki

Instytucje kościelna prowadzą też m.in. świetlice, oratoria i ośrodki wychowawcze, bursy, domy samotnej matki i dziecka, domy dziecka, wychowawcze i opieki, apteki, placówki dla upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami układu nerwowego, placówki dla osób uzależnionych, narkomanów, chorych na AIDS, alkoholików, a także hospicja, przychodnie i  szpitale. W ramach działalności charytatywnej pomagają ubogim w  schroniskach i przytuliskach, wydają posiłki.

Wsparcie dla Kościoła

Autorzy analizy informują, że wsparcie społecznej działalności instytucji kościelnych w Polsce wynosi ponad 492 mln zł. Dotyczy to  m.in. ochrony zabytków, kościelnych uczelni wyższych, działalności kapelanów, Ordynariatu WP, Funduszu Kościelnego. W raporcie czytamy, że  państwowe dotacje na rzecz Kościołów są jednymi z najniższych w Europie; nie opublikowano jednak szczegółowych danych w tej kwestii.

Ile dał rząd

W 2011 r. na Fundusz Kościelny rząd przekazał 89 mln zł, czyli 0,03 proc. budżetu państwa. Środki Funduszu przeznaczane są nie tylko na  Kościół katolicki, lecz także na wszystkie zarejestrowane związki wyznaniowe. Według raportu z Funduszu opłacane są składki na  ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) za 23 tys. duchownych różnych wyznań, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1,5 tys. alumnów. Obejmuje to ok. 40 proc. duchownych katolickich. Autorzy raportu oceniają, że wysokość budżetu Funduszu Kościelnego była niedoszacowana. Argumentują, że Kościołowi katolickiemu w Polsce zabrano minimum 155 tys. ha ziemi, z czego zwrócono - 65 tys. ha. To - ich zdaniem - oznacza, że Fundusz powinien być zasilany obecnie dochodami z 90 tys. ha pozostających w ręku państwa – nie licząc kilku tysięcy zabranych Kościołowi budynków. Przyjmując średni dochód z tzw. hektara przeliczeniowego w 2010 r. (2278 zł), budżet Funduszu Kościelnego powinien - według raportu - wynosić obecnie nie 89 mln zł, ale ok. 200 mln zł rocznie.

Co parafia to inny przychód

Z raportu wynika, że roczne przychody parafii są bardzo zróżnicowane i wynoszą od 30 tys. zł do 300-400 tys. zł. Parafie utrzymywane są głównie z tacy - dobrowolnych datków zbieranych wśród uczestników niedzielnych mszy św. Z tych ofiar pokrywane są koszty funkcjonowania kościołów i budynków parafialnych. Dochody z tacy zależą od wielkości parafii, zamożności jej mieszkańców, regionu Polski i liczby wiernych uczestniczących w niedzielnych liturgiach. Do największych bieżących kosztów parafii należą ogrzewanie i oświetlenie (ok. 70 tys. zł w przypadku dużych świątyń) oraz koszty personelu pomocniczego: organisty, sprzątaczki, kancelarii itp. Z  raportu wynika, że ofiary na tacę składa co niedziela ok. 30 proc. mieszkańców danej parafii.

Ile dają na tacę

Przeciętny datek waha się od 50 gr do 1,20 zł od osoby, w zależności od regionu kraju. Np. w małej, liczącej niespełna tysiąc osób wiejskiej parafii w diecezji tarnowskiej przeciętna wysokość niedzielnej tacy to  487 zł, w trzytysięcznej parafii w diecezji bielsko-żywieckiej - 2,3 tys. zł, ośmiotysięcznej parafii w archidiecezji lubelskiej - około 3 tys. zł, w dużej miejskiej parafii w archidiecezji katowickiej - do  4 tys. zł, podobnie jak w małej, znajdującej się w centrum Warszawy. Niektóre parafie mogą liczyć na dodatkowe przychody, np. z dzierżawy gruntów, cmentarzy, działalności gospodarczej i różnych dotacji (np. unijnych). W raporcie czytamy też, że w części parafii bilans przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza wychodzi na zero, w  niektórych zaś przynosi straty. Tam, gdzie przychód jest notowany, w  skali miesiąca może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Duży rozstrzał

Jeśli parafia ma kłopoty finansowe, to na jej potrzeby przeznaczana jest także część dochodów z "iura stolae" (chrzty, śluby i pogrzeby), które tradycyjnie powinny być traktowane jako wynagrodzenie duchownych. W  przypadku "kolędy" do kasy parafialnej trafia od 10 do 50 proc. Ofiara składana przy okazji intencji mszalnej waha się od 10 zł w najuboższych rejonach, do 50-70, a nawet 100 zł w zamożnych. Ślubowi bądź pogrzebowi towarzyszy ofiara od 200 do 700 zł. Mniejsze towarzyszą chrztom: od 20 do 250 zł. Autorzy raportu wyliczyli, że dochody duchownych z pracy duszpasterskiej w parafii wahają się od 800 do ok. 5500 zł miesięcznie. Średnio wynoszą 1,5 - 2,5 tys. zł. Niemal co drugi kapłan jest zatrudniony w szkole jako katecheta na jakiejś części etatu, otrzymując za to kilkaset złotych.

Księża płacą podatki

Księża z zarobionych pieniędzy płacą podatki na rzecz diecezji, składają się na fundusz wspierania księży emerytów, chorych kapłanów, na  misje i na seminaria duchowne. Spłacają też koszta związane z ich wykształceniem z czasów seminarium. Przekazują też datki na diecezjalne dzieła charytatywne, np. Dom Samotnej Matki czy klasztory klauzurowe.

Co z duchownymi?

Księża zatrudnieni na umowy o pracę podlegają takim samym zasadom podatkowym jak inni pracownicy. Kościelne osoby prawne, czyli parafie, kurie, klasztory mogą, ale nie muszą, prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli prowadzą, muszą ją zarejestrować i płacą takie same podatki CIT, PIT, VAT jak wszystkie podmioty.

Raport efektem kilku miesięcy prac

Raport został przygotowany przez dziennikarzy KAI, ich zdaniem jest pierwszą próbą analizy dotyczącą finansów Kościoła w Polsce. Prace nad nim trwały od połowy listopada ub. roku do końca stycznia br. W jego opracowaniu dziennikarze KAI korzystali z informacji uzyskanych w  poszczególnych kuriach diecezjalnych, z sondy przeprowadzonej w  kilkudziesięciu parafiach (w Polsce jest ich 10,5 tys.), a także z  danych uzyskanych w wybranych zakonach męskich i żeńskich.

pap, ps

Czytaj także

 19
 • pesym IP
  kiedy w tym kabaretowym kraju kler zapracuje uczciwie na swoje utrzymanie pracą własnych rąk?PODOBNO LESERSTWO TO GRZECH ŚMIERTELNY?może możnowładcy wazmą się do legalnej pracy,po której będą na mszy obiecywać emerytom bilety do nieba?dość pasożytnictwa
  • łoj IP
   W Caritasie przeważnie rozdaje się obiady lumpom, którzy całe dnie \"pracują\" żebrząc na jabola i peta.
   • RABI IP
    zawsze im zazdroszczę !!!!!
    • dziewica IP
     W rządzie Tuska zagnieżdził się OPUS DEI dlatego kosciolowi katolickiemu będzie żyło się dobrze.
     • troch.liczac. IP
      Kosciol katolicki w Polsce,to panstwo w panstwie.Tak naprawde te miliardy,wiele miliardow nie jest kontrolowane przez panstwo,bo jak.Kazda parafia oddajace pieniadze biskupstwu,odejmuje
      sobie najpierw dla siebie.Tego nawet nie moze skontrolowac administracja zwierzchna kosciola,
      ile sobie odlozy taki proboszcz na swoje prywatne cele.
      W tym artykule jest niejasne ile panstwo daje kosciolowi na cele szkolnictwa i przedszkoli.Nie mowi o ulgach pastwa dla kosciola.
      Ile zarabia ze swoich posiadlosci .Kosciol katolicki w Polsce,jest bez watpienia jedna z najbogatszych instytucji w Europie.smiem zauwazyc.

      Czytaj także