Polska to bastion antysemityzmu... według Niemców

Polska to bastion antysemityzmu... według Niemców

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Według autorów raportu w Polsce i na Węgrzech dominują nastroje antysemickie, fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
Prawie trzy czwarte polskich obywateli uważa, że Żydzi starają się wykorzystać Holocaust, 70 procent Węgrów że Żydzi mają zbyt duży wpływ w ich kraju, a co czwarty Europejczyk, że Izrael toczy "wojnę zagłady" przeciwko Palestyńczykom. To tylko niektóre tezy obszernego raportu "Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja" wydanego przez niemiecką fundację Friedricha Eberta.
Według danych płynących z badania, ponad 30 proc. Polaków zdecydowanie, a 42 proc. po części zgadza się ze stwierdzeniem, że "Żydzi starają się wykorzystać fakt bycia ofiarami nazizmu". Podobne wyniki uzyskano wśród respondentów węgierskich. Tam z tą tezą zdecydowanie zgadza się 39 proc. osób, a częściowo 29 proc.

"Izrael prowadzi wojnę zagłady przeciwko Palestyńczykom"

Badanie rzuca też nowe światło na postawę Europejczyków wobec Izraela. "Około połowa respondentów w Portugalii, Polsce i na Węgrzech wykazuje antysemickie nastroje wynikające z działalności politycznej Izraela, a około 40% respondentów z większości krajów uczestniczących w badaniu potwierdza drastyczną ocenę, że izraelskie państwo prowadzi wojnę zagłady przeciwko Palestyńczykom" - piszą autorzy raportu. Do tej grupy należy 63 proc. Polaków.

Autorzy raportu pytali respondentów również o to, czy ich zdaniem Żydzi mają zbyt duży wpływ w ich krajach. Twierdzącej odpowiedzi udzieliła połowa Polaków i niemal trzy czwarte Węgrów. Co ciekawe, w Holandii, której ministrem spraw zagranicznych jest Żyd Uri Rosenthal, zdecydowanie twierdzącej odpowiedzi udzieliło tylko niecałe 3,5 proc. badanych.

Europa Wschodnia ostoją antysemityzmu

"Antysemityzm ma długą i wyjątkowo straszne historię w Europie" - piszą autorzy badania, Andreas Zick, Beate Kuepper i Andreas Hövermann. "Niemieckie badania, które prowadzimy regularnie od 2002 roku, jak również badania w innych krajach europejskich, które mają inną historię antysemityzmu, wykazują, że antysemityzm jest istotnym elementem wrogości wobec konkretnych grup. Jest to szczególnie widoczne w krajach Europy Wschodniej" - dodają. Wyniki raportu pokazują, że wrogość wobec ukierunkowana wobec konkretnych grup jest "powszechna" w  Europie, a najsilniejsza w Polsce i na Węgrzech.

Fundacja Friedricha Eberta jest afiliowana przy głównej, opozycyjnej partii SPD. Według niej, badanie to jest "pierwszym, która dostarcza kompleksowych i porównywalnych danych na temat stopnia uprzedzeń i dyskryminacji w stosunku do głównych grup docelowych w ośmiu wybranych krajach europejskich": Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Włoszech, Holandii, Polsce i Portugalii.

mp, timesofisrael.com


 4

Czytaj także