PiS: niech Kopacz pozwoli nam sprawić, by historia była obowiązkowa aż do matury

PiS: niech Kopacz pozwoli nam sprawić, by historia była obowiązkowa aż do matury

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Bitwa o historię trwa... (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Kazimierz Ujazdowski z PiS uważa, że w trakcie rozpoczynającego się 23 maja posiedzenia Sejmu wraz z wnioskiem o odwołanie minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas powinien być rozpatrzony projekt ustawy PiS w sprawie nauczania historii w gimnazjach i liceach.
Ujazdowski przekonywał, że projekt ustawy PiS dotyczący lekcji historii w gimnazjach i  liceach, który "oznacza integralność tego przedmiotu w wymiarze co  najmniej dwóch godzin tygodniowo, jest jedynym środkiem, który umożliwia uratowanie edukacji historycznej w szkołach". - Nie chodzi o przedmiot jakikolwiek, ale o przedmiot o charakterze wyjątkowym, który buduje szacunek dla tradycji i przodków oraz  odpowiedzialność obywatelską za współczesny kształt Polski - podkreślił poseł PiS. Ujazdowski zaznaczył, że projekt przygotowany przez PiS "pięć tygodni leżał, zanim go wydrukowano". - Zakładamy, że marszałek Sejmu Ewa Kopacz nie będzie dalej blokowała tego projektu i umożliwi debatę nad nim wraz z  debatą nad odwołaniem minister Szumilas - zaznaczył Ujazdowski.

Szumilas musi odejść!

Według posła PiS istnieją podstawy do odwołania Szumilas. Argumentami przemawiającymi za takim posunięciem, poza zmniejszaniem liczby godzin historii w szkołach, są m.in. likwidowanie szkół oraz wprowadzenie systemu informacji oświatowej, która - zdaniem posła PiS - narusza prawo dzieci do prywatności.

Zgodnie ze wstępnym porządkiem obrad, na rozpoczynającym się 23 maja posiedzeniu Sejmu rozpatrywany będzie wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji. Natomiast projekt ustawy o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - zgodnie z  informacją dostępną na stronach internetowych Kancelarii Sejmu - 16 maja został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Projekt ustawy autorstwa PiS zakłada m.in., że nauczanie historii jest obowiązkowe przez cały okres nauki w gimnazjach i liceach i powinno obejmować zarówno historię Polski, jak i historię powszechną. Ponadto - według projektu - nauczanie historii w gimnazjach i liceach jako przedmiotu odrębnego i integralnego "nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub w innych formach nieprzewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu".

Bitwa o historię

Przeciwko zmianom w nauczaniu historii odbyły się protesty w kilku miastach w kraju. W ocenie protestujących nowa podstawa programowa nauczania, która od 1 września ma obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych ograniczy nauczanie historii. Zgodnie ze starą podstawą programową uczniowie mieli dwa - poza propedeutyką w szkole podstawowej - cykle kształcenia historii: od  najdawniejszych dziejów człowieka i starożytności do czasów współczesnych. Raz w gimnazjum i drugi raz w szkołach ponadgimnazjalnych. MEN postanowił to zmienić, rozciągając program gimnazjum na pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Obecni uczniowie klas trzecich gimnazjum skończą naukę historii na pierwszej wojnie światowej, a już jako uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, będą uczyć się historii po 1918 r. W drugiej i trzeciej klasie - zgodnie z realizowaną reformą -  uczniowie, którzy zdecydują się uczęszczać np. do klasy przyrodniczej, politechnicznej lub ekonomicznej będą mieli obowiązkowy przedmiot "historia i społeczeństwo".

PAP, arb

+
 4

Czytaj także