"Tusk lekceważy ład moralny w Polsce"

"Tusk lekceważy ład moralny w Polsce"

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Donald Tusk, fot. Wprost
"Ogłoszenie przez premiera Tuska finansowania przez państwo zapłodnień in vitro to decyzja zarówno lekceważąca nieuchronne niebezpieczeństwo, jakie dla życia dzieci poczętych niosą te paramedyczne praktyki, jak i odpowiedzialność finansową państwa" - komentuje w oświadczeniu rządowy projekt ws. in vitro Prawica Rzeczypospolitej.
Partia Marka Jurka uważa, że istnieje praktyka niszczenia dzieci i "wzywa Sejm RP do bezzwłocznego podjęcia zdecydowanych kroków w celu nakłonienia wszystkich urzędów państwa do jej przerwania"

"Przypominamy, że 21 lipca RP 2006 Sejm RP, w uchwale przyjętej ogromną większością głosów, jasno stwierdził, że „niszczenie ludzkich embrionów” „narusza art. 157a Kodeksu karnego przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego”. Przypominamy również projekt Rezolucji przygotowany przez nas w tej sprawie i przekazany sejmowemu Zespołowi Ochrony Życia" - piszą podpisani pod oświadczeniem Marek Jurek i Marian Piłka.

Protestują też oni przeciwko publicznemu finansowaniu takich zabiegów. "Decyzja ta jest tym bardziej gorsząca, że podejmuje ją premier, który niedawno atakował posłów, którzy zwiększyli (a nawet tych, którzy nie chcieli utrudniać zwiększenia) zasiłków porodowych. Decyzja premiera Tuska to kolejny akt lekceważenia przez obecny rząd dla prawnego porządku Rzeczypospolitej i ładu moralnego w naszym życiu społecznym." - czytamy w końcowych akapitach oświadczenia.

mp, prawicarzeczypospolitej.org
+
 3

Czytaj także