RPO: skazali cię? Masz prawo wiedzieć, czy jesteś zdrowy

RPO: skazali cię? Masz prawo wiedzieć, czy jesteś zdrowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc
Osoby skazane również mają prawo do wglądu do swojej dokumentacji medycznej – oświadczył Rzecznik Praw Obywatelskich.
RPO miał wątpliwości co do przepisu § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Przewiduje on, że "zgodę na udostępnianie dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia osadzonego udziela kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona".

Zdaniem RPO jest on sprzeczny z Konstytucją RP oraz ustawą o prawach pacjenta.

eb,

 0

Czytaj także