Polak szefem Rady Praw Człowieka w ONZ

Polak szefem Rady Praw Człowieka w ONZ

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sala obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ (fot.Natinal Archives and Records Administration)
Ambasador Polski przy ONZ w Genewie, Remigiusz Henczel został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Rady Praw Człowieka ONZ.
Rada Praw Człowieka ONZ to organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zastąpiła ona Komisję Praw Człowieka ONZ. Siedzibą Rady jest Genewa. Rozpatruje ona sprawy w ramach procedury skargowej. Skargę może wnieść osoba prywatna, której przypisane Prawa Człowieka zostały złamane przez państwo w którym mieszka.

Ponadto publikuje ona powszechny przegląd okresowy, w którym pisze o przestrzeganiu praw człowieka w poszczególnych krajach.

ml
 0

Czytaj także