Nowocześnie i ekologicznie

Nowocześnie i ekologicznie

Łukowskie Zakłady Mięsne to nie tylko ekskluzywne wędliny wołowe i smaczne szynki. Firma jest także liderem w stosowaniu innowacji.

Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków SA należą do liderów w branży mięsnej. Działają od 1973r. w woj. lubelskim i zatrudniają ponad 2 tys. osób. Spółka jest częścią grupy kapitałowej Farmutil kontrolowanej przez rodzinę Stokłosów. Głównym akcjonariuszem jest Henryk Stokłosa. Zasadniczym profilem działalności firmy jest ubój żywca wieprzowego i wołowego, rozbiór wieprzowiny i wołowiny oraz produkcja mięsa kulinarnego, wędlin oraz konserw.

Łukowskie Zakłady znane są od 40 lat na rynku krajowym z wysokiej jakości wędlin, konserw oraz mięsa kulinarnego. Firma oferuje swoje produkty poprzez dobrze rozwiniętą własną sieć detaliczną, a także kanał hurtowy. Obecna jest też w większości supermarketów. Ma ugruntowaną pozycję eksportową. Mięso i wyroby z Zakładów Mięsnych Łmeat trafiają m.in. do USA, Rosji, Kanady, Japonii, Korei, Turcji, Ira­nu, Syrii, Kazachstanu i Wietnamu. Wiele lat funkcjonowania na rynku mięsnym pozwoliło zakładom na wypracowanie najwyższych stan­dardów jakości. Firma ma: certyfikat zgodności ze standardem BRC oraz wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oparty na wymaganiach BRC, IFS, ISO 22000. Na wyróżnienie w ofercie zakładów zasługują wyroby premium z serii Łukowska Spiżarnia, ekskluzywne wędliny wołowe z serii Świat Szlachetnej Wołowiny, długo dojrzewające szynki, kindziuki i salami oraz produkowane według dawnych norm branżowych wysokomięsne konserwy. Zakłady Mięsne w Łukowie mimo kryzysu mogą się poszczycić bardzo dobrą kondycją finansową. Cieszą się opinią solidnego i wiary­godnego partnera w biznesie. Osiągane wyniki oraz wyróżnienia w konkursach i rankingach, a także zadowolenie klientów potwierdzają skuteczność rynkową firmy.

Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków SA kładą duży nacisk na przestrzeganie norm i stałe podnoszenie wymagań dotyczących ochrony środowiska. Te działania prowadzą do polepszenia warunków środowiskowych w zakładzie i jego otoczeniu. W celu redukcji emisji CO i pyłu spółka dokonała modernizacji filtrów kominowych. Pozwoliło to zwiększyć skuteczność odpylania kotłów do poziomu 99 proc. Planowane są dalsze prace, co znacznie wpłynie na zmniejszenie ilości spalanego paliwa i emisji CO 2. Zakłady planują i wdrażają operacje zmierzające do poprawy efektywności energetycznej. To między innymi inwestycje związane z powtórnym wykorzystaniem me­diów energetycznych, zastosowaniem obiegów zamkniętych, wymianą izolacji zimnochronnej w celu zmniejszenia strat przesyłu czynnika chłodniczego, termomodernizacją budynków, wymianą systemu oświetlenia zakładu z zasto­sowaniem technologii LED i czujników ruchu.

Spółka prowadzi też rozmowy doty­czące partycypacji w budowie biogazowni. Będzie w tym przedsięwzięciu dostawcą substratów do produkcji biogazu, który posłuży do wytwarzania tańszej energii elektrycznej oraz pary, niezbędnych w procesach produkcyjnych. Zakład rozważa też podjęcie działań mających na celu produkcję energii elektrycznej za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W maju tego roku Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków SA we współpracy z partnerem tech­nologicznym – firmą EnterCOM – rozpoczęły wdrażanie unikatowego systemu informatycznego. Należy on do grupy PRM i jest oparty na metodologii Business Intelligence (BI). Jego głównym zadaniem jest przekształcanie dużej ilości surowych danych w istotne informacje służące celom biznesowym firmy. Dzięki temu już wkrótce ten znany polski producent mięsa i markowych wędlin spotęguje możliwości konkurowania z największymi podmiotami w branży na rynku ogólnopolskim. Jednym z efektów systemu będzie zmniejszenie strat materiałowych i przyspieszenie time-to-market. Będzie on wyposażony w ponad 200 funkcjonalności, które będą się dostosowywać do zmiennych warunków, zadań oraz grup użytkowników. To pierwsza w Polsce tego typu aplikacja, umożliwiająca bezpośrednie powią­zanie procesów sprzedażowych, logistycznych i produkcyjnych. W projekcie bierze udział ponad 240 osób, z czego aż 30 jest zaangażowanych w samo tworzenie systemu. Pełne wdrożenie nastąpi w drugim kwartale 2014 r., ale kluczowe dla Zakładów Mięsnych funkcje będą uruchomione już w roku bieżącym. Zarząd Zakładów Mięsnych Łmeat-Łuków SA zapowiada dalszy szybki rozwój firmy, planowane są wysokobudżetowe inwestycje oraz konsekwentne zwiększanie udziału w rynku. ■

Okładka tygodnika WPROST: 26/2013
Więcej możesz przeczytać w 26/2013 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0