Dutkiewicz: Kontrolerzy podnieśli larum. Stadion dobrze funkcjonuje

Dutkiewicz: Kontrolerzy podnieśli larum. Stadion dobrze funkcjonuje

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Rafał Dutkiewicz, fot. Wprost
Raport Najwyższej Izby Kontroli dla wrocławskiego stadionu wykazał nieprawidłowości na kwotę ponad 313 mln złotych. NIK zarzuca władzom miasta i spółce Wrocław 2012 niegospodarność i niezgodne z przepisami wydawanie pieniędzy. - Stadion został wybudowany i dobrze funkcjonuje - przekonuje prezydent miasta Rafał Dutkiewicz.
- Mam pretensje do kontrolerów, że podnieśli larum. (...) Stadion został wybudowany i dobrze funkcjonuje. To była pionierska inwestycja we Wrocławiu. Dlatego tryb rozstrzygania przetargów był nietypowy, realizowany pod presją czasu, ale dozwolony prawem - wyjaśnił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Dutkiewicz.

Z raportu można dowiedzieć się m.in., że generalnemu wykonawcy wypłacono blisko 25 mln zł za dodatkowe prace, które miały przyspieszyć budowę, chociaż firma nie wykazała takich działań i ostatecznie obiekt nie został wykonany we wskazanym w umowie terminie. Uchybienia związane były także z przetargami oraz użytkowaniem obiektu. W 2012 roku na stadionie odbyły się dwa mecze piłkarskie, na które przyszło łącznie 28 tysięcy widzów, mimo że spółka nie posiadała w tym czasie ważnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wystąpienie pokontrolne NIK liczyło 83 strony. Spółka Wrocław 2012 nie może zgodzić się z licznymi, krzywdzącymi i chybionymi tezami NIK. Złożyliśmy zastrzeżenia do raportu, liczące 125 stron i 48 załączników. Zdecydowana większość zaleceń pokontrolnych NIK została wykonana jeszcze przed zakończeniem kontroli lub jest w trakcie realizacji - mówił przed tygodniem Adam Burak, rzecznik wrocławskiego stadionu.

tvn24.pl
 2

Czytaj także