Kary dla Kamińskiego i Rogackiego

Kary dla Kamińskiego i Rogackiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Mariusz Antoni Kamiński, (fot. mat. pras.)
Mariusz Kamiński oraz Adam Rogacki stracą sporą część uposażenia i diety poselskiej z powodu wielu nieobecności podczas prac Sejmu. To samo może spotkać posła Hofmana - podaje RMF 24.
Według regulaminu poseł traci 1/30 miesięcznego uposażenia oraz diety za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności. W listopadzie Sejm obradował sześć dni. W związku z nieobecnością podczas prac w tym miesiącu Rogacki i Kamiński stracą po prawie 2,5 tys zł. (uposażenie poselskie wynosi 9892,30 złotych, zaś dieta - 2473, 08 złotych brutto).

Adam Hofman, w przeciwieństwie do pozostałej dwójki posłów, złożył usprawiedliwienie czterech dni nieobecności uzasadniając je "pełnieniem innych obowiązków poselskich", jednak bez określenia o jakie obowiązki chodzi. Według Regulaminu Sejmu przyczynami nieobecności posła mogą być: "choroba albo konieczność opieki nad chorym, wyjazdy zagraniczne lub krajowe z polecenia Sejmu, Marszałka Sejmu lub komisji, akceptowane przez Prezydium Sejmu, zbieg posiedzeń komisji lub podkomisji, do których poseł należy, urlop udzielony posłowi przez Marszałka Sejmu, inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody".O ewentualnym uznaniu usprawiedliwienia posła zadecyduje wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak.

Procedura potrącenia części uposażenia oraz poselskiej diety trwa dwa miesiące, aktualnie opublikowanu na stronie Sejmu wykaz kończy się na potrąceniach za wrzesień tego roku.

RMF 24
 0

Czytaj także