Senackie komisje poparły wniosek prezydenta ws. referendum

Senackie komisje poparły wniosek prezydenta ws. referendum

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Senat RP, fot. Wprost
Cztery komisje senackie podczas wspólnego posiedzenia zarekomendowały Senatowi, by ten poparł wniosek prezydenta o przeprowadzeniu referendum - informuje Radio ZET.
By prezydent mógł przeprowadzić referendum krajowe potrzebuje zgody Senatu, który wyraża na to zgodę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów (100). Po rekomendacji komisji senackich, Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na posiedzeniu planowanym na 20-21 maja.

Referendum prezydenckie

Przypomnijmy, dzień po porażce w I turze wyborów prezydenckich, Bronisław Komorowski zapowiedział przeprowadzenie referendum ws. wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, zlikwidowania finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz wprowadzenie do Ordynacji podatkowej zasady, zgodnie z którą wszelkie wątpliwości byłyby rozstrzygane na korzyść podatnika.

Pytania jakie padną w referendum brzmią następująco:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?


Samo głosowanie odbędzie się prawdopodobnie 6 września. Datę zaproponował prezydent, a marszałek Sejmu zapowiedział, że podczas Konwentu Seniorów wniesie wniosek o dołączenie dyskusji i głosowania ws. referendum do programu posiedzenia wyższej izby parlamentu, które odbędzie się w dniach 20-21 maja.

Co więcej, jedno z pytań które chce zadać prezydent może okazać się nieaktualne. Kwestia rozstrzygania sporów na korzyść podatnika może zostać przyjęta przez rząd do nowej ordynacji podatkowej we wtorek (19 maja - red.).

Radio ZET, Wprost.pl, Gazeta Wyborcza

 5

Czytaj także