Oferta dla czterdziestolatków

Oferta dla czterdziestolatków

Dodano:   /  Zmieniono: 
MF przewiduje opłaty za przedterminową rezygnację z inwestycji
Ministerstwo Finansów rozpoczyna już w październiku sprzedaż dziesięcioletnich obligacji emerytalnych, zwanych w skrócie EDO. Oferta nie będzie jednak dostępna dla wszystkich. Papiery będą mogli kupić tylko klienci PKO BP, którzy w tym banku otworzą indywidualne konto emerytalne i zdecydują się na inwestowanie w papiery dłużne.
Resort finansów, dbając o interesy prywatyzowanego banku, chce tak skonstruować ofertę, aby uczestnicy IKE nie mogli przenosić obligacji na inne rachunki. Będą natomiast mogli papiery dokupować. - Ministerstwo Finansów przygotowało na każdy miesiąc sprzedaży obligacje o wartości 100 mln zł - zapewnia Wiesław Szczuka, wiceminister finansów.
Oprocentowanie `dziesięciolatek` będzie zmienne, oparte na wskaźniku inflacji powiększonym o marżę. Według resortu, ma to pozwolić na dostosowanie ich oprocentowania do zmian zachodzących na rynku. Odsetki będą kapitalizowane w okresach rocznych. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie 7,1 proc. Jest ono sumą marży równej 2,5 proc. i ostatnio ogłoszonej inflacji w ujęciu dwunastomiesięcznym dla sierpnia 2004 roku, czyli 4,6 proc. W kolejnych okresach odsetkowych do stopy inflacji ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny będzie dodawana stała marża odsetkowa w wysokości 3,5 proc.
Arkadiusz Kamiński - jeszcze jako dyrektor departamentu długu publicznego resortu finansów - zapewniał, że oszczędzający sam będzie mógł określić długość okresu oszczędzania. Sprzedaż obligacji przed terminem wykupu będzie jednak nieopłacalna. Każdy z posiadaczy obligacji musiałby bowiem nie tylko zapłacić 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, co dotyczy wszystkich klientów IKE, którzy będą chcieli zrezygnować z inwestycji przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wnieść również dodatkową opłatę karną. Narosłe odsetki będą bowiem pomniejszone o 1 zł od jednej obligacji.
Ministerstwo przygotowało ofertę z myślą o czterdziesto- i pięćdziesięciolatkach, którzy są zainteresowani bezpiecznym oszczędzaniem na emeryturę w ramach IKE. Cena zakupu obligacji emerytalnych wynosi 100 zł.
 0

Czytaj także