GAZ-SYSTEM wspiera ekologiczne projekty

GAZ-SYSTEM wspiera ekologiczne projekty

logo konkursu, Fundusz Naturalnej Energii
logo konkursu, Fundusz Naturalnej Energii / Źródło: GAZ-SYSTEM
Fundusz Naturalnej Energii to program grantowy, którego pomysłodawcą i organizatorem jest GAZ-SYSTEM. W tym roku do spółki wpłynęło rekordowe 221 wniosków z prośbą o wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw ekologicznych. Spośród nich wyróżniono aż 48 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Po raz pierwszy w historii jury nagrodziło trzy najlepsze z nich za innowacyjne rozwiązania i kreatywność. Co więcej nagrodzone projekty otrzymały dodatkowe kwoty dofinansowania na rozwój zwycięskich inicjatyw i zakup pomocy dydaktycznych. Łączna wartość udzielonych grantów to blisko pół miliona złotych.

Tegoroczna XI edycja konkursu koncentrowała się na projektach, mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu, które zwracały uwagę na problematykę niedoboru wody i jej racjonalnego użytkowania oraz na konieczność rozwoju alternatywnych źródeł energii.

– Jako spółka czujemy się odpowiedzialni za otoczenie przyrodnicze, w którym działamy. Dlatego aktywnie wspieramy lokalne społeczności w inicjatywach na rzecz ochrony środowiska – mówi Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.

Fundusz Naturalnej Energii to program grantowy organizowany przez GAZ-SYSTEM od 11 lat, który cieszy się dużym zainteresowaniem samorządów, szkół oraz organizacji pozarządowych. Tegoroczna edycja, która odbyła się pod patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowana była m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych znajdujących się na terenie ośmiu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Edycja skupiała się wokół czterech tematów wybranych spośród „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju” przyjętych w 2015 roku w agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dlatego wnioskujący w swoich projektach odpowiadali na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Przedstawili wiele ciekawych inicjatyw związanych z gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii za pomocą alternatywnych źródeł. W ramach proponowanych działań bardzo często pojawiały się pomysły wspierające małą retencję, tworzenie łąk kwietnych dla zapylaczy. Oczywiście najważniejszą kwestią, na którą zwracało uwagę jury, był aspekt dydaktyczny zwiększający świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W poprzednich latach laureaci konkursu tworzyli m.in. ścieżki edukacyjne, zbudowali dom samowystarczalny energetycznie oraz realizowali nasadzenia drzew i roślin. W ciągu ostatnich 10 lat laureaci konkursu zrealizowali 188 projektów dedykowanych ochronie środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł.

Jednak warto podkreślić, że fundusz stale się rozwija i rozszerza swoje wsparcie otwierając się na nowe innowacyjne projekty oraz interesujące i rozwijające inicjatywy. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu wyłoniono trzy zwycięskie projekty. Zdaniem członków jury konkursowego, na szczególne wyróżnienia zasłużyły projekty istotne z punktu widzenia edukacji ekologicznej, a w szczególności te, które poruszały tematykę rozwiązywania problemów niedoboru wody oraz wspierania rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Fundusz Naturalnej Energii

Pierwsze miejsce i 6 tys. zł przyznano dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz Związkowi Stowarzyszeń za projekt „Różnorodność leży w naturze - questing w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie”. Drugie miejsce i 5 tys. zł trafi do Zespołu Szkół Energetycznych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie za projekt „mini domek DSE z platformą solarną”, a trzecią nagrodę i 4 tys. zł otrzyma Dom Kultury "Idalin" w Radomiu za projekt „3 x E dla wody: ETNO, EDU, EKO”:

Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie przygotuje przyrodniczy quest, w którym będzie mogła wziąć udział każda osoba odwiedzająca ogród. Questing to bezobsługowa gra terenowa - doskonała forma spędzania wolnego czasu umożliwiająca połączenie edukacji z zabawą poprzez bezpośrednie doświadczanie przyrody i samodzielne wykonywanie eksperymentów oraz obserwacji. Polega na uzupełnieniu karty zadań, których rozwiązania znajdują się na postawionych tablicach edukacyjno - informacyjnych. Ich ulokowanie pozwoli na odwiedzenie najciekawszych miejsc i zakamarków ogrodu, a historia na nich opowiedziana pozwoli na poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez dobrą zabawę i rozwiązywanie ciekawych, pełnych wyzwań zadań.

„Mini domek DSE z platformą solarną”

Projekt ma na celu prezentowanie i promowanie OZE zarówno wśród społeczności szkolnej, jak i wśród uczniów, nauczycieli i rodziców z innych placówek województwa podkarpackiego. W ramach projektu zakupionych zostanie 10 drewnianych konstrukcji wraz ze składowymi modelu domku DSE z platformą solarną. Montażem i programowaniem zajmą się uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego. Wykonane modele zaprezentują wykorzystanie pozyskanej energii elektrycznej na oświetlenie LED wnętrza domku, czujnik ruchu, wentylator, power bank oraz mini system automatycznego podlewania roślin. Wśród szkół podstawowych z terenu Podkarpacia przeprowadzony zostanie również konkurs, w którym nagrodą będą wykonane modele domków, które posłużą w szkołach do prowadzenia zajęć z zakresu oszczędzania energii. Autorzy projektu przewidzieli dla zwycięskich szkół szkolenie on-line, by pokazać jak działa domek i jak można go wykorzystać w działaniach edukacyjnych.

Dom Kultury „Idalin” w Radomiu

Współpraca Domu Kultury „Idalin” z okolicznymi placówkami oświatowymi zaowocowała pomysłem na projekt, który łączy zagadnienia społeczne i środowiskowe oraz różnorodne formy przekazywania wiedzy. Projekt „3 x E dla wody: ETNO, EDU, EKO” porusza tematykę oszczędzania i racjonalnego wykorzystania wody przez pryzmat podróży w czasie. Zaplanowano cykl warsztatów edukacyjnych łączących wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów. W ramach bloku ETNO, uczestnicy zwrócą uwagę na wykorzystanie wody w dawnym przemyśle, rzemiosłach oraz jej obecność w zwyczajach, obrzędach i legendach. Warsztaty EDU skupią się na pokazaniu obiegu wody w przyrodzie oraz poznaniu zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym, zaś warsztaty EKO pomogą uczestnikom dowiedzieć się, jak racjonalnie korzystać z wody na co dzień. Podczas warsztatów zaplanowano gry terenowe i edukacyjne, eksperymenty, zabawy, prace manualne i zagadki ekologiczne w ciekawej formie. Oprócz warsztatów zaplanowano także obchody Międzynarodowego Dnia Wody (22.03) oraz Eko Dnia Dziecka (1.06), które wypełnione będą grami, zabawami, zagadkami, a także konkursami o tematyce ekologicznej.

Czytaj też:
GAZ-SYSTEM. Inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
Źródło: Wprost
 0

Czytaj także