PKN ORLEN pomoże wykształcić kadry dla sektora morskiej energetyki wiatrowej

PKN ORLEN pomoże wykształcić kadry dla sektora morskiej energetyki wiatrowej

Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Morska farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Mark König
Moc zainstalowana wiatrowych elektrowni zlokalizowanych w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku w perspektywie 2030 r. ma sięgnąć 5,9 GW, a w 2040 r. - nawet ok. 11 GW. Do budowy i obsługi nowego sektora polskiej energetyki potrzeba nie tylko inwestorów, kapitału, sprawnego łańcucha dostaw, ale także wysoko wykwalifikowanej, wyspecjalizowanej kadry. Z myślą o tym PKN ORLEN, który buduje siłownie na polskim morzu, rozpoczął współpracę z trzema uczelniami z Wybrzeża.

Współpraca z Akademią Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Politechniką Gdańską będzie dotyczyć edukacji i badań na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.

Politechnika Gdańska to pierwsza w Polsce szkoła wyższa, która kształci kadry dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Współpraca PKN ORLEN z tą uczelnią dotyczy partnerstwa strategicznego przy III i IV edycji już działających podyplomowych studiów na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa, których program umożliwia zdobycie fachowej wiedzy na temat przygotowania i realizacji projektów offshore wind. Partnerem tych studiów jest również Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Studiować na tym kierunku mogą m.in. absolwenci szkół wyższych, choć kierowany jest przede wszystkim do specjalistów już pracujących w sektorze morskim.

Realizacja innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – to z kolei niektóre cele współpracy PKN ORLEN i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Podobny zakres obejmie współpraca z Akademią Morską w Szczecinie. Od roku akademickiego 2021/2022 uczelnia planuje uruchomić kierunek studiów inżynierskich poświęconych morskiej energetyce wiatrowej, którego wsparcie zadeklarował też PKN ORLEN. Ich absolwenci zyskają wiedzę techniczną niezbędną do pracy przy przygotowaniu i obsłudze farm, które wkrótce pojawią się na Bałtyku.

Branża z przyszłością

Morskie farmy wiatrowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie. Według danych WindEurope, europejska morska energetyka wiatrowa to obecnie 25 GW mocy zainstalowanej (z czego 2,9 GW powstało w 2020 r.), a w ciągu najbliższych 5 lat mają do tego dołączyć morskie siłownie wiatrowe o mocy 29 GW.

W polskiej strefie ekonomicznej na razie nie działa żadna siłownia wiatrowa, ale w najbliższych latach pojawi się ich wiele. Kierunki rozwoju tego działu energetyki wyznacza „Polityka Energetycznej Polski do roku 2040” (dokument został opublikowany w „Monitorze Polskim”). Zgodnie z nią produkcja z morskich farm wiatrowych będzie miała największy udział w produkcji energii elektrycznej wytworzonej z OZE. Przewiduje się, że pierwsza morska farma wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego w 2024/2025 r. Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych na Bałtyku w perspektywie 2030 r. może sięgnąć 5,9 GW. W 2040 r. ten potencjał oceniany jest do ok. 11 GW.

Inwestycje w branży offshore wind, w tym działania prowadzone przez PKN ORLEN, wymagają zarówno sprawnie działającego łańcucha dostaw, jak i tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zostaną zaangażowani w przygotowanie, budowę, a następnie obsługę morskich farm. PKN ORLEN podzieli się z uczelniami, naukowcami i studentami praktyczną wiedzą, doświadczeniem oraz zapewni wsparcie merytoryczne przy dalszym rozwoju badań i nowych kierunków kształcenia

Coraz bardziej zielony koncern

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN ORLEN, wpisującym się w strategię Koncernu zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Na projekty wspierające cele osiągnięcia neutralności klimatycznej PKN ORLEN przeznaczy do końca dekady 47 mld zł.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej Koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która otrzymała koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Siłownie, których łączna powierzchnia wyniesie ok. 131 km kw., zostaną zbudowane ok. 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku, na wysokości Choczewa i Łeby.

PKN ORLEN wybrał już partnera branżowego przy budowie farmy Baltic Power – została nim kanadyjska spółka Northland Power Inc., firma z dużym doświadczeniem przy prowadzeniu podobnych inwestycji. Kanadyjczycy docelowo obejmą 49 proc. udziałów w projekcie.

Budowa farm zgodnie z planem ma się rozpocząć za dwa lata, a prąd z morskich elektrowni wiatrowych według niego mógłby popłynąć już w 2026 r. Według założeń inwestycyjnych farma zostanie objęta 25-letnim systemem wsparcia w ramach kontraktu różnicowego.

Mimo pandemii przygotowania do budowy nie zwalniają. Przeprowadzono już m.in. badania geologiczne, prowadzone są badania wietrzności Bałtyku, a także złożono raport środowiskowy dla obszaru farmy, który został przygotowany na podstawie wykonanych badań środowiskowych. Powstaje również wstępny projekt techniczny i budowlany. Spółka Baltic Power i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowę o przyłączenie morskiej siłowni do sieci. To ważny krok przy przygotowaniu inwestycji. Dzięki temu zielona energia z Bałtyku trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego, a stamtąd zasili czystą energią nawet milion gospodarstw domowych.

 1

Czytaj także