PKN ORLEN stawia na wodór – paliwo przyszłości

PKN ORLEN stawia na wodór – paliwo przyszłości

Wodór, zdjęcie ilustracyjne
Wodór, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay / akitada31
Międzynarodowa sieć hubów wodorowych zasilanych OZE, instalacje przetwarzające odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór, a także 100 stacji tankowania tego paliwa to inwestycje przewidziane w ramach programu HYDROGEN EAGLE Grupy ORLEN. Dzięki niemu koncern do 2030 r. ma się stać liderem produkcji paliw wodorowych w Europie Środkowej.

W ramach programu HYDROGEN EAGLE powstanie sześć hubów wodorowych: trzy w Polsce, dwa w Czechach i jeden na Słowacji. Będą one zasilane przez odnawialne źródła energii, w tym dzięki realizacji instalacji elektrolizy, która ma być zaopatrywana w energię elektryczną z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie łącznie ok. 250 MW. Program przewiduje także budowę trzech innowacyjnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór ‒ w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach. Kolejną składową programu jest międzynarodowa sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru, które będą przeznaczone dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo.

Wodorowy lider

Realizacja programu inwestycyjnego, obejmującego Polskę, Czechy i Słowację, pozwoli Grupie ORLEN osiągnąć do 2030 roku moce wytwórcze wodoru wynoszące ok. 50 tys. ton rocznie. Dzięki tym innowacyjnym inwestycjom Grupa ORLEN ma szansę stać się środkowoeuropejskim liderem paliw wodorowych. Jest to niezwykle ważne nie tylko z biznesowego, ale także środowiskowego punktu widzenia.

Wejście w zrównoważoną produkcję wodoru w perspektywie kolejnych dekad zapewni Koncernowi przewagi konkurencyjne w obszarze detalicznym, rafineryjnym i energetycznym. Umożliwi również znaczącą redukcję śladu węglowego i będzie ważnym krokiem do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku, który to cel PKN ORLEN zadeklarował jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej.

Zielony wodór

Zeroemisyjny, zielony wodór będzie wytwarzany w instalacjach elektrolizy, zasilanych przez energię elektryczną z morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaiki. 54 ze stu stacji tankowania wodoru będzie zlokalizowanych w Polsce, 22 stacje zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji. Stacje mają obsługiwać transport indywidualny, publiczny i towarowy.

Program HYDROGEN EAGLE wzmocni powstającą europejską infrastrukturę wodorową European Hydrogen Backbone (EHB) i będzie wkładem w budowę potencjału Europy w produkcji zero- oraz niskoemisyjnego wodoru oraz stabilnego łańcucha dostaw. Realizacja programu przyczyni się do znacznej redukcji emisji CO2 oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, wspierając cele gospodarki w obiegu zamkniętym, między innymi poprzez przetwarzanie odpadów komunalnych w rynkowe produkty. Zastosowanie niskoemisyjnych technologii wytwarzania pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 1 milion ton rocznie.

Europejski projekt

Projekt HYDROGEN EAGLE pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest), a w kolejnym kroku będzie ubiegać się o notyfikację wsparcia przez Komisję Europejską.

Zeroemisyjny transport

Paliwa alternatywne, w tym przede wszystkim wodór, będą odgrywały coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji. HYDROGEN EAGLE jest kolejnym etapem inwestycji Grupy ORLEN w niskoemisyjny transport wodorowy. Dwa pilotażowe punkty tankowania wodoru działają już w Niemczech, na stacjach grupy w Wolfsburgu i Müllheim. Instalacje wytwarzania wodoru o jakości automotive, które będą mieć docelowe łączne możliwości produkcji ponad 1000 kg na godzinę, powstają we Włocławku, Trzebini i Płocku.

Huby będą dostarczać wodór na stacje dla transportu indywidualnego i komunikacji publicznej. Koncern rozpoczął postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach, mających obsługiwać autobusy i auta osobowe. W planach jest także budowa sześciu stacji w Czechach.

PKN Orlen działa na rzecz rozwoju ekologicznego transportu publicznego, opartego na napędzie wodorowym. Listy intencyjne w tej sprawie podpisał już z wieloma samorządami i spółkami samorządowymi, m.in. Gminą Miastem Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, Gminą Miastem Płock, Gminą Miastem Włocławek, MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK w Olsztynie, które są potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Wprowadzenie autobusów wodorowych w transporcie publicznym jest korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i klimatu: ograniczy nie tylko emisję gazów cieplarnianych, ale i cząstek będą składnikiem smogu szkodliwego dla ludzi. Zmniejszy również poziom hałasu. Zastąpienie jednego autobusu miejskiego z silnikiem diesla autobusem z napędem wodorowym w trakcie 12-letniego okresu użytkowania może zapobiec emisji 800 ton dwutlenku węgla do atmosfery.

Czytaj też:
PKN ORLEN inwestuje w rozbudowę Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 3

Czytaj także