2022 – rok rekordowych inwestycji PKN ORLEN

2022 – rok rekordowych inwestycji PKN ORLEN

Stacja paliw PKN ORLEN
Stacja paliw PKN ORLEN Źródło: Materiały partnera
Wartość inwestycji zrealizowanych przez Grupę PKN ORLEN w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. wyniosła 10,8 mld zł. Wśród nich znalazły się strategiczne projekty rozwojowe, które długofalowo zwiększą konkurencyjność koncernu i jego odporność na wahania rynkowe, a także znacząco przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Grupa PKN ORLEN opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2022 r. W tym okresie koncern zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie 73 mld zł oraz zysk netto w wysokości 6,8 mld zł. Wartość wskaźnika EBITDA LIFO, czyli zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją wraz z wyceną zapasów, wyniosła 11,7 mld zł. Wartość ta nie obejmuje tymczasowego zysku z tytułu nabycia Grupy LOTOS (5,9 mld zł)

Z kolei wartość EBITDA LIFO oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych wyniosła 8,6 mld zł. Jak informuje koncern, pozytywny wpływ na wyniki miał segment energetyki, w którym odnotowano zwiększoną produkcję energii elektrycznej. Segment ten wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Bardzo dobry wynik ponownie osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu – w porównaniu z II kwartałem 2022 r. średnie wydobycie węglowodorów zwiększyło się o 62 proc.

Prawie 11 mld na inwestycje

W omawianym okresie PKN ORLEN sfinalizował największe w historii procesy akwizycyjne. Chodzi przede wszystkim o fuzję z Grupą LOTOS – połączenie, poprzedzone zgodą większości akcjonariuszy obu spółek, zarejestrowano sądownie 1 sierpnia. Następnie zatwierdzone przez akcjonariuszy zostało połączenie PKN ORLEN i PGNiG (rejestracja połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym jest datowana na 2 listopada).

W efekcie powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która obsługuje ponad 100 mln klientów, a pod względem przychodów znajduje się wśród 150 największych firm na świecie. W rezultacie fuzji PKN ORLEN osiągnął potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski i całego regionu. Uzyskał też instrumenty pozwalające skutecznie realizować transformację energetyczną na rynkach, na których jest obecny.

Zdaniem Daniela Obajtka, prezesa zarządu PKN ORLEN, osiągnięte wyniki zapewniają firmie bezpieczeństwo finansowe i możliwość inwestowania w obszary o kluczowym znaczeniu dla zwiększania wartości zintegrowanej grupy – i to mimo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i pogarszającej się w wyniku wojny w Ukrainie koniunktury. Koncern jest dobrze przygotowany na strategiczne wyzwania, z których najważniejszym jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii dla Polaków – czytamy w oficjalnym komunikacie koncernu.

Wśród innych inwestycji, realizowanych w ostatnim czasie przez spółkę, warto wymienić m.in. morskie farmy wiatrowe, największą w Europie inwestycję petrochemiczną w rozbudowę olefin, projekty wodorowe (np. stacje tankowania wodoru) oraz nowoczesne biometanownie, zapewniające dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii.

Źródło: Wprost
 2

Czytaj także