Weszła w życie nowelizacja prawa prasowego. Nowe prawa i obowiązki dziennikarzy

Weszła w życie nowelizacja prawa prasowego. Nowe prawa i obowiązki dziennikarzy

Od 12 grudnia 2017 r. obowiązuje znowelizowane prawo prasowe. Uchwalone przepisy przewidują między innymi obowiązek informowania rozmówcy o prawie do autoryzacji.

Jak stanowi art. 14 a ust. 2 znowelizowanej ustawy, dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Rozmówca, który chce skorzystać z prawa do autoryzacji powinien to zrobić w określonych terminach, to jest 6 godzin w odniesieniu do dzienników i 24 godzin w odniesieniu do czasopism (chyba że strony umówią się inaczej). Opublikowanie dosłownie cytowanej wypowiedź bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji, stanowi wykroczenie, a nie jak dotychczas przestępstwo.

Oprócz zapowiadanych wcześniej zmian w zakresie autoryzacji (co jest wynikiem konieczności wdrożenia wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce z dnia 5 lipca 2011 r.), ustawodawca wprowadził przepis, który stanowi, że dziennikarz ma prawo odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Ponadto dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji. Nowe prawa zastąpiły dotychczasowy obowiązek dziennikarzy do realizowania ogólnej linii programowej redakcji.

Ostatnie wpisy