Manifest dla nowoczesnej Nowoczesnej

Manifest dla nowoczesnej Nowoczesnej

Piotr Misiło
Piotr Misiło Źródło: materiały własne

Preambuła

Kiedy się zaczynało, przypominało to ułańską szarżę. Napędzała nas potrzeba walki przeciwko niekompetencji, koteriokracji i amatorszczyzny w rządzeniu naszym krajem. Po dwóch latach stoimy niemal w tym samym miejscu, mając w ustach niemal dokładnie te same hasła co wiosną 2015.

Co oferujemy? Spójny i korzystny dla Polski i Polaków program, który mało kto zna i z którym się nie utożsamia. Poza tym niczym się nie wyróżniamy. Mamy wodza, który nas poderwał do walki. Mamy wybitne indywidualności w grupie. Jesteśmy profesjonalni. Mamy wolę działania.

Czego nie mamy? Nie stanowimy zespołu. Mamy cel, ale słabo wychodzi nam działanie w kierunku jego realizacji. Mamy świetną nazwę, ale mamy coraz gorszą markę. Mamy wodza, ale nie mamy lidera.

Daliśmy się wciągnąć w utarczki wg scenariusza pisanego przez naszych przeciwników. Tracimy energię na jałowe dyskusje za pośrednictwem mediów, zamiast robić rzeczy naprawdę ważne. Nam potrzebna jest teraz nowa strategia. Z dokładnym określeniem celów taktycznych, które realizować będziemy w kwartalnych odcinkach czasu. Każdy członek naszej organizacji musi wziąć udział w tym twórczym procesie. Ważne jest zdanie jednostek, ale na końcu wszyscy musimy mieć wspólną wizję i plan odzyskania Polski dla Polaków i Europy.

Musimy rozpocząć intensywną pracę nad odbudową marki Nowoczesna. Konieczna jest bardziej trafna i systematyczna komunikacja z szerokimi grupami społecznymi, które na dziś stanowią główną grupę wyborczą PiS.

Społeczeństwo trzeba edukować, wyraźnie pokazywać jak obecnie wygląda demolowanie naszego państwa. Politycy PiS, tak jak w PRL, zostają ekspertami od wszystkiego. Niedouczony prawnik zostaje ministrem sprawiedliwości i generalnym prokuratorem, cyniczny oszust z odchyleniami paranoidalnymi demoluje armię, niezbyt rozgarnięta nauczycielka demoluje edukację podstawową, słynny ze swoich wypowiedzi poseł zostaje ministrem spraw wewnętrznych, nie mówiąc o nieudolnym szefie MSZ, skutecznie skłócającym ten rząd z niemal wszystkimi rządami z którymi winniśmy razem współpracować. Jednym rzeczywistym obsadzonym fachowcem okazał się prezes TVP, który wprawdzie doprowadził do zapaści finanse tej firmy, ale z drugiej strony, do perfekcji rozpędził aparat kłamliwej propagandy. Koniecznym jest uruchomienie Zespołu Naprawy Państwa – Think-tanku przygotowującego założenia pod nowoczesny system prawny, który nie pozwoli na takie sytuacje w przyszłości.

10 przykazań.N

1. Stosunek do PiS

Musimy zweryfikować stosunek do wyborców PiS. Głosowali oni na tę partię bowiem poprzedni rząd nie spełniał zasadniczych kryteriów kompetencji. Niezbędnym jest uruchomienie „Czarnej Księgi” by punkt po punkcie wykazać niekompetencję i populizm obecnych rządów. To nie „suweren” rządzi, ale jego przedstawiciele. Czas rozliczyć obietnice wyborcze PiS. Należy wyłapywać i piętnować kolejne przykład bezwzględność rządzących w dążeniu do władzy absolutnej. Jednocześnie niezbędnym jest opracowanie zasad funkcjonowania w środowisku „brudnej” debaty, którą do perfekcji opanowały główne „twarze” PiS. Zwycięstwo jest możliwe pod warunkiem, że nie pozwolimy sobie na walkę na warunkach przeciwnika.

2. Opieka nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi to obowiązek państwa

Koniecznym jest przyjęcie narodowej strategii opieki społecznej nad tą częścią społeczeństwa. Rozwiązania w tym obszarze nie mogą ograniczyć się do walki o wyższe emerytury i zasiłki. Konieczne są systemowe zmiany prowadzące do stworzenia specjalnego systemu opieki przesuwającego większą odpowiedzialność za godne życie tej części społeczeństwa z indywidualnej na społeczna. Jednym z rozwiązań jest możliwość nadawania przez sąd osobom niepełnosprawnym umysłowo statusu dziecka, ale też należy uruchomić system wspierania osób w starszym wieku i niepełnosprawnych.

3. Efektywna gospodarka jest racją stanu Rzeczypospolitej

Swoboda gospodarcza, podporządkowanie administracji rozwojowi przedsiębiorczości to polska racja stanu i priorytety zmian systemu prawnego. Tępienie patologii nie może powodować ograniczeń dla prosperowania uczciwych jednostek gospodarczych. Powinniśmy przygotować nową ordynację podatkową i nową, prostą, ustawę o VAT i zawsze pamiętać, że podatnik jest najważniejszym klientem państwa, nie możemy traktować go jako potencjalnego przestępcy.

4. Stanowione prawo nie może wkraczać w sferę sumienia obywateli

Prawo nie może zastępować sumienia. Żaden związek wyznaniowy nie może publicznie apelować do zmiany prawa narzucając swój, ludzki przecież, pogląd na niektóre rozstrzygnięcia. Prawo nie może narzucać sposobu działania indywidualnym osobom, gdy ich przekonanie jest inne. „Jakże mała musi być wiara wiernych, gdy do przestrzegania jej reguł potrzebny jest nakaz prawa i jego egzekucja”.

5. Sądy rozsądzają spory sprawiedliwie i szybko.

Sprawiedliwość uzyskana po czasie, gdy szkoda mogłaby być naprawiona jest niesprawiedliwością. Niezbędnym jest zreformowanie postępowań sądowych tak, by nie były one przewlekłe. Niezbędnym jest przywrócenie samodzielnej prokuratury (przykład 9-cio miesięcznej pracy nad banalnym wypadkiem drogowym z udziałem pni premier jest typowym przykładem skutków podporządkowania prokuratury partii rządzącej). W szczególności ważną kwestią jest procedowanie z użyciem telekomunikacji oraz wprowadzenie zasady, iż obecność na sali sądowej jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Dobór sędziów do sprawy – specjalizacja sądów: rodzinny, prawa handlowego, podatkowego, spółdzielczego, patentowego itp. Powinno się niezwłocznie uruchomić projektowanie nowelizacji kpk, kpc i kpa, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania w procedurach sądowych telekomunikacji. Należy w tym celu powołać w N zespół dla przygotowania propozycji.

6. Parlament ustanawia prawa i kontroluje działalność rządu.

Postuluję przywrócenie w Polsce demokracji – przestrzeganiu art. 10 Konstytucji RP i zaniechaniu stosowania zezwolenia wynikającego z art. 103 p. 1 Konstytucji RP, który pozwala posłom być członkiem Rady Ministrów lub sekretarzem stanu w administracji rządowej.

7. Rząd administruje państwem w sposób kompetentny – dobór premiera i ministrów wynika z ich umiejętności, a nie z przynależności partyjnej

Rząd powołany jest do wykonywania prawa, a nie jego stanowienia – nie ogranicza to inicjatywy ustawodawczej, jednak praca nad kształtem ustawy winna się odbywać w Sejmie, a nie w ministerstwach. Jedynym kryterium obsady stanowisk w rządzie winna być kompetencja w danej specjalności i umiejętność zarządzania zespołami pracowników (merytokracja). Tylko w ten sposób zostanie przywrócona, opisana w konstytucji (choć dość ułomnie), zasada trójpodziału władzy.

8. Strategia energetyczna Polski jest jej fundamentem bezpieczeństwa

Energie pozyskiwane ze źródeł odnawialnych, słońca, wiatru i geotermii powinny być priorytetem. Ruch prosumencki i polityka rozproszonych źródeł energii to podstawa nie tylko obniżania kosztów energii, ale i bezpieczeństwa państwa. Jest również bezsporną potrzeba budowy nowoczesnej elektrowni atomowej, jak też usprawniania istniejących elektrowni węglowych. Niezbędnym jest pilne dostosowanie prawa dla umożliwienia masowego pozyskiwania energii wiatrowej, wodnej i słonecznej. Koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich systemów finansowania inwestycji, tak by nawet osoby niezamożne w prosty sposób mogły z takiej energii korzystać.

9. Powinniśmy dążyć do ujednolicenia stawki VAT i jej obniżenia finalnie do 16% (co roku -1%) oraz likwidacji PIT dla osób wynagradzanych za pracę z budżetu państwa

Obecna sytuacja, w której pracownicy sfery budżetowej, emeryci i renciści są objęci podatkiem dochodowym jest paradoksalna – budżet państwa wypłaca co miesiąc zarobki po to by co miesiąc część z nich odprowadzać z powrotem do budżetu. Podobnym paradoksem jest opodatkowanie zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych z kasy państwa.

10. Demokratyczna i obywatelska Nowoczesna w demokratycznej i obywatelskiej Polsce

Nowoczesna partia nie może być prywatnym przedsięwzięciem kilku osób. Wybory w niej muszą być powszechne i odbywać się za pomocą narzędzi elektronicznych: internet lub sms. Decyzje muszą być podejmowane po wnikliwej analizie wszystkich dostępnych zmiennych, a nie w oparciu o emocje i widzimisię politycznych dyletantów. W Nowoczesnej partii nie możemy obrażać się na mających inne zdanie, tylko czerpać z niego co najlepsze. Musimy być skuteczni.

Epilog

Celem nad celami musi być przywrócenie Polski Europie. Odbudowanie wizerunku Polski i Polaków na arenie świata. Świetność Rzeczypospolitej. Otwartość na przyszłość, zaprzestanie niekończącej celebracji przeszłości. Chwała Bohaterom lecz z żywymi naprzód trzeba iść…


Piotr Misiło

Przewodniczący Nowoczesnej w Szczecinie

Wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna

 3

Ostatnie wpisy

  • Gospodarka albo ubóstwo!19 mar 2020, 16:12„Za duży aby upaść”, a jednak Lehman Brothers 15 września 2008 roku zakończył swój 158 letni żywot. Amerykanie wpompowali wówczas w swoją gospodarkę 700 miliardów $ i to de facto tylko w jeden sektor – finansowy. Covid-19 dotknie wszystkie.
  • Trzeba być przyzwoitym!28 lip 2019, 21:59Kiedy słyszę jak wszelkiej maści Chrześcijanie mówią, że nie chcą brać udziału w wojnie ideologicznej, wywoływanej przez środowiska LGBT, to myślę sobie, że ich chrześcijańska miłość przegrała z zarówno z przyzwoitością Bartoszewskiego jak i...
  • #zMiłościDoNaszychDzieci30 cze 2019, 16:04Przed nami, opozycją/Polakami, kluczowe tygodnie dla losów Rzeczypospolitej. Powołaliśmy sztab wyborczy, mobilizujemy elektorat i środowiska, które w nas zwątpiły. Tworzymy kompleksowy program, który za kilka tygodni zaprezentujemy Polakom i...
  • Rozumieć PiS. Zrozumieć Wiosnę. Znać D’Hondta28 maj 2019, 13:22Dość łatwo jest prawić polityczne moralitety o końcu Koalicji Europejskiej i Grzegorza Schetyny.
  • Nie lękajcie się – do hierarchów Kościoła15 maj 2019, 8:08Boimy się Kościoła. I nie mówię o Katolikach grzesznikach, których krępuje strach przed swoim proboszczem czy konfesjonałem. Mówię o nas, Polakach, którzy mają w pamięci legendę Adama Sapiechy, walkę Kościoła z komuną, bohaterstwo Kazimierza...