Manifest dla nowoczesnej Nowoczesnej

Manifest dla nowoczesnej Nowoczesnej

Piotr Misiło
Piotr Misiło / Źródło: materiały własne

Preambuła

Kiedy się zaczynało, przypominało to ułańską szarżę. Napędzała nas potrzeba walki przeciwko niekompetencji, koteriokracji i amatorszczyzny w rządzeniu naszym krajem. Po dwóch latach stoimy niemal w tym samym miejscu, mając w ustach niemal dokładnie te same hasła co wiosną 2015.

Co oferujemy? Spójny i korzystny dla Polski i Polaków program, który mało kto zna i z którym się nie utożsamia. Poza tym niczym się nie wyróżniamy. Mamy wodza, który nas poderwał do walki. Mamy wybitne indywidualności w grupie. Jesteśmy profesjonalni. Mamy wolę działania.

Czego nie mamy? Nie stanowimy zespołu. Mamy cel, ale słabo wychodzi nam działanie w kierunku jego realizacji. Mamy świetną nazwę, ale mamy coraz gorszą markę. Mamy wodza, ale nie mamy lidera.

Daliśmy się wciągnąć w utarczki wg scenariusza pisanego przez naszych przeciwników. Tracimy energię na jałowe dyskusje za pośrednictwem mediów, zamiast robić rzeczy naprawdę ważne. Nam potrzebna jest teraz nowa strategia. Z dokładnym określeniem celów taktycznych, które realizować będziemy w kwartalnych odcinkach czasu. Każdy członek naszej organizacji musi wziąć udział w tym twórczym procesie. Ważne jest zdanie jednostek, ale na końcu wszyscy musimy mieć wspólną wizję i plan odzyskania Polski dla Polaków i Europy.

Musimy rozpocząć intensywną pracę nad odbudową marki Nowoczesna. Konieczna jest bardziej trafna i systematyczna komunikacja z szerokimi grupami społecznymi, które na dziś stanowią główną grupę wyborczą PiS.

Społeczeństwo trzeba edukować, wyraźnie pokazywać jak obecnie wygląda demolowanie naszego państwa. Politycy PiS, tak jak w PRL, zostają ekspertami od wszystkiego. Niedouczony prawnik zostaje ministrem sprawiedliwości i generalnym prokuratorem, cyniczny oszust z odchyleniami paranoidalnymi demoluje armię, niezbyt rozgarnięta nauczycielka demoluje edukację podstawową, słynny ze swoich wypowiedzi poseł zostaje ministrem spraw wewnętrznych, nie mówiąc o nieudolnym szefie MSZ, skutecznie skłócającym ten rząd z niemal wszystkimi rządami z którymi winniśmy razem współpracować. Jednym rzeczywistym obsadzonym fachowcem okazał się prezes TVP, który wprawdzie doprowadził do zapaści finanse tej firmy, ale z drugiej strony, do perfekcji rozpędził aparat kłamliwej propagandy. Koniecznym jest uruchomienie Zespołu Naprawy Państwa – Think-tanku przygotowującego założenia pod nowoczesny system prawny, który nie pozwoli na takie sytuacje w przyszłości.

10 przykazań.N

1. Stosunek do PiS

Musimy zweryfikować stosunek do wyborców PiS. Głosowali oni na tę partię bowiem poprzedni rząd nie spełniał zasadniczych kryteriów kompetencji. Niezbędnym jest uruchomienie „Czarnej Księgi” by punkt po punkcie wykazać niekompetencję i populizm obecnych rządów. To nie „suweren” rządzi, ale jego przedstawiciele. Czas rozliczyć obietnice wyborcze PiS. Należy wyłapywać i piętnować kolejne przykład bezwzględność rządzących w dążeniu do władzy absolutnej. Jednocześnie niezbędnym jest opracowanie zasad funkcjonowania w środowisku „brudnej” debaty, którą do perfekcji opanowały główne „twarze” PiS. Zwycięstwo jest możliwe pod warunkiem, że nie pozwolimy sobie na walkę na warunkach przeciwnika.

2. Opieka nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi to obowiązek państwa

Koniecznym jest przyjęcie narodowej strategii opieki społecznej nad tą częścią społeczeństwa. Rozwiązania w tym obszarze nie mogą ograniczyć się do walki o wyższe emerytury i zasiłki. Konieczne są systemowe zmiany prowadzące do stworzenia specjalnego systemu opieki przesuwającego większą odpowiedzialność za godne życie tej części społeczeństwa z indywidualnej na społeczna. Jednym z rozwiązań jest możliwość nadawania przez sąd osobom niepełnosprawnym umysłowo statusu dziecka, ale też należy uruchomić system wspierania osób w starszym wieku i niepełnosprawnych.

3. Efektywna gospodarka jest racją stanu Rzeczypospolitej

Swoboda gospodarcza, podporządkowanie administracji rozwojowi przedsiębiorczości to polska racja stanu i priorytety zmian systemu prawnego. Tępienie patologii nie może powodować ograniczeń dla prosperowania uczciwych jednostek gospodarczych. Powinniśmy przygotować nową ordynację podatkową i nową, prostą, ustawę o VAT i zawsze pamiętać, że podatnik jest najważniejszym klientem państwa, nie możemy traktować go jako potencjalnego przestępcy.

4. Stanowione prawo nie może wkraczać w sferę sumienia obywateli

Prawo nie może zastępować sumienia. Żaden związek wyznaniowy nie może publicznie apelować do zmiany prawa narzucając swój, ludzki przecież, pogląd na niektóre rozstrzygnięcia. Prawo nie może narzucać sposobu działania indywidualnym osobom, gdy ich przekonanie jest inne. „Jakże mała musi być wiara wiernych, gdy do przestrzegania jej reguł potrzebny jest nakaz prawa i jego egzekucja”.

5. Sądy rozsądzają spory sprawiedliwie i szybko.

Sprawiedliwość uzyskana po czasie, gdy szkoda mogłaby być naprawiona jest niesprawiedliwością. Niezbędnym jest zreformowanie postępowań sądowych tak, by nie były one przewlekłe. Niezbędnym jest przywrócenie samodzielnej prokuratury (przykład 9-cio miesięcznej pracy nad banalnym wypadkiem drogowym z udziałem pni premier jest typowym przykładem skutków podporządkowania prokuratury partii rządzącej). W szczególności ważną kwestią jest procedowanie z użyciem telekomunikacji oraz wprowadzenie zasady, iż obecność na sali sądowej jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Dobór sędziów do sprawy – specjalizacja sądów: rodzinny, prawa handlowego, podatkowego, spółdzielczego, patentowego itp. Powinno się niezwłocznie uruchomić projektowanie nowelizacji kpk, kpc i kpa, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania w procedurach sądowych telekomunikacji. Należy w tym celu powołać w N zespół dla przygotowania propozycji.

6. Parlament ustanawia prawa i kontroluje działalność rządu.

Postuluję przywrócenie w Polsce demokracji – przestrzeganiu art. 10 Konstytucji RP i zaniechaniu stosowania zezwolenia wynikającego z art. 103 p. 1 Konstytucji RP, który pozwala posłom być członkiem Rady Ministrów lub sekretarzem stanu w administracji rządowej.

7. Rząd administruje państwem w sposób kompetentny – dobór premiera i ministrów wynika z ich umiejętności, a nie z przynależności partyjnej

Rząd powołany jest do wykonywania prawa, a nie jego stanowienia – nie ogranicza to inicjatywy ustawodawczej, jednak praca nad kształtem ustawy winna się odbywać w Sejmie, a nie w ministerstwach. Jedynym kryterium obsady stanowisk w rządzie winna być kompetencja w danej specjalności i umiejętność zarządzania zespołami pracowników (merytokracja). Tylko w ten sposób zostanie przywrócona, opisana w konstytucji (choć dość ułomnie), zasada trójpodziału władzy.

8. Strategia energetyczna Polski jest jej fundamentem bezpieczeństwa

Energie pozyskiwane ze źródeł odnawialnych, słońca, wiatru i geotermii powinny być priorytetem. Ruch prosumencki i polityka rozproszonych źródeł energii to podstawa nie tylko obniżania kosztów energii, ale i bezpieczeństwa państwa. Jest również bezsporną potrzeba budowy nowoczesnej elektrowni atomowej, jak też usprawniania istniejących elektrowni węglowych. Niezbędnym jest pilne dostosowanie prawa dla umożliwienia masowego pozyskiwania energii wiatrowej, wodnej i słonecznej. Koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich systemów finansowania inwestycji, tak by nawet osoby niezamożne w prosty sposób mogły z takiej energii korzystać.

9. Powinniśmy dążyć do ujednolicenia stawki VAT i jej obniżenia finalnie do 16% (co roku -1%) oraz likwidacji PIT dla osób wynagradzanych za pracę z budżetu państwa

Obecna sytuacja, w której pracownicy sfery budżetowej, emeryci i renciści są objęci podatkiem dochodowym jest paradoksalna – budżet państwa wypłaca co miesiąc zarobki po to by co miesiąc część z nich odprowadzać z powrotem do budżetu. Podobnym paradoksem jest opodatkowanie zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych z kasy państwa.

10. Demokratyczna i obywatelska Nowoczesna w demokratycznej i obywatelskiej Polsce

Nowoczesna partia nie może być prywatnym przedsięwzięciem kilku osób. Wybory w niej muszą być powszechne i odbywać się za pomocą narzędzi elektronicznych: internet lub sms. Decyzje muszą być podejmowane po wnikliwej analizie wszystkich dostępnych zmiennych, a nie w oparciu o emocje i widzimisię politycznych dyletantów. W Nowoczesnej partii nie możemy obrażać się na mających inne zdanie, tylko czerpać z niego co najlepsze. Musimy być skuteczni.

Epilog

Celem nad celami musi być przywrócenie Polski Europie. Odbudowanie wizerunku Polski i Polaków na arenie świata. Świetność Rzeczypospolitej. Otwartość na przyszłość, zaprzestanie niekończącej celebracji przeszłości. Chwała Bohaterom lecz z żywymi naprzód trzeba iść…


Piotr Misiło

Przewodniczący Nowoczesnej w Szczecinie

Wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna

 3
 •  
  No i poszedł z wielką siłą niejaki Misiło na śmietnik historii.
  "Co oferujemy? Spójny i korzystny dla Polski i Polaków program, który mało kto zna i z którym się nie utożsamia. Poza tym niczym się nie wyróżniamy. Mamy wodza, który nas poderwał do walki."
  Program mało znany? Co zatem robiłeś przez 2 lata? Skakałeś po krześle i rzucałeś papierkami?
  O jaki wodzu prawisz? O Petru, czy o Lubnauer?

  Paszoł won do swojej niemieckiej ojczyzny. Tutaj nie ma dla Ciebie miejsca.
  • A ja radze wyjechac z Polski smiecu - chociaz lepiej nie bo jak cié polscy emigranci dopadná to bedzi ejescze gozej. Wy juz powiedzieliscie ostatnie slowo
   •  
    Nowoczesna to nieudany projekt zlepku ludzi z różnych korporacji i "ekonomisty" postkomunistycznych "elyt" Balcerowicza.Ludzie bez idei i wiedzy którym marzy się tylko koryto za wszelką cenę czy to za pomocą "donosów" na Naszą Ojczyznę czy tęż za pomocą puczu.Przy czym nie rezygnują ze swoich przyjemności przypomnę jedni z nich okupowali sejm inni udawali się parami w cieplejsze okolice Europy.

    Ostatnie wpisy

    • Śmierć i podatki 8 cze 2018, 19:47 „Sztuka pobierania podatków porównywać można do skubania gęsi: należy wyrwać z niej jak najwięcej piór przy jak najmniejszym syczeniu ptaka”- Jean-Baptiste Colbert. Benjamin Franklin stwierdził, że na tym świecie pewne są tylko...
    • Co tanie to drogie. Państwo nie może być dziadowskie! 23 kwi 2018, 14:02 Szanowny pośle Kaczyński, ponieważ pracował pan na państwowym etacie tylko w PRL wyjaśniam: wynagrodzenia nie są jałmużną, ale są związane z odpowiedzialnością i koniecznymi kompetencjami do wykonywania danego zawodu. Jeżeli nie traktuje się posłów i senatorów jak marionetki,...
    • Barbarzyńcy w Sejmie! 7 kwi 2018, 7:06 Panie Redaktorze Jażdżewski! Radzi Pan politykom opozycyjnym by wygrywali, by porwali za sobą Naród. Ma Pan rację, tak trzeba! Z jednym „ale”: niech Pan się nie spodziewa, że dla zdobycia władzy będziemy rozdawać pieniądze, kłamać, podkładać nogi, oczerniać i judzić.
    • Kodeks Pracy a rozsądek 4 kwi 2018, 7:36 „Sztuka pobierania podatków porównywać można do skubania gęsi: należy wyrwać z niej jak najwięcej piór przy jak najmniejszym syczeniu ptaka”. Jean-Baptiste Colbert Wytwarzanie dóbr i usług oraz ich konsumpcja to mechanizm wyjątkowo...
    • Nowoczesnej sposób na Polskę po PiSie 29 sty 2018, 9:16 „Pogłoski o naszej śmierci są nieco przesadzone” – taką odpowiedź należałoby przekazać prorokom przekazującym „dobre i złe nowiny” w mediach. Bez wątpienia .Nowoczesną mocno szarpnęły ostatnie wydarzenia, jednak takie zimne prysznice miewają i efekt pozytywny. Zachęcają do...
    • Aborcyjna samodestrukcja 15 sty 2018, 8:57 Wielokrotnie już pisałem i mówiłem, że źle się stało, iż 10 posłów N nie wzięło udziału w głosowaniu, które mogło skierować obywatelski projekt liberalizujący prawo aborcyjne do dalszych prac w sejmowych komisjach. Mówiłem, pisałem i przepraszałem za to.