#zMiłościDoNaszychDzieci

#zMiłościDoNaszychDzieci

Przed nami, opozycją/Polakami, kluczowe tygodnie dla losów Rzeczypospolitej. Powołaliśmy sztab wyborczy, mobilizujemy elektorat i środowiska, które w nas zwątpiły. Tworzymy kompleksowy program, który za kilka tygodni zaprezentujemy Polakom i ruszymy do wsi, miast i miasteczek aby go zaprezentować i przekonywać Polaków, że mamy lepszy pomysł od polityków PiS na dobrobyt Polski i Polaków, na dobrobyt naszych dzieci i naszych wnuków. Poniżej mój punkt widzenia na to, jak przekonać Polaków i jak wygrać z PiS najbliższe wybory parlamentarne.

1. Stosunek do PiS

Musimy zweryfikować stosunek do wyborców PiS. Głosowali oni na tę partię bowiem poprzedni rząd nie spełniał zasadniczych kryteriów kompetencji. Niezbędnym jest uruchomienie „Czarnej Księgi" by punkt po punkcie wykazać niekompetencję i populizm obecnych rządów. To nie „suweren" rządzi, ale jego przedstawiciele. Czas rozliczyć obietnice wyborcze PiS. Należy wyłapywać i piętnować kolejne przykład bezwzględność rządzących w dążeniu do władzy absolutnej. Jednocześnie niezbędnym jest opracowanie zasad funkcjonowania w środowisku „brudnej" debaty, którą do perfekcji opanowały główne „twarze" PiS. Zwycięstwo jest możliwe pod warunkiem, że nie pozwolimy sobie na walkę na warunkach przeciwnika.

2. Opieka nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi to obowiązek państwa

Koniecznym jest przyjęcie narodowej strategii opieki społecznej nad tą częścią społeczeństwa. Rozwiązania w tym obszarze nie mogą ograniczyć się do walki o wyższe emerytury i zasiłki. Konieczne są systemowe zmiany prowadzące do stworzenia specjalnego systemu opieki przesuwającego większą odpowiedzialność za godne życie tej części społeczeństwa z indywidualnej na społeczna. Jednym z rozwiązań jest możliwość nadawania przez sąd osobom niepełnosprawnym umysłowo "statusu dziecka", ale też należy uruchomić system wspierania osób w starszym wieku i niepełnosprawnych.

3. Efektywna gospodarka jest racją stanu Rzeczypospolitej

Swoboda gospodarcza, podporządkowanie administracji rozwojowi przedsiębiorczości to polska racja stanu i priorytety zmian systemu prawnego. Tępienie patologii nie może powodować ograniczeń dla prosperowania uczciwych jednostek gospodarczych. Powinniśmy przygotować nową ordynację podatkową i nową, prostą, ustawę o VAT i zawsze pamiętać, że podatnik jest najważniejszym klientem państwa, nie możemy traktować go jako potencjalnego przestępcy.

4. Stanowione prawo nie może wkraczać w sferę sumienia obywateli

Prawo nie może zastępować sumienia. Żaden związek wyznaniowy nie może publicznie apelować do zmiany prawa narzucając swój, ludzki przecież, pogląd na niektóre rozstrzygnięcia. Prawo nie może narzucać sposobu działania indywidualnym osobom, gdy ich przekonanie jest inne. „Jakże mała musi być wiara wiernych, gdy do przestrzegania jej reguł potrzebny jest nakaz prawa i jego egzekucja".

5. Sądy rozsądzają spory sprawiedliwie i szybko.

Sprawiedliwość uzyskana po czasie, gdy szkoda mogłaby być naprawiona jest niesprawiedliwością. Niezbędnym jest zreformowanie postępowań sądowych tak, by nie były one przewlekłe. Niezbędnym jest przywrócenie samodzielnej prokuratury (przykład 9-cio miesięcznej pracy nad banalnym wypadkiem drogowym z udziałem pni premier jest typowym przykładem skutków podporządkowania prokuratury partii rządzącej). W szczególności ważną kwestią jest procedowanie z użyciem telekomunikacji oraz wprowadzenie zasady, iż obecność na sali sądowej jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Dobór sędziów do sprawy – specjalizacja sądów: rodzinny, prawa handlowego, podatkowego, spółdzielczego, patentowego itp. Powinno się niezwłocznie uruchomić projektowanie nowelizacji kpk, kpc i kpa, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania w procedurach sądowych telekomunikacji. Należy w tym celu powołać w PO zespół dla przygotowania propozycji

6. Parlament ustanawia prawa i kontroluje działalność rządu.

Postuluję przywrócenie w Polsce demokracji – przestrzeganiu art. 10 Konstytucji RP i zaniechaniu stosowania zezwolenia wynikającego z art. 103 p. 1 Konstytucji RP, który pozwala posłom być członkiem Rady Ministrów lub sekretarzem stanu w administracji rządowej.

7. Rząd administruje państwem w sposób kompetentny – dobór premiera i ministrów wynika z ich umiejętności, a nie z przynależności partyjnej

Rząd powołany jest do wykonywania prawa, a nie jego stanowienia – nie ogranicza to inicjatywy ustawodawczej, jednak praca nad kształtem ustawy winna się odbywać w Sejmie, a nie w ministerstwach. Jedynym kryterium obsady stanowisk w rządzie winna być kompetencja w danej specjalności i umiejętność zarządzania zespołami pracowników (merytokracja). Tylko w ten sposób zostanie przywrócona, opisana w konstytucji (choć dość ułomnie), zasada trójpodziału władzy.

8. Strategia energetyczna Polski jest jej fundamentem bezpieczeństwa

Energie pozyskiwane ze źródeł odnawialnych, słońca, wiatru i geotermii powinny być priorytetem. Ruch prosumencki i polityka rozproszonych źródeł energii to podstawa nie tylko obniżania kosztów energii, ale i bezpieczeństwa państwa. Jest również bezsporną potrzeba budowy nowoczesnej elektrowni atomowej, jak też usprawniania istniejących elektrowni węglowych ze sposobem myślenia o ich całkowitym wygaszaniu. Niezbędnym jest pilne dostosowanie prawa dla umożliwienia masowego pozyskiwania energii wiatrowej, wodnej i słonecznej. Koniecznym jest wprowadzenie odpowiednich systemów finansowania inwestycji, tak by nawet osoby niezamożne w prosty sposób mogły z takiej energii korzystać.

9. Powinniśmy dążyć do ujednolicenia stawki VAT i jej obniżenia finalnie do 16% (co roku -1%) oraz likwidacji PIT dla osób wynagradzanych za pracę z budżetu państwa. Obecna sytuacja, w której pracownicy sfery budżetowej, emeryci i renciści są objęci podatkiem dochodowym jest paradoksalna – budżet państwa wypłaca co miesiąc zarobki po to by co miesiąc część z nich odprowadzać z powrotem do budżetu. Podobnym paradoksem jest opodatkowanie zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych z kasy państwa.

10. Celem nad celami musi być przywrócenie Polski Europie. Odbudowanie wizerunku Polski i Polaków na arenie świata. Świetność Rzeczypospolitej. Otwartość na przyszłość, zaprzestanie niekończącej celebracji przeszłości #zMiłościDoNaszychDzieci.

 1

Ostatnie wpisy

  • Gospodarka albo ubóstwo!19 mar 2020, 16:12„Za duży aby upaść”, a jednak Lehman Brothers 15 września 2008 roku zakończył swój 158 letni żywot. Amerykanie wpompowali wówczas w swoją gospodarkę 700 miliardów $ i to de facto tylko w jeden sektor – finansowy. Covid-19 dotknie wszystkie.
  • Trzeba być przyzwoitym!28 lip 2019, 21:59Kiedy słyszę jak wszelkiej maści Chrześcijanie mówią, że nie chcą brać udziału w wojnie ideologicznej, wywoływanej przez środowiska LGBT, to myślę sobie, że ich chrześcijańska miłość przegrała z zarówno z przyzwoitością Bartoszewskiego jak i...
  • Rozumieć PiS. Zrozumieć Wiosnę. Znać D’Hondta28 maj 2019, 13:22Dość łatwo jest prawić polityczne moralitety o końcu Koalicji Europejskiej i Grzegorza Schetyny.
  • Nie lękajcie się – do hierarchów Kościoła15 maj 2019, 8:08Boimy się Kościoła. I nie mówię o Katolikach grzesznikach, których krępuje strach przed swoim proboszczem czy konfesjonałem. Mówię o nas, Polakach, którzy mają w pamięci legendę Adama Sapiechy, walkę Kościoła z komuną, bohaterstwo Kazimierza...
  • STOP podatkowym rozbójnikom!2 kwi 2019, 8:16Jedną z głównych i najważniejszych sił napędowych polskiej gospodarki są przedsiębiorcy. To wyjątkowa grupa społeczna w każdym demokratycznym państwie. To ludzie, którzy decydują się na ogromne ryzyko, stres i ciężką pracę na rzecz rozwoju...