Nawrócenie Przewodniczącego Rady Europejskiej

Nawrócenie Przewodniczącego Rady Europejskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 
"To my jesteśmy odpowiedzialni za skonfrontowanie rzeczywistości ze wszelkiego rodzaju utopiami. Utopią Europy bez państw narodowych, ...". Tak podobno w czasie 40 rocznicy powstania Europejskiej Partii Ludowej (EPL) mówił Donald Tusk. Nie wiem, czy to szczera spowiedź. Ale jest to wyznanie prawdziwej winy.

EPL, deklarująca się jako formacja chrześcijańsko-demokratyczna, zgrzeszyła wielokrotnie odrzucając fundamenty prawa naturalnego. Wpisane w prawo naturalne prawa człowieka odczytać możemy z natury człowieka. Człowiek, istota społeczna, tworzy naturalne wspólnoty, z których podstawowymi dzisiaj są rodzina i naród. Z ich istnienia odczytać możemy prawa, którymi rządzić się powinno życie społeczne.

W obłędzie socjalistycznego sekciarstwa europejscy politycy, również ci deklarujący przywiązanie do zasad wiary chrześcijańskiej, próbowali zignorować istnienie naturalnych wspólnot jakimi są narody. W miejsce narodów Europy chcieli wyprodukować nowe, europejskie społeczeństwo. Dobrze, że słyszeliśmy tę refleksję, nawet jeśli jest tylko reakcją na wyniki badań opinii publicznej.

Jednak w tym wyznaniu winy brakuje drugiej części. Podstawową naturalną wspólnotą człowieka jest rodzina. Europejscy chadecy godzą się na degradowanie tej wspólnoty, którą Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę, i obdarzył płodnością, do roli przypadkowych osób darzących się chwilową emocją. Tak pojęcie rodziny, traktowanej przez wieki jako podmiot praw i obowiązków ze strony państwa i innych wspólnot, na naszych oczach zaprzecza naturze człowieka i jego godności. Staje się swoją karykaturą. Publiczna spowiedź wymaga jeszcze przyznania, że utopią jest Europa bez rodziny zdefiniowanej jako trwały i otwarty na potomstwo związek kobiety i mężczyzny.

Pan Donald Tusk nie tak dawno deklarował, że coraz bardziej staje się socjaldemokratą. Dziś zaczyna spowiedź jako chrześcijański demokrata. Warto przypomnieć słowa papieża Leona XIII z encykliki „Graves et communi” (1901 r.) :”Oczywista jest przeto, że niema żadnej łączności między demokracją socjalną a demokracją chrześcijańską: tak dalece, mianowicie, różnią się one między sobą, jak dalekie jest sekciarstwo socjalistyczne od wyznawania zakonu Chrystusowego”.

A jeśli spowiedź polityka ma być skuteczna, warto pamiętać i o nauce św.Tomasza z Akwinu, który powtarza naukę św.Augustyna: „Każde prawo ustanowione przez ludzi o tyle ma moc prawa, o ile wypływa z prawa naturalnego. Jeśli natomiast pod jakimś względem sprzeciwia się prawu naturalnemu, nie jest już prawem, ale wypaczeniem prawa”.

Ostatnie wpisy

  • Jak bezpiecznie popełnić przestępstwo?10 gru 2016, 12:03Z ciekawością przeczytałem, że jakaś „Grupa”, której celem jest „integrowanie i wspieranie osób LGBT+ chciała organizować spotkanie: „Jak bezpiecznie przerwać ciążę w domu”.
  • Demokratycznie wybrany bóg22 lis 2016, 11:29Przypadkiem dosiadłem się do domowników oglądających „Gladiatora”. Pośród fabuły film zawierał też sceny rozdawania suwerenowi, czyli wolnym rzymskim obywatelom, chleba i pieniędzy. Suweren, albo inaczej elektorat, oprócz chleba żądał też igrzysk....
  • Śmierć niewolników14 paź 2016, 7:01Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotycząca aborcji wywołała gwałtowną reakcję. Największą furię słowa o prawie dziecka (człowieka!) do tego, by „mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię”.
  • Smak propagandy11 lip 2016, 12:06New York Times pisze o „politycznej pacyfikacji mediów publicznych” w Polsce. Tzw. mała ustawa medialna, rzeczywiście krótka, (ustawa z 30 grudnia 2015 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw 7 stycznia pod poz.25 weszła w życie z dniem następującym po...
  • Brexit i Agenci Mordoru28 cze 2016, 8:52Słusznie przewodniczący PiS mówi o potrzebie nowego traktatu europejskiego, słusznie gani Unię Europejską za odejście od zasady pomocniczości, zgodnie z którą organizacja międzynarodowa, jaką jest UE, może zajmować się jedynie takimi zadaniami,...